Heppahullusta luonnonvara-alan ammattilaiseksi – Kristan tarina

Heppahullusta luonnonvara-alan ammattilaiseksi

Opiskelen toista vuotta agrologiksi Savoniassa monimuotototeutuksella. Innostus ryhtyä luonnonvara-alan ammattilaiseksi syttyi jo lapsena aloitetun hevosharrastukseni pohjalta. Olen työskennellyt yksityisillä hevostalleilla ja ratsastuskouluissa hevosenhoitajana nuoresta saakka. Aiemmin olen suorittanut hevosenhoitajan opintoja sekä turvallisuusalan perustutkinnon ammattikoulussa.

Tällä hetkellä työskentelen opintojen ohella hevosenhoitajana Ranta-Toivalassa Tapsan tallilla. Minulla on takana jo kolme vuotta tässä työssä. Minua kiinnostavat kovasti maatalousalan neuvontatehtävät ja yrittäjyys; juuri näihin agrologiopinnot antavat mahtavan pohjan.

Joustavaa, käytännönläheistä ja yhteisöllistä 

Savonia sijaitsee kotipaikkakunnallani Kuopiossa. Luonnonvara-alan pääkampus sijaitsee kuitenkin Iisalmessa, mutta meillä on myös monimuotoryhmä Varkaudessa, jossa käyn lähijaksoilla. Kumpaankaan kampuskaupunkiin ei ole pitkä matka, mikä helpottaa opiskelua. Opinnoissa hyödynnetään jonkin verran myös Kuopion kampusta eli aina ei tarvitse edes lähteä Varkauteen tai Iisalmeen. Toinen tärkeä tekijä on etäopiskelumahdollisuus. Haluan ehdottomasti tehdä myös töitä opintojen ohella.

Pääosin opiskelu on ollut mukavaa, vaikka töitä saa opintopisteiden eteen kyllä tehdä. Pidän siitä, että kursseille järjestetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita luennoimaan ja paljon tehdään myös yritysvierailuja. Erilaiset käytännön tehtävät ja tunnit ovat myös erittäin mielenkiintoisia perusluentojen ohella ja palvelevat erilaisia oppijoita. Verkko-opiskelumahdollisuus on myös hyödyllinen. Sen avulla pysyy kärryillä opiskeluissa, vaikka ei pääsisikään koululle esimerkiksi sairastumisen tai pitkän välimatkan vuoksi. Omat opinnot saa suunniteltua hyvin elämäntilanteen mukaan ja on mukavaa, että suunnitteluun saa apua ja tukea esim. tutoropeilta. Koska opiskelen paljon itsenäisesti, on opiskelun aikatauluttaminen äärettömän tärkeätä.

Olen saanut jo nyt paljon laajemman näkemyksen alasta sekä eri mahdollisuuksista alalla toimimiseen opintojen jälkeen. Tietysti myös opiskelu saman henkisten ihmisten kanssa avartaa ja keskustelut tunneilla ovat välillä erittäinkin mielenkiintoisia ja syventäviä. Myös kanssaopiskelijoilta voi oppia käytännön kokemuksien kautta ja vertailla niitä teoriaan. Hyvä ryhmähenki antaa ja auttaa paljon. Osa opintojen aiheista tukee hyvin myös tämän hetkistä työtäni. 

Krista ja hevoset.
Krista ja hevoset.

Vapaa-aika, työ ja opinnot balanssissa

Vapaa-ajalla harrastan ratsastusta ja tavoitteena olisi myös kilpailla. Olen ollut pienimuotoisesti mukana myös raviurheilussa viime vuosina. Jonkin verran tulee käytyä kuntosalilla sekä juoksemassa. Pyrin hevosharrastusta ja työtä ajatellen hyvään fyysiseen kuntoon. Kiireisinä aikoina, yleensä siis ennen tenttejä, tulee sitten karsittua jotain pois vapaa-ajan ohjelmistosta. Työ ja opinnot etusijalla!   

Työ ja opinnot yhdistyvät hyvin, kun ala on sama. Työ antaa opinnoille paljon – ja toisinpäin. Suoritin ensimmäisen työharjoittelun työpaikallani ja olen pystynyt hyödyntämään työpaikalla oppimiani asioita eri kursseilla. Lähijaksot pyhitän kokonaan koululle ja lähijaksojen ulkopuolella teen töitä sekä itsenäistä opiskelua. Ihana työnantaja mahdollistaa tämän ja työvuorot katsotaan yhdessä lähijaksot huomioiden!  


Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen!