Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 XEY100
NimiEnergia yhteiskunnassa
Nimi englanniksiEnergy Solutions in Society
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson aluksi opiskelija perehtyy energiantuotantoon ja -käyttöön. Hän oppii tarkastelemaan energian tuotantoon ja käyttöön liittyviä ympäristökysymyksiä. Opintojakson jälkeen opiskelija tietää, mitä energialähteitä energiatuotannossa kansallisesti ja globaalisti hyödynnetään ja millaisiin kestävän kehityksen mukaisiin ja lähinnä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen perustuviin energianhuoltoratkaisuihin tulevaisuudessa pyritään.
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot fossiilisia polttoaineita sekä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien energiatuotantoyksiköiden pääkomponenteista ja toimintaperiaatteista sekä eri prosessivaiheisiin sisältyvistä energianmuuntoprosesseista. Hänellä on ymmärrys energiantuotannon kustannusrakenteeseen vaikuttavista tekijöistä ja hän osaa arvioida eri energiantuotantomenetelmien ympäristövaikutuksia.

Opintojakso sopii kaikille energia-asioista kiinnostuneille
Keskeiset sisällöt- Energia kautta aikojen yhdyskunnassa (käyttö ja tuotanto) 
- Energiavarat 
- Suomen nykyinen energiajärjestelmä: sähkö-, lämpö- ja 
jäähdytysenergian tuotanto, siirto ja kulutus. Energiataseet. 
- Energia ja ympäristö 
- energian tuotannon ympäristö- ja turvallisuuskysymykset 
- vaikutukset ympäristön tilaan ja terveyteen 
- polttoon perustuvan energiantuotannon jätteet 
- bioenergian hyödyntäminen 
- ydinturvallisuus 
- Perusteet energian tuotantoteknologioista 
- polttotekniikat,  vesivoima,  biopolttoaineiden  tuotanto, 
geoterminen  energia,  aurinko-  ja  tuulienergia,  polttokennot, 
ydinenergia 
- polttoaineet  ja  niiden  ominaisuudet  energian  tuotannon  ja 
ympäristön kuormituksen kannalta 
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu teoriatunnit, laskuharjoitukset ja ryhminä tehtävät vierailukäynnit, harjoitustyö ja siihen liittyvät etätehtävät
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Edeltävät opinnotTietotekniset perustaidot (tekstinkäsittely ja tiedonhaku).
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöAntikainen Eero
Käyhkö Ritva

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.