Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAVURH01
NimiUrheiluakatemiaopinnot 1
Nimi englanniksiCombining Studies and Sports 1
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- tuntee paikallisen akatemian palvelutarjonnan ja osaa tarvittaessa neuvotella erilaisista, paremmin itseä hyödyttävistä palvelun muodoista
- tuntee Savonia-ammattikorkeakoulussa oman opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin sekä osaa neuvotella urheilun ja opiskelun yhdistämisen edellyttämistä ratkaisuista hyvissä ajoin etukäteen sekä oppilaitoksen että urheiluakatemian toimijoiden kanssa
- tunnistaa ammatillisen ja urheilu-uran yhteensovittamisen vaatimukset, sekä osaa asettaa tavoitteita kahden uran eteenpäin viemiseksi
- osaa toimia suunnitelmallisesti opinnoissaan ja urheiluvalmennuksessa
Keskeiset sisällöt- johdatus urheiluakatemiatoimintaan ja Savonia-ammattikorkeakoulun toimintaan
- henkilökohtaisen opiskelu- ja valmentautumissuunnitelman laatiminen
- kahden uran yhdistämisen haasteet ja mahdollisuudet
- akatemian palvelut vs. henkilökohtaiset tarpeet
- akatemiavalmennus oman kehittymisen tukena
- opetukseen, valmennukseen ja vertaistapaamisiin osallistuminen
Suoritustavat- akatemiavalmennukseen osallistuminen/itsenäinen valmentautuminen (4 op)
- starttikeskustelu (urheiluakatemia)
- opintojen alkukartoitus, Wilma (Savonia)
- henkilökohtaisten opiskelu- ja valmentautumissuunnitelmien laatiminen (Savonia ja urheiluakatemia)
- palautekeskustelu tai arviointi-/palautekyselyyn vastaaminen (urheiluakatemia)
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöVenhovaara Pirjo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.