Ilmakuva Kuopion keskusta-alueesta.

”Ymmärrykseni johtajuudesta ja hyvinvoinnin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle on laajentunut ja syventynyt”

Satu opiskeli YAMK wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen -tutkinnon

Opiskelin Savoniassa YAMK Wellness palveluliiketoiminnan johtamista. Aloitin opinnot syksyllä 2020 ja sain ne päätökseen keväällä 2023. Opiskelin kokopäiväisen työn ohella, josta pidin 3 kk opintovapaata opinnäytetyötä tehdessäni.

Alun perin opinnoissa olisi ollut lähiopiskelua n. 1 krt kuukaudessa, mutta koronapandemian vuoksi opinnot toteutettiin kokonaan verkko-opintoina. Tämä sopi minulle hyvin, sillä energiaa ja aikaa ei mennyt matkustamiseen.

Toki lähiopinnoissa olisi ollut myös hyvät puolensa, mutta olosuhteiden pakosta tämä oli ainoa järkevä ratkaisu opintojen toteutukselle. Verkko-opinnot toteutettiin mielestäni hyvin ja ne olivat vuorovaikutteisia. 

Wellness-palveluliiketoiminnan johtamisen opinnot ovat edistäneet omaa ammatillista kehitystäni. Ymmärrykseni johtajuudesta ja hyvinvoinnin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle on laajentunut ja syventynyt.

Opinnäytetyötä tehdessäni tutustuin syvällisesti tutkimuksen tekemiseen ja se auttoi minua kehittämään omaa ajatteluani ja ymmärrän nyt paremmin tutkimuksen merkityksen uuden tiedon tuottajana ja olemassa olevan tiedon syventäjänä.

Työssäni ammatillisena erityisopettajana olen voinut hyödyntää näistä opinnoista saamaani osaamista ja tietoa. Ohjatessani opiskelijoita ammattiin ja työelämään kannustan heitä samalla huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja korostan sitä, miten se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti heidän elämänsä kaikilla osa-alueilla. Digitaalisuus oli vahvana mukana YAMK opinnoissa ja pidän sen opettamista tärkeänä myös omille opiskelijoilleni, sillä se on tärkeä tulevaisuuden taito.

YAMK Wellness palveluliiketoiminnan johtamisen opintojen myötä olen kiinnostunut hyvinvoinnin kehittämisestä ja ohjaamisesta entistä enemmän. Olen ollut siitä kiinnostunut aikaisemminkin ja olen suorittanut aiheesta erilaisia opintoja, mutta opinnäytetyöni myötä olen käsittänyt, miten laaja ja merkittävä alue hyvinvointi on.

Opinnäytetyöni aiheena oli liikuntamotivaation ylläpitäminen. Näiden opintojen ja opinnäytetyöni myötä myös omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on korostunut entisestään. 

Voin lämpimästi suositella Restonomi YAMK Wellness palveluliiketoiminnan johtamisen opintoja Savoniassa. Opetus oli laadukasta ja kaikki kohtaamani ihmiset ja palvelut sujuivat mutkattomasti, joustavasti ja ystävällisesti. Kun sain keväällä 2023 opinnäytetyöni ja muut oppimistehtäväni valmiiksi, ei mennyt kuin pieni hujaus kun minulla oli todistus käsissäni.

Vinkkinä uusille opiskelijoille voin sanoa, että opinnäytetyön aihe kannattaa valita siitä näkökulmasta, että se on sinua itseäsi kiinnostava. Prosessi on sen verran mittava, että oma palo sen tekemiseen on todella tärkeää. Opinnäytetyötä tehdessä kannattaa hyödyntää siihen tarjottu ohjaus, se on kullanarvoista. Suuret kiitokset opinnäytetyön ohjaajilleni.

Suosittelen erittäin vahvasti myös opintovapaan ottamista. Itse otin 3 kk opintovapaata opinnäytetyön prosessia varten ja se todella kannatti. Oli mahtavaa heittäytyä kokonaan tutkimuksen tekoon ja samalla miettiä, mitä sitten isona voisikaan tehdä.

Satu

Satu

Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen!