Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOHVA21 Valaistussuunnittelun koulutus

Opintojaksokuvaus

Koodi4 JOH21KSIV
NimiSisätilojen valaistus
Nimi englanniksiInterior lighting
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää arkkitehtuuri-valaistuksen periaatteet ja osaa laatia valaistussuunnitelman sisätilaan. Opiskelija osaa soveltaa koulutuksessa annettavaa teoriataustaa sisätilan valaistussuunnitelmaan sekä ottaa huomioon ympäristöjen käyttäjien ja toimintojen tarpeet ulkotilojen valaistussuunnitelmissa. Opiskelija ymmärtää valaistuksen suunnitteluprosessin vaiheet ja osaa laatia niihin liittyviä suunnitteludokumentteja. Opiskelija osaa laskennallisesti tarkastella erilaisiin ympäristöihin ja käyttötilanteisiin sopivia valaistusvoimakkuustasoja ja tuntee sisävalaistukseen liittyviä valaistusstandardeja. Lisäksi opiskelija ymmärtää valaistukseen liittyvän sähkösuunnittelun sekä rakennusteknisten järjestelmien keskeisiä periaatteita. Opiskelija osaa visualisoida valaistuksen vaikutuksia tilassa ja suhteessa materiaaleihin hyödyntäen visuaalista esittämistä ja mallinnusohjelmia. Opiskelija tuntee sisätiloissa käytettäviä valaisintyyppejä ja niiden älykkäitä ohjaustapoja sekä ymmärtää, millä tavalla valonlähteiden ja valaisimien ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen valaistusratkaisuun. Opiskelija osaa soveltaa konseptitasolla uutta valaistusteknologiaa, valaistuksen ohjausta ja älykkäitä valaistusratkaisuja. Opiskelija osaa hahmottaa sisätilojen valaistukseen liittyviä ekologisia ja taloudellisia lainalaisuuksia.
Keskeiset sisällötOpintojaksolla perehdytään arkkitehtuurivalaistuksen ja sisätilojen valaistuksen suunnittelun peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan. Opintojaksolla analysoidaan olemassaolevien sisätilojen valaistusta ja laaditaan harjoitustyönä tietokoneavusteisesti havainnollistettu valaistussuunnitelma rakennuksen sisätiloihin. Opintojaksolla tutustutaan käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja skenaariosuunnittelumenetelmään sekä erilaisiin valaisin- ja valonohjausratkaisuihin. Opintojakson sisältöihin kuuluu työskentelyä valaistuslaskennan ja valaistuksen visualisoinnin ohjelmistojen avulla. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimis- ja suunnitteluprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.
SuoritustavatMonimuotototeutus sisältää lähi- ja etäopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua, etäopiskelua verkkoympäristössä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen toteutuksessa hyödynnetään muun muassa Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää sekä opiskelijan omia henkilökohtaisia oppimisympäristöjä.

Opintojakson suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien sekä suunnitteluharjoitustyön ja portfolio palauttamista hyväksytysti. Opintojakson suoritus arvioidaan harjoitustyön, osatehtävien ja portfolion perusteella.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpiskelumateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa ja kuluessa.
Edeltävät opinnotEi vaatimuksia. Opintojakso kuuluu laajempaan Valaistussuunnittelun koulutus (60 op) -opintokokonaisuuteen.
Muuta huomioitavaaKoulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun OSAaValo - Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
YhteyshenkilöNevalainen Heikki

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.