Jenna Olkkonen, sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Kipinä haavanhoitoon syttyi harjoittelussa

Sairaanhoitajaksi opiskellessani koin jopa pientä ahdistusta siitä, että muilla opiskelijoilla samassa kurssiryhmässä oli selvät suunnitelmat valmistumisen ja suuntautumisen suhteen ja he osasivat valikoida syventävät harjoittelutkin tarkasti tulevaisuutta ajatellen. Minulla tätä tulevaisuuden selvää suuntaa ei vielä tässä vaiheessa ollut. Viimeisen harjoitteluni suoritin Tyksin traumavuodeosastolla ja haavapoliklinikalla, minkä jälkeen kiinnostukseni haavanhoitoa kohtaan kasvoi räjähdysmäisesti.

Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 2014 Turun ammattikorkeakoulusta. Päätösjuhlassa ohjaava opettaja vertasi sairaanhoitajaksi valmistumista ajokortin saamiseen todeten: ”Nyt olette saaneet ajokortin ammattiin ja alatte nyt vasta opetella ajamaan”. Mielestäni se on totta ja erittäin osuvasti sanottu.

Heti valmistumisen jälkeen sain vakituisen sairaanhoitajan toimen HUS Iho- ja allergiasairaalasta ja muutin Raisiosta Helsinkiin. Työssäni toimin kiertävänä sissi-sairaanhoitajana useassa eri yksikössä sairaalassamme. Haavanhoidosta kiinnostuneelle vastavalmistuneelle sairaanhoitajalle kyseinen uusi työpaikka oli kuin lottovoitto.

Iho- ja allergiasairaalassa työskennellessäni olen toiminut erilaisissa projekti- ja tutkimustehtävissä ja kehittänyt sekä työympäristöä että itseäni ammatillisesti. Vuonna 2017 suoritin Haavanhoidon asiantuntijan erikoistumisopinnot (30 op) Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Olen tavoitteellinen ja kunnianhimoinen. Pyrin tekemään täysillä kaiken mihin ryhdyn, niin sanotusti sata lasissa. Minulle tarjoutui oman työni kautta myös mahdollisuus kehittää digitaalisia palveluita Terveyskylän Ihotautitalon myötä. Ihotautitaloon tuli oma haava-osio kroonisista haavoista ja sitä haluttiin laajentaa omaksi isoksi virtuaaliseksi taloksi Terveyskylässä. Alkuvuodesta 2018 HUS Haavakeskuksen käynnistymisen myötä haave omasta haavatalosta toteutui ja oma intressini haavanhoidon digitalisaation kehittämisestä yltyi entisestään.

haavatalo.fi
haavatalo.fi

Uniikki koulutus natsasi toiveisiin ja työelämään

Savonia-ammattikorkeakoulu on Suomen ensimmäinen ammattikorkeakoulu, joka järjestää koulutuksen Hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito (YAMK). Kuultuani koulutuksesta tiesin heti, että kyseessä olisi täysin oma juttuni ja saisin lisää työkaluja perehtyä haavanhoidon digitalisaation kehittämiseen.

Savonia on Terveyskylän Haavatalon yhteistyökumppani, minkä vuoksi opinnot ja työelämä sulautuvat hyvin toisiinsa. Jo opintojeni alussa tiesin, että TerveyskyläPRO-puolelle halutaan kehittää ”Virtuaalinen haavanhoitokeskus” ja minulle Haavatalon projektikoordinaattorina tarjoutuikin oiva tilaisuus toteuttaa se opinnäytetyönäni.

Savoniassa on laaja ja monipuolinen kurssitarjonta, josta löytyy mielekästä opiskeltavaa aivan varmasti jokaiselle. Olipa sitten kiinnostunut johtamisesta, yrittäjyydestä tai projektinhallinnasta. Itse olen pyrkinyt valitsemaan vapaasti valittavia opintoja diginäkökulmaa ja projektinhallintaa ajatellen. Digitalisaatio on tärkeä osa nykypäivää ja tulevaisuutta ja yhä useampi sosiaali- ja terveysalankin palvelu siirretään tulevaisuudessa verkkopalveluksi Suomessa.

Työelämälähtöistä kehittymistä ja tärkeitä kontakteja

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelu ja sen suunnittelu on hyvin itsenäistä ja tämä mahdollistaa luovuuden opiskelussa. Kokonaisopintopistemäärä koko YAMK-opintojen aikana on 90 op ja se on jaettu kolmelle vuodelle Savonian opetussuunnitelman mukaisesti. Tämä mahdollistaa työn ja opiskelun sujumisen samanaikaisesti. Lisäksi opiskelu on aidosti työelämälähtöistä eli pääsääntöisesti opinnot ja oppimistehtävät tehdään työelämälähtöisesti.

Opinnot mahdollistavat verkostoitumisen haava-asiantuntijoiden kanssa ympäri Suomea. Verkostoituminen on erittäin tärkeää, sillä kukaan ei pysty yksinään pelastamaan haavanhoidon tulevaisuutta. Lisäksi osa opinnoista on mahdollista ja suotavaakin suorittaa kansainvälisesti merkittävästi. Opintojen kautta voi saada niin sanotusti jalkaa oven väliin kansainvälisilläkin markkinoilla. Sairaanhoitajaksi opiskellessani olin puoli vuotta vaihto-oppilaana Hollannissa, joten kansainväliseen opiskeluun minulla on jo tuntumaa. Odotan jo innolla Savonian YAMK-opintojen tarjoamaa kansainvälistä opiskelua lähitulevaisuudessa.

Opiskelun ja työnteon lomassa on välillä tärkeää unohtaa molemmat ja tehdä jotain aivan muuta, kuten viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa, harrastaa tai käydä ulkoilemassa. Kun kaikki nämä osa-alueet ovat tasapainossa, elämäkin pysyy balanssissa ja opiskeluhan onkin itsensä haastamista, kehittämistä ja kaiken lisäksi mukavaa.

Haluaisitko opiskelemaan, mutta mietit opiskelun yhteensovittamista työn ja muun elämän kanssa? Kannustan rohkeasti jokaista tarttumaan tilaisuuteen opiskella ja kehittää itseään ja tulevaisuutta omalla alalla. Savoniassa sinut huomioidaan yksilönä ja olet itse keskeisessä roolissa oman opintosuunnitelmasi laatimisessa ja toteutuksessa. Savoniassa yhteistyö eri toimijoiden välillä on saumatonta!


Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutuksiin!