Restonomi (ylempi AMK), Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen, monimuotototeutus

#WellnessYAMK #ylempi amk #matkailu- ja ravitsemisala

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi!

Restonomin ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kehität wellness-osaamistasi ja sen liiketoiminnallista hyödyntämistä.

Savonian restonomin YAMK-tutkinto antaa sinulle laaja-alaisen palveluliiketoiminnan osaamisen, jota voit hyödyntää liiketoiminnan ja palvelukonseptien kehittämisessä. Saat uusia valmiuksia, osaamista ja varmuutta! Tämä auttaa sinua urallasi eteenpäin.

Koulutuksen keskiössä on wellness-palveluliiketoiminnan ja kestävän työhyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen.  Saat kehittämisosaamista sekä innovatiivisia työvälineitä matkailu- ja ravitsemispalvelujen, asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen. Lisäksi tutustut hyvinvointiteknologian ja digitalisaation mahdollisuuksiin.

Opintojen aikana perehdyt myös alaa koskevan tutkitun tiedon hankkimiseen ja sen luovaan käsittelyyn. Opit soveltamaan tutkittua tietoa oman työsi kehittämisessä.

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, ja opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella.


Koulutuksen sisältö

Monimuoto-opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa. Opinnot koostuvat verkkoympäristössä opiskelusta, lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta kehittämistehtävistä.

Lukuvuoden aikana kokoonnutaan muutamia kertoja lähiopetukseen intensiivipäiville. Intensiivipäivät ovat perjantaisin ja lauantaisin. Lisäksi opintojen edetessä on 1–2 lähijaksoa sen mukaan, mitä Savonian yhteisiä opintoja valitset.  

Wellness-palveluliiketoiminnan opinnot koostuvat alakohtaisista ammatillisista opinnoista, yhteisistä opinnoista ja opinnäytteestä.  Alakohtaisissa ammatillisissa opinnoissa vahvistat palveluliiketoiminnan ja hyvinvoinnin johtamis- ja kehittämisosaamista. Yhteisiä opintoja on tarjolla laaja valikoima, joilla voit suunnata osaamistasi ammatillisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

Opintojen aikana voit valita yrittäjävalmennusopintoja, jos haluat edistää oman yrittäjyysideasi toteutumista. Voit myös vahvistaa omia verkostojasi ja kansainvälisyysosaamistasi koulutuksen aikana. 

Koulutus kestää 2,5–3 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi.

Oppimistehtävien ja opinnäytetyön aiheet on mahdollista liittää oman työpaikan kehittämiseen. 


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Haapakoski
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6065

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Kevään 2022 opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään 1.11.2021 mennessä.

***

Hakukelpoisuuden antaa korkeakoulututkinto, esimerkiksi restonomin (AMK) ja tradenomin (AMK) tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) palveluliiketoiminnan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2021).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Kevään 2022 opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään 1.11.2021 mennessä.

***

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 60 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se on hyväksytty.

Haastatteluun kutsutaan hakijat, joiden ennakkotehtävä on hyväksytty. Henkilökohtainen haastatteluaika ilmoitetaan sähköpostitse. Haastattelut järjestetään 27.5.2021 Zoom-etäyhteydellä. Haastattelun maksimipistemäärä on 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Wellness-palveluliiketoiminnan YAMK-koulutukseen ei sisälly pääainevalintaa. Painopistealueeksi on valittu liiketoiminnan kehittämis- ja johtamisosaamisen syventäminen.

Opintojen rakenne

Restonomin YAMK-opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi.

Opintojen rakenne:

  • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op
  • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op
  • opinnäytetyö 30 op

Nainen lähikuvassa.

Tiina Tyrväisen tarina

"Opinnot suoritetaan monimuotototeutuksena ja lähipäiviä on ollut noin 1–2 kuukaudessa. Toteutustapa on antanut tilaa itsenäiselle ja joustavalle opiskelulle."

Ihmisiä istumassa kirjastossa.

Opiskelu matkailu- ja ravitsemisalalla

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Matkailu- ja ravitsemisalaa opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Viikkokalenteri auki pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika 2,5–3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Restonomi (YAMK) on englanniksi Master of Hospitality Management.