Tanjan tarina – Monen käänteen kautta mualiman napaan

Opiskelen Savoniassa uudessa Wellness-palveluliiketoiminnan johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmassa. Restonomiksi valmistumisen jälkeen muutama vuosi vierähti uran ja vapaa-ajan matkustelun viedessä ympäri maailmaa, moniin eri kulttuureihin ja työtehtäviin ravintola- ja matkailualan parissa. Uudet, erilaiset tehtävät ovat vieneet uralla eteenpäin ja laajentaneet osaamista, mutta mielen perukoilla kyti pitkään ajatus jatko-opinnoista. Tutustuessani tutkinto-ohjelman kuvaukseen ja rakenteeseen, tuntui se heti sopivalta seuraavalta askeleelta itseni kehittämisessä. Välillä on hyvä opiskella, koska se tuo omaan tekemiseen rakennetta ja muistuttaa pohtimaan asioiden laajempia kytköksiä. Tutkinto-ohjelma on hyvin työelämälähtöinen ja on mahtavaa, että sen avulla voi konkreettisesti kehittää ammatillista osaamistaan.

Opinnot suoritetaan monimuotona ja lähipäiviä on ollut noin pari päivää kuukaudessa. Iso osa opinnoista on itseopiskelua, joten ne voi suunnitella omaan kalenteriin sopiviksi. Koronavuonna suurin osa lähiopetuspäivistä on toteutettu niin sanottuina hybrideinä eli osa opiskelijoista on kerääntynyt paikan päälle kampukselle ja osa on ollut mukana etäyhteydellä. Tämä mahdollistaa opintojen suorittamisen sijainnista riippumatta ja koulutusohjelmassa opiskeleekin opiskelijoita ympäri Suomen. On ollut todella mielenkiintoista olla yhteydessä monipuolisista taustoista oleviin opiskelijakollegoihin.

Itse muutin opintojen alkaessa Kuopioon. Erityisesti juuri uudelle paikkakunnalle muuttaneelle fyysinen läsnäolo lähipäivissä ja opetustaukojen aikana tapahtuva rento verkostoituminen ovat olleet todella tärkeitä. Tämän lisäksi oikeastaan ainoa bonus verrattuna kauempana asuviin opiskelijatovereihin on kampuskirjaston läheisyys. Tosin vaikka itse tykkäänkin käyttää manuaalisia kirjoja lähteinä oppimistehtävissä, miltei kaikki suositelluista kurssikirjoista on saatavilla myös e-aineistona. Verrattuna AMK-tutkinnon pääasiassa teoreettisiin kursseihin, ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot ovat soveltavia ja kehitystehtävät auttavat työelämän lisäksi vahvistamaan omaa ammatti-identiteettiä ja pohtimaan omia vahvuuksia sekä heikkouksia johtajana.

Joustavaa ja mielekästä tekemistä

Opintojaksojen oppimistehtävät ovat pääsääntöisesti kehitystehtäviä, ja niihin voi käyttää joko kokemuksia aikaisemmilta työpaikoilta, jostain muusta yrityksestä tai pohtia ratkaisuja omalta työpaikalta herääviin kehitysmahdollisuuksiin. Oppimistehtävissä voi usein valita aihepiirin sisältä oman täsmällisemmän aiheen, johon haluaa perehtyä tarkemmin. Valinnaiset opintojaksot mahdollistavat oman opintosuunnitelman muovaamisen itsensä näköiseksi ja onkin ollut kiva pystyä suorittamaan opintoja osittain omassa tahdissa. Monen vuoden työnteon jälkeen oli haastavaa palata koulun penkille ja ”opetella taas opiskelemaan”, mutta opinnoille pitää vaan varata kalenterista säännöllisesti aikaa ja nyt vauhtiin päästyäni opintojen itsenäisyys ja joustavuus tekevät niistä mielekkäitä.

Aloitimme opinnäytetyön aihepiirin pohtimisen ja ensimmäiset askeleet työn toteutusta kohti on jo otettu. Opintojen mukana kulkee moniammatillinen ajattelu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Eri kulttuureissa työskentely ja asuminen ovat vahvistaneet kohdallani suurta arvostusta Suomen puhdasta luontoa kohtaan. Kuopiossa on ihanat mahdollisuudet ulkoiluun kaikkina vuodenaikoina, luonnon ehdoilla. Ammennan myös opinnäytetyöni aiheen kiinnostuksesta suomalaista, puhdasta luontoa kohtaan sekä halusta suojella ja kehittää siellä liikkumista ja siitä nauttimista vastuullisesti. Opintojen ansiosta on vahvistunut ajatus siitä, että tätä kohden haluan pyrkiä myös ammatillisesti. Eihän tässä elämässä ole koskaan valmis, ja hyvä niin, mutta opintojen ja erityisesti opinnäytetyön aiheen pohtimisen kautta tuntuu siltä, että olen löytänyt uutta intoa työelämään sekä vahvan idean suunnasta, jonne haluan uraani seuraavaksi viedä.

Nainen istumassa kivellä metsässä marjasankkojen kanssa.
Parasta elämässä on mahdollisuus liikkua luonnossa ympäri vuoden ja pysähtyä yksinkertaisten asioiden äärelle -Tanja Niemi


Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen!