Uusi työ asiakkuusvastaavana – Marikan tarina

Olen työskennellyt ravintola-alalla koko työurani ajan, eli reilut kymmenen vuotta. Viimeiset neljä vuotta olen toiminut ravintolan vuoropäällikkönä Kylpylähotelli Kunnonpaikassa. Olen valmistunut Restonomi AMK -koulutuksesta vuonna 2015. Asun Siilinjärvellä aviomieheni sekä kahden lapsemme kanssa.

Nyt opiskelen Restonomi YAMK -koulutuksessa wellness-palveluliiketoiminnan johtamista. Opinnot aloitin syksyllä 2020.

Kiinnostuin YAMK-koulutuksesta erityisesti siksi, koska halusin kehittää johtamisosaamistani. Työurallani olen huomannut, miten tärkeää johtamisosaaminen on. Koulutuksen avulla halusinkin oman ammatillisen kehittymisen lisäksi vaikuttaa positiivisesti työelämään.

YAMK ylitti odotukset

Opiskelu YAMK-koulutuksessa on jopa ylittänyt ne tavoitteet, joita opiskelulle asetin. Monimuotokoulutuksen ansiosta opiskelu on ollut vaivatonta yhdistää työ- ja perhe-elämään. Aikataulutuksesta opiskelija huolehtii pääsääntöisesti itsenäisesti. En ole kokenut opiskelua kuormittavaksi, koska opiskelu on ollut niin mukaansa tempaavaa ja oppimistehtäviä on ollut mukava tehdä.

Kurssit käsittelevät juuri niitä asioita, joita työelämän kehittäminen nykypäivänä vaatii. Aiheet ovat mielenkiintoisia ja olen päässyt heti hyödyntämään uusia taitojani työelämässä. Oppimistehtävät ovat kehittämistöitä, joita voi pohtia esimerkiksi oman organisaation näkökulmasta. Tämä on lisännyt merkittävästi omaa osaamistani sekä ymmärrystäni liiketoiminnan johtamisesta. Oppimistehtävät ovat näin ollen myös hyvä keino kehittää organisaatiota ja yritystoimintaa.

YAMK-koulutus on mahdollistanut oman ammatillisen kasvuni ja urakehitykseni. Aloitan tammikuussa 2022 työt uudessa virassani asiakkuusvastaavana Kunnonpaikassa. Uudessa virassani aion käyttää koulutuksen tuomia taitojani muun muassa kehittämällä asiakaskokemusta sekä työyhteisön hyvinvointia.

Koulutuksen loputtua en aio lopettaa kehittymistäni. Olen saanut koulutuksen myötä paljon tietoa ja käytännön vinkkejä siihen, miten oma ammatillinen kehittyminen olisi jatkuvaa myös sen jälkeen, kun koulutus on ohi. Koen, että näillä eväillä pystyn vaikuttamaan oman kehitykseni lisäksi myös työelämän kehittymiseen.

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olen päässyt opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun.

Marika Hakkarainen

Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)


Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen!