Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOD20SDTY Digitaalinen työympäristö -osaajakoulutus

Koulutuksen toteutus

Koulutus soveltuu hyvin työn ohessa suoritettavaksi täydennyskoulutukseksi. Koulutus toteutetaan kokonaan itsenäisinä verkko-opintoina. Opintojaksot eivät sisällä läsnäoloa vaativia suorituksia. Opintojaksot ovat 2-5 op:n laajuisia. Korkeakouludiplomiin tarvitaan yhteensä vähintään 30 op verran opintojaksosuorituksia. Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti opintokokonaisuuteen kuuluvien joukosta.

Opinnot alkavat syksyllä 2021. Opintojaksojen ajallinen sijoittuminen on esitetty kohdassa Opintojaksotaulukko. Osa opintojaksoista toteutuu koulutuksen aikana vain kerran, osa useammin. Opintojaksojen suoritusjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Kukin opintojakso on suoritettava opintojaksolla ilmoitettavien suoritusvaatimusten mukaisesti.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.