Restonomi (ylempi AMK), Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen, monimuotototeutus

#WellnessYAMK #ylempi amk #matkailu- ja ravitsemisala

Monta mahdollisuutta – Monta unelmaa

Kehität Wellness-osaamistasi ja sen liiketoiminnallista hyödyntämistä. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä siihen liittyvät palvelut ja tuotteet kiinnostavat jatkuvasti enemmän eri toimialoilla. Restonomin ylempi AMK-tutkinto antaa sinulle laaja-alaisen palveluliiketoiminnan osaamisen, jota voit hyödyntää liiketoiminnan ja palvelukonseptien kehittämisessä. Opinnot antavat sinulle uusia valmiuksia ja osaamista kehittää hyvinvoinnin johtamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen keskiössä on wellness-palveluliiketoiminnan sekä kestävän työhyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen.   

Wellness-palveluliiketoiminnan monipuolisella osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla. Koulutuksen läpileikkaavina teemoina ovat hyvinvoinnin johtamis- ja kehittämisosaaminen, hyvinvointiteknologia sekä digitalisaatio. Saat myös innovatiivisia työvälineitä matkailu- ja ravitsemispalvelujen sekä asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen. Opintojen aikana perehdyt alaa koskevan tutkitun tiedon hankkimiseen sekä sen luovaan käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssäsi ja sen kehittämisessä. 


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset sekä ennakkotehtävän ohjeet löydät tältä sivulta.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Haapakoski
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6065


Koulutuksen sisältö

Monimuoto-opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun myös työn ohessa. Opinnoissa korostuvat verkkoympäristössä opiskelu, itsenäinen työskentely sekä kehittämistehtävät. Lisäksi lukuvuoden aikana kokoonnutaan muutamia kertoja intensiivipäiville. Lähiopiskelupäivät (intensiivipäivät) ovat perjantaisin ja lauantaisin. Näiden lisäksi opintojen edetessä on 1-2 lähijaksoa sen mukaan, mitä Savonian yhteisiä opintoja opiskelija valitsee.  

Koulutus kestää 2,5-3 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat luontevan kokonaisuuden opiskelijalle. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyö esim. oman työpaikan kehittämiseen. 

Wellness-palveluliiketoiminnan opinnot koostuvat alakohtaisista ammatillisista opinnoista, yhteisistä opinnoista sekä opinnäytteestä.  Alakohtaisissa ammatillisissa opinnoissa vahvistat palveluliiketoiminnan ja hyvinvoinnin johtamis- ja kehittämisosaamista. Yhteisiä opintoja on tarjolla laaja valikoima, joilla voit suunnata osaamistasi ammatillisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Opinnäytetyö mahdollistaa työelämälähtöisen kehittämisen.  

Opintojen aikana voit valita yrittäjävalmennusopintoja, mikäli sinulla on tavoitteena edistää oman yrittäjyysideasi toteutumista. Voit myös vahvistaa omia verkostojasi ja kansainvälisyysosaamistasi koulutuksen aikana. 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisuuden antaa korkeakoulututkinto, esimerkiksi restonomin (AMK) ja tradenomin (AMK) tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) palveluliiketoiminnan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2021).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf) 

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 60 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se on hyväksytty.

Haastatteluun kutsutaan hakijat, joiden ennakkotehtävä on hyväksytty. Henkilökohtainen haastatteluaika ilmoitetaan sähköpostitse. Haastattelut järjestetään 27.5.2021 Zoom-etäyhteydellä. Haastattelun maksimipistemäärä on 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei Wellness-palveluliiketoiminnan YAMK-koulutukseen sisälly. Painopistealueeksi on valittu Wellness -liiketoiminnan kehittämis- ja johtamisosaamisen syventäminen. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja sekä syventäviä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija laatii opintojen aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne on kuvattu seuraavassa kuviossa. Opinnot muodostuvat alakohtaisista ammatillisista opinnoista 30 op sekä Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista, joista opiskelija valitsee vähintään 30 op. Yhteiset opinnot liittyvät mm. toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, palvelumuotoiluun, kansainvälisyyteen sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen.

  • Alakohtaiset ammatilliset opinnot 30 op
  • Yhteiset opinnot 30 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Nainen lähikuvassa.

Tiina Tyrväisen tarina

Keväällä 2020 jouduin työstäni lomautetuksi koronatilanteen vuoksi. Lomautuksen kestosta ei ollut tietoa ja tilanteen epävarmuus sai pohtimaan tulevaisuutta. Huomasin Savonian uuden restonomi YAMK-tutkinto-ohjelman, Wellness-palveluliiketoiminnan johtamisen ja tutustuttuani koulutuksen sisältöön päätin hakea. Onnekseni olin yksi koulutukseen hyväksytyistä opiskelijoista.

Ihmisiä istumassa kirjastossa.

Opiskelu matkailu- ja ravitsemisalalla

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Matkailu- ja ravitsemisalaa opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika 2,5–3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Wellness-palveluliiketoiminan johtaminen (YAMK) tutkinnon suoritettuasi voit toimia vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Wellness-asiantuntija pystyy kehittämään kilpailukykyisiä palvelutuotteita ja -konsepteja. Ymmärrät digitalisaation ja teknologian tarjoamat mahdollisuudet. Osaat käyttää uusia työkaluja ja menetelmiä liiketoiminnan kehittämisessä. Työpaikkanasi voivat olla palveluliiketoiminnan eri alojen yritykset, erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Opinnot antavat myös valmiudet toimia yrittäjänä. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Restonomi (YAMK) on englanniksi Master of Hospitality Management.