Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOHVA21 Valaistussuunnittelun koulutus

Opintojaksokuvaus

Koodi4 JOH21KLUR
NimiLuonnonvalo ja rakentaminen
Nimi englanniksiDaylight and building
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää luonnonvalon luonteen ja merkityksen osana arkkitehtuuria ja rakentamista niin taiteellisen ilmaisun, tilojen viihtyisyyden ja käytettävyyden kuin energiatekniikan näkökulmasta. Opiskelija osaa tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia ja ymmärtää erilaisten rakennuksen valoaukotuksen suunnitteluratkaisujen vaikutuksia lopputulokseen. Opiskelija osaa visualisoida ja tarkastella laskennallisesti luonnonvalon sisätiloihin synnyttämiä valaistusolosuhteita sekä tarkastella rakennuksen valoaukotuksen ja luonnonvalon säädön vaikutuksia energiankulutukseen. Opiskelija tuntee luonnonvaloon ja rakentamiseen liittyviä suunnitteluohjeistuksia ja standardeja.
Keskeiset sisällötOpintojaksolla perehdytään luonnonvalaistuksen (daylighting) suunnittelun peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan. Opintojakson kuluessa tutustutaan eri aikakausien arkkitehtuurissa ilmeneviin luonnonvalon ilmaisumuotoihin. Opintojaksolla analysoidaan olemassa olevien sisätilojen luonnonvalaistusta ja tutkitaan julkisivu- ja valoaukotuskonsepteja, joilla voidaan tuottaa erilaisia luonnonvaloympäristöjä. Opintojakson sisältöihin kuuluu työskentelyä valaistuslaskennan ja valaistuksen visualisoinnin ohjelmistojen avulla. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimisprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.
SuoritustavatMonimuotototeutus sisältää lähi- ja etäopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua, etäopiskelua verkkoympäristössä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen toteutuksessa hyödynnetään muun muassa Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää sekä opiskelijoiden henkilökohtaisia oppimisympäristöjä.

Opintojakson suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien ja portfolion palauttamista hyväksytysti. Opintojakson suoritus arvioidaan osatehtävien ja portfolion perusteella.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMateriaali Käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa ja kuluessa.
Edeltävät opinnotEi vaatimuksia. Opintojakso kuuluu laajempaan Valaistussuunnittelun koulutus (60 op) -opintokokonaisuuteen.
Muuta huomioitavaaOpintojakso on ESR-rahoitteiseen OSAaValo-hankkeeseen liittyvää täydennyskoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. OSAaValo-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
YhteyshenkilöRepo Janne

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.