Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

CampusOnline 19S Savonian verkko-opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 CO19SSSPER
NimiPerhetyö
Nimi englanniksiFamily work
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa:
- arvioida lasten ja nuorten kehitystä uhkaavia tekijöitä ja niiden yhteiskunnallista vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinolosuhteisiin
- selittää varhaisen tuen tukemisen ja intervention merkityksen ennalta ehkäisevässä lastensuojelussa
- tunnistaa vanhemmuuden tuen tarpeita ja vanhemmuuden arviointimenetelmiä sekä arvioi varhaisen tuen tarpeita
- soveltaa varhaisen tuen työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä
Keskeiset sisällöt- lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvät riskitekijät
- varhainen tunnistaminen ja tukeminen lapsi- ja perhepalveluissa
- perhetyön toimintaympäristöt ja perhelähtöiset työmenetelmät sekä työmallit
- perhedynamiikka, riittävän hyvä vanhemmuus, vanhemmuuden arviointimenetelmät
- mentalisaatio, reflektiivinen työote vanhemmuuden tukemisessa
SuoritustavatOppimistehtävien ja Moodle-tentin suorittaminen annettujen arviointikriteerien pohjalta
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpetusmateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPohjolainen Auli
Komulainen Johanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.