Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOHVA21 Valaistussuunnittelun koulutus

Opintojaksokuvaus

Koodi4 JOH20SVAT
NimiValoilmaisu ja tapahtumat
Nimi englanniksiLight creativity and events
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää luovan valoilmaisun periaatteita ja menetelmiä ja tuntee keinoja soveltaa niitä erilaisten ympäristöjen taiteellisessa valaistuksessa, valoteoksissa ja tapahtumavalaistuksessa. Opiskelija ymmärtää väliaikaisen valotaideteoksen suunnittelu- ja toteutusprosessin vaiheet ja osaa laatia niihin liittyviä suunnitteludokumentteja. Opiskelija tuntee dynaamisessa, mukautuvassa ja vuorovaikutteisessa valaistuksessa käytettäviä valaisintyyppejä ja ohjaustapoja ja osaa suunnitella valonohjauskonseptin dynaamista valaistusta varten. Opiskelija ymmärtää valon ja valaistuksen yhtenä viestinnän keinona taideilmaisussa.
Keskeiset sisällötOpintojaksolla perehdytään valotaiteen ja tapahtumavalaistuksen suunnittelun peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan. Opintojaksolla laaditaan ryhmätyönä väliaikaisen valotaideteoksen suunnitelma ja toteutetaan se kaupunkiympäristöön. Luovaa valonkäyttöä harjoitellaan työpajatyöskentelyssä. Opintojaksolla tutustutaan valotaiteessa ja tapahtumavalaistuksessa käytettäviin valaisin- ja valonohjausratkaisuihin ja mediateknologiaan. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimis- ja suunnitteluprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.
SuoritustavatMonimuotototeutus sisältää lähi- ja etäopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua, etäopiskelua verkkoympäristössä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen toteutuksessa hyödynnetään muun muassa Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää sekä opiskelijan omia henkilökohtaisia oppimisympäristöjä.

Opintojakson suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien ja portfolion palauttamista hyväksytysti sekä osallistumista valoteoksen suunnittelu- ja toteutusprosessiin. Opintojakson suoritus arvioidaan harjoitustöiden, osatehtävien ja portfolion perusteella.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKäytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa ja kuluessa.
Edeltävät opinnotEi vaatimuksia. Opintojakso kuuluu laajempaan Valaistussuunnittelun koulutus (60 op) -opintokokonaisuuteen.
Muuta huomioitavaaOpintojakso on ESR-rahoitteiseen OSAaValo-hankkeeseen liittyvää täydennyskoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. OSAaValo-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
YhteyshenkilöMiettinen Sirpa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.