Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

KIELET22 Valinnaiset kielet lukuvuonna 2022-2023

Osaamistavoitteet

Valinnaisten kielten opinnoissa pyritään antamaan opiskelijalle sellainen sekä suullinen että kirjallinen kielitaito, jota opiskelija voi hyödyntää jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Tavoitteena on antaa opiskelijalle myös riittävästi kulttuuritietoutta ja viestintätyökaluja, jotta opiskelija osaa toimia vieraassa kulttuurissa sekä vapaa-ajalla, opiskeluissa että työssä. Jatkokursseilla opiskelija syventää osaamistaan siten, että hän pystyy hyödyntämään kielitaitoaan opinnoissaan esim. vaihto-opiskelijana, jatko-opinnoissa, työharjoittelussa ulkomailla, työelämässä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Tavoitetasot eri kielissä ovat

Saksa, espanja, ranska, italia
- Perusteet A1
- Jatkokurssi 1 A2.1
- Jatkokurssi 2 A2.2

Venäjä
- Perusteet A1.1
- Jatkokurssi 1 A1.2
- Jatkokurssi 2 A1.2


Lue lisää kielten taitotasokuvauksista

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.