Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

CampusOnline 19S Savonian verkko-opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 CO19SSASKE400
NimiSelkoviestintä asiakastyössä
Nimi englanniksiClear Communication in Customer Service
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- viestiä asiakkaan tai kollegan kanssa selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti
- hyödyntää saavutettavuuden ja selkeän viestinnän perusteita teksteissä, sanoissa, rakenteissa, typografiassa, ulkoasussa ja suullisessa ilmaisussa
- tehdä omalle alalleen selkokielisiä kirjallisia ja sähköisiä materiaaleja sekä videoita
- löytää käyttötarkoitukseen ja omalle alalle soveltuvat selkomateriaalit.
Keskeiset sisällötSisältö:
- selkoviestinnän ja -kielen perusteet (teksti, sanat, rakenteet, typografia ja ulkoasu, suullisen selkokielen ominaispiirteet ja omaksuminen)
- tiedon saavutettavuus ja viestinnän mukauttaminen kohderyhmälle
- oman alan selkeät kirjalliset ja sähköiset materiaalit sekä videot
- selkomateriaaleihin ja -kirjoihin tutustuminen
- runsaat käytännön esimerkit
SuoritustavatVerkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen (verkko)keskusteluihin, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliSelkokirjallisuus ja muu kurssilla ilmoitettava materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKorhonen Soilimaria

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.