Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAVURH01
NimiUrheiluakatemiaopinnot 1
Nimi englanniksiCombining Studies and Sports 1
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- tuntee paikallisen akatemian palvelutarjonnan ja osaa tarvittaessa neuvotella erilaisista, paremmin itseä hyödyttävistä palvelun muodoista
- tuntee Savonia-ammattikorkeakoulussa oman opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin sekä osaa neuvotella urheilun ja opiskelun yhdistämisen edellyttämistä ratkaisuista hyvissä ajoin etukäteen sekä oppilaitoksen että urheiluakatemian toimijoiden kanssa
- tunnistaa ammatillisen ja urheilu-uran yhteensovittamisen vaatimukset, sekä osaa asettaa tavoitteita kahden uran eteenpäin viemiseksi
- osaa toimia suunnitelmallisesti opinnoissaan ja urheiluvalmennuksessa
Keskeiset sisällöt- johdatus urheiluakatemiatoimintaan ja Savonia-ammattikorkeakoulun toimintaan
- henkilökohtaisen opiskelu- ja valmentautumissuunnitelman laatiminen
- kahden uran yhdistämisen haasteet ja mahdollisuudet
- akatemian palvelut vs. henkilökohtaiset tarpeet
- akatemiavalmennus oman kehittymisen tukena
- opetukseen, valmennukseen ja vertaistapaamisiin osallistuminen
Suoritustavat- akatemiavalmennukseen osallistuminen/itsenäinen valmentautuminen (4 op)
- starttikeskustelu (urheiluakatemia)
- opintojen alkukartoitus, Wilma (Savonia)
- henkilökohtaisten opiskelu- ja valmentautumissuunnitelmien laatiminen (Savonia ja urheiluakatemia)
- palautekeskustelu tai arviointi-/palautekyselyyn vastaaminen (urheiluakatemia)
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöVenhovaara Pirjo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.