Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SUOMI2 Suomen kielen opinnot

Opintojaksokuvaus

Koodi4 X9FIN230
NimiUnderstanding Finnish B1.1
Nimi englanniksiUnderstanding Finnish B1.1
Laajuus3 op
Vieraskielinen osuus3 op
OsaamistavoitteetThe student is able to:
- tell about his or her profession and work as well as daily life in versatile ways in Finnish
- notice the differences between spoken and written language and to use them in appropriate ways
- understand easy, topical news in media
- discuss about topical things and cultural differences
- write short, formal and informal texts e.g. in email
- outline the history of Finland and how the society has developed especially in the point of view of own profession
- reach the language level B1.1 in the professional context in writing, reading, listening and speaking

Opiskelija osaa:
- kertoa ammatistaan ja työstään monipuolisesti
- erottaa puhe- ja kirjakielen ja käyttää niitä asianmukaisesti
- tulkita ajankohtaisia helpohkoja uutisia
- kirjoittaa muodollisia ja epämuodollisia tekstejä, esimerkiksi sähköpostiviestejä
- keskustella kulttuurienvälisistä eroista ja ajankohtaisista aiheista
- hahmottaa Suomen historiaa ja yhteiskunnan kehittymistä erityisesti oman ammatin näkökulmasta
- kielitaitotason B1.1 vaatimat taidot ammatillisessa kontektissa kirjoittamisessa, lukemisessa, kuuntelemisessa ja puhumisessa
Keskeiset sisällötGrammar in the level B1.1, e.g.
- comparison of adjectives
- time and conditional tenses of passive
- noun cases essive and translative

Vocabulary and phrases e.g. about
- Finnish history and society
- professional environment and work.

Kielioppi tasolla B1.1
- adjektiivien vertailumuodot
- verbien aikamuodot ja passiivin konditionaali
- sanatyypit: essiivi ja translatiivi.

Sanasto ja fraasit mm.
- suomalaisesta historiasta ja yhteiskunnasta
- työstä ja ammatista.
SuoritustavatVoluntary, but recommended contact lessons (mainly online), discussions and practice-based exercises.
Oral and written assignments, exams in Moodle.
Full RPL possible according to e.g. YKI3 result.

Vapaaehtoiset, mutta suositeltu kontaktiopetus pääasiassa Zoomissa, keskustelut ja käytännönläheiset tehtävät.
Suulliset ja kirjalliset tehtävät ja tentit Moodlessa.
AHOT-mahdollisuus esimerkiksi YKI3-tuloksella.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliSuomen mestari 3, chapters/kappaleet 3-8,
material in Moodle / materiaali Moodlessa
Edeltävät opinnotThis course in Savonia completed or RPL:
Tämä kurssi Savoniassa tai AHOT:
- Communicating in Finnish 3 cr
Muuta huomioitavaaThis course is held in the spring in the second academic year. Language skills will be tested in the end of this course. The additional 10% of the scholarship is based on the student’s level of proficiency in the Finnish language.

Tämä opintojakso pidetään toisen opiskeluvuoden keväällä. Kielitaito testataan opintojakson lopussa. Stipendistä 10 % osuus perustuu kielitaidon kehittymiseen.

Voluntary, but recommended contact lessons (online/campus), discussions and practice-based exercises.
Oral and written assignments, exams in Moodle.
Full RPL possible according to e.g. YKI3 result.

Vapaaehtoiset, mutta suositeltu kontaktiopetus pääasiassa Zoomissa, keskustelut ja käytännönläheiset tehtävät.
Suulliset ja kirjalliset tehtävät ja tentit Moodlessa.
AHOT-mahdollisuus esimerkiksi YKI3-tuloksella.
YhteyshenkilöRahkema Kaja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.