Tiinan tarina – Ilon kautta restomin YAMK-opintoihin

Olen työskennellyt saman työnantajan palveluksessa valmistuttuani Savoniasta vuonna 2005 AMK-restonomiksi. Toimin kylpylän palvelupäällikkönä ja nautin työssäni erityisesti asiakaskohtaamisista sekä monipuolisista työtehtävistä. Työni on tarjonnut mahdollisuuksia kehittää sekä haastaa itseäni ja koen, että vuodet ovat opettaneet paljon. Työnantajani kannustamana suoritin työn ohella johtamisen erikoisammattitutkinnon vuosina 2015–2017.

Olin pohtinut YAMK-opintoja luontevana jatkona opinnoille sekä työelämässä kehittymiselle jo muutaman vuoden ajan, mutta hektinen työ ja perhe-elämä veivät mennessään ja opiskelujen aloitus jäi ajatuksissa taka-alalle. Keväällä 2020 jouduin työstäni lomautetuksi koronatilanteen aiheuttamien rajoitustoimien vuoksi. Lomautuksen kestosta ei ollut tietoa ja tilanteen epävarmuus sai pohtimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Huomasin Savoniassa alkavan uuden restonomi YAMK-tutkinto-ohjelman, Wellness-palveluliiketoiminnan johtamisen ja tutustuttuani koulutuksen sisältöön päätin hakea koulutukseen. Onnekseni olin yksi koulutukseen hyväksytyistä opiskelijoista.

Uusia näkökulmia ja virkistäviä verkostoja

Syksyllä 2020 Wellness-johtamisen opinnot aloitti huippuporukka monen alan osaajia. Opinnot suoritetaan monimuotototeutuksena ja lähipäiviä on ollut noin 1–2 kuukaudessa. Toteutustapa on antanut tilaa itsenäiselle ja joustavalle opiskelulle. Aloitin opinnot syksyllä työn ohessa ja kypsyttelin ajatusta opintovapaasta. Jäinkin joulukuussa töistäni opintovapaalle ja päätin keskittyä täysillä opintoihin sekä ottaa opiskeluajan uutena mahdollisuutena.

Koulutus tarjoaa monipuolisen kattauksen opintojaksoja johtamisen eri osa-alueilta, tulevaisuuden muutostarpeet huomioiden. Opintojaksot suoritetaan pääosin itsenäisesti, aiheeseen liittyvään materiaaliin perehtyen ja syventyen. Lähipäivien parasta antia ovat olleet keskustelut ryhmän opiskelijoiden ja opettajien kanssa sekä erilaisten näkemysten kuuleminen opintojen aiheista sekä työelämästä.

Odotan opiskelulta ennen kaikkea oppimisen iloa, uusia tuulia sekä verkostoitumista alan toimijoiden kanssa. Koen, että opintojen sisältö tukee ja täydentää hyvin esimiestaitojani sekä antaa valmiuksia toimia erilaisissa palveluliiketoiminnan esimies- ja johtotehtävissä. Opintokokonaisuus on rakennettu monipuolisesti johtamis- ja kehittämisosaamisen ympärille, työelämän tarpeet huomioiden. Opinnoissa korostetaan työelämälähtöisyyttä ja tietoa sovelletaan omaan työhön sekä osaamiseen. Toivon opintojen myötä löytäväni uusia näkökulmia ja kehittyväni ammatillisesti. Mielenkiinnolla odotan, mihin tämä polku johtaa!


Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen!