Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen, monimuotototeutus

#ylempi amk #tekniikan ala

Verkostoidu, kehity, inspiroidu ja motivoidu

Tämän päivän työelämässä osaamisen lisääminen ja kyky reagoida muutoksiin korostuvat. Menestyäkseen työelämässä ja edetäkseen uralla tarvitaan mm. palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista sekä kansainvälistymistaitoja. Keskeisiä työelämätaitoja ovat myös päättely- ja ongelmanratkaisukyky, kriittinen ajattelu ja tiedon hallinta, joita tarvitaan työelämän kehittämistyössä ja uusien innovaatioiden luomisessa.

Savoniassa sinulle tarjottavat osaamisteemat (elinikäinen oppiminen, innovaatiot, kansainvälisyys ja työhyvinvointi) auttavat sinua lisäämään osaamistasi ja vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin. YAMK-koulutuksessa korostuvat työyhteisö- ja esimiesosaaminen. Erityisesti koulutuksen tavoitteena on kasvattaa valmiuksiasi tiimisi ja organisaatiosi johtotehtävissä sekä kehittämistehtävissä.

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus kehittää teknologiapainotteista liiketoimintaosaamistasi, projektien hallintataitojasi ja kansainvälistymisvalmiuksiasi. Opinnot tarjoavat myös luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoittesi kanssa.


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset sekä ennakkotehtävän ohjeet löydät tältä sivulta.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Veli-Matti Tolppi
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6250


Koulutuksen sisältö

Insinööri (ylempi AMK) opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden.

Lähiopetusta on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (pe klo 14-20 ja la klo 9-15). Osaan lähiopetuspäivistä voi osallistua verkon välityksellä.

Yhteiset opinnot liittyvät toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen. Alakohtaisissa ammatillisissa opinnoissa pääset paneutumaan erityisesti projektien hallintaan kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä sekä liiketoimintaprosessien johtamiseen, verkottumiseen ja toimitusketjujen hallintaan. Myös esimiestoiminta, strateginen talouden ohjaus, laadun hallinta ja toiminnanohjaus ovat koulutuksesi keskeisiä sisältöjä.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) tekniikan alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2021).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei tekniikan alan YAMK-koulutukseen sisälly, sillä painopistealueeksi on valittu teknologiaosaamisen johtamiseen liittyvän osaamisen syventäminen. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja, sekä syventäviä valinnaisia opintoja. Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne

  • Alakohtaiset ammatilliset opinnot 20 op (pakolliset opinnot)
  • Yhteiset opinnot 10 op (valinnaiset opinnot)
  • Opinnäytetyö 30 op (pakolliset opinnot)

Ihmisiä kokouksessa.

Etene urallasi

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Joillakin aloilla tutkinnolla on urakehityksen kannalta ratkaiseva merkitys, sillä ylemmät AMK-tutkinnot antavat kelpoisuuden julkisiin virkoihin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelu tekniikan alalla

Alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun monipuolisella ja kehittyvällä kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja opiskeluaika 1,5–2 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Tekniikan YAMK-opinnot suoritettuasi sinulla on menestymiseen vaadittava osaaminen vaativissakin kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Tämän päivän työtehtävät ovat yhä monialaisempia ja esimiestoimintaan kohdistuu entistä suurempia odotuksia, ja näihin asioihin saat uusia eväitä koulutuksen myötä.

Koulutuksessasi on huomioitu myös se, että opintojesi jälkeen osaat kehittää myös omaa johtajuuttasi ja sinulla on kyky johtaa esimiehenä tiimiäsi, työyksikköäsi tai organisaatiotasi.

Huomaathan, että opiskelijaksi voidaan valita myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon kuin insinööri (AMK) suorittanut, jolloin myös uramahdollisuudet ovat eri opiskelijoilla eri tyyppisiä.