Rakennusarkkitehtiopiskelija tietokoneella.

”Lähipäivien anti oli antoisaa myös verkostoitumisen kannalta” – Jaana opiskelee teknologiaosaamisen johtaminen, YAMK -tutkintoa

Olen Jaana ja opiskelen teknologiaosaamisen johtamista (YAMK). Opinnot aloitin syksyllä 2022 ja tavoitteena on valmistua alkuvuodesta 2024.

Koulutustaustani on insinööri (AMK) ja tradenomi sekä olen käynyt muutamia muita lisäkoulutuksia. Näistä voisi mainita tekniikan erikoisammattitutkinnon, jonka suoritin työn ohessa.

Mielenkiinto heräsi YAMK-opintoja kohtaan ohjelman sisällön kautta. Opinnot oli mahdollista suorittaa monimuotona, joka sopi elämäntilanteeseeni mainiosti.

Pohdin, kumman AMK-tutkinnon kautta haen opiskelupaikkaa. Olen käyttänyt molemmista saatuja oppeja työelämässä, mutta riittäisikö näytöt ja työkokemus insinööripuolelle.

Tämä kun ratkesi opintotoimiston avustuksella, niin päätös oli helppo. Onhan inssipuolen opinnot myös vuotta lyhyemmät.

Työotteeni on napakka ja tulosorientoitunut, joten tein heti alussa itselleni tavoiteaikataulun opintoihin. Päätin jo ennen hakemista, mitkä valinnaiset kurssit haluan suorittaa ja miten ne integroituvat työhöni.

Opiskeluryhmäni koostuu valtakunnallisesti eri toimialojen opiskelijoista. Lähipäivien anti olikin antoisaa myös verkostoitumisen kannalta sekä tunnistaessa samansuuntaisia haasteita työtehtävistä riippumatta.

Pakollisissa perusopinnoissa (20 op) tehtiin ryhmätöitä, ja luonnollista oli pitää palaverit Teams/Zoom välitteisesti. Saimme ryhmässä selkeät roolit, aikataulun ja tavoitteen luotua alussa, joten nämä oli helppo allokoida. Voi sanoa, että motivaatio opintojen suorittamiseen kohtasi ryhmissä.

Pakollisissa ja valinnaisissa opinnoissa oli myös MOOC-toteutuksia roll-on periaatteella. Nämä pystyi suorittamaan itsenäisesti tietyssä aikaikkunassa. Sainkin kaikki kurssit kasaan keväällä 2023, eli noin 9 kk ja 35 op. Hurja vauhti perheelliselle kokoaikatyötä tekevälle.

Suuri kiitos kuuluukin HopLopille: mikä sen parempaa kuin päästää junnut purkamaan energiaa ja tehdä itse opintoja rauhassa neljä tuntia.

Tällä hetkellä työstän opinnäytetyötä, joka liittyy työhöni eli tämäkin integraatio oli tarkasti mietitty. Toki aihetta on tarkennuttu tilanteiden muuttumisen vuoksi. Tavoite on valmistua 1,5 vuodessa opintojen aloituksesta.

Kourallinen opiskeluryhmästä on jo valmistunut. Tämä kertoo opintojen mahdollisuudesta suorittaa työnohessa, kun normaali tavoiteaikataulu on 2 vuotta.

Joustavuus, asiantuntijuus ja selkeys ovat YAMK-opintojen vahvuuksia. Kaikki on mahdollista, kun tahtotilaa löytyy ja on valmis sitoutumaan!

Jaana opiskelee YAMK-tutkintoa.
Jaana

Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen!