Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOHVA21 Valaistussuunnittelun koulutus

Opintojaksokuvaus

Koodi4 JOH20SVYI
NimiValo, ympäristö ja ihminen
Nimi englanniksiLight, environment and people
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa ja käsitteellistää erilaisia valon, ympäristön ja ihmisen välisiä vuorovaikutussuhteita, jotka tukevat valaistuksen suunnittelua. Opiskelija ymmärtää miten valaistus vaikuttaa luonnonympäristöön ja osaa analysoida ja arvottaa erilaisia valaistusratkaisuja valosaasteen ja häiriövalon estämisen näkökulmasta. Opiskelija osaa analysoida erilaisia rakennettuja ympäristöjä ja tuntee valaistustapoja, jotka soveltuvat eri aikakausien rakennustyyleihin. Opiskelija hahmottaa erilaisia näkökulmia, jotka tulee ottaa huomioon kun valaistusta suunnitellaan rakennustaiteellisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin. Opiskelija osaa visualisoida kuvankäsittelyohjelmalla julkisivuvalaistuksen konseptin. Opiskelija ymmärtää älykkään valaistuksenohjauksen vaikutuksen valaistuksen energiankulutukseen ja osaa tarkastella valaistusta laskennallisesti. Opiskelija osaa hahmottaa ja käsitteellistää valon ja valaistuksen vaikutuksia ihmisten kokemukseen kaupunkiympäristöistä sekä ymmärtää erilaisia vaikutuksia, joita valaistuksella on ihmisen kokemukseen, käyttäytymiseen ja fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Keskeiset sisällötOpintojaksolla perehdytään monialaisesti valon, ympäristön ja ihmisen välisiä vuorovaikutussuhteita koskeviin peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan, joita reflektoidaan. Opintojaksolla analysoidaan valon ja valaistuksen vaikutuksia niin luonnonympäristöön kuin rakennettuun ympäristöön ja kaupunkitiloihin ja laaditaan kuvankäsittelyohjelmilla visualisoitu julkisivuvalaistussuunnitelma. Valaistusta kaupunkitiloissa lähestytään moniulotteisen valon kokemuksen kautta sekä teoreettisesti että käyttäjälähtöisen suunnittelun ja skenaariomenetelmän kautta. Valaistuksen ekologista toteutusta, joka ottaa huomioon valosaasteen ja energiankulutuksen vähentämisen, tarkastellaan periaatetasolla ja laskennallisesti älykkään ohjausteknologian näkökulmasta. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimis- ja suunnitteluprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.
SuoritustavatMonimuotototeutus sisältää lähi- ja etäopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua, etäopiskelua verkkoympäristössä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen toteutuksessa hyödynnetään muun muassa Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää sekä opiskelijan omia henkilökohtaisia oppimisympäristöjä.

Suoritustavat Opintojakson suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien ja portfolion palauttamista hyväksytysti. Opintojakson suoritus arvioidaan osatehtävien ja portfolion perusteella.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKäytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa ja kuluessa.
Edeltävät opinnotEi vaatimuksia. Opintojakso kuuluu laajempaan Valaistussuunnittelun koulutus (60 op) -opintokokonaisuuteen.
Muuta huomioitavaaOpintojakso on ESR-rahoitteiseen OSAaValo-hankkeeseen liittyvää täydennyskoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. OSAaValo-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
YhteyshenkilöTurpeinen Sari

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.