Viranomaistoiminnan johtaminen

#täydennyskoulutus

Viranomaistoiminnan johtaminen 30 op

Ensihoidon, poliisin ja pelastustoiminnan ammattilaisten työ on täynnä vaativia tilanteita, joissa nopeat päätökset ja tehokas johtaminen ovat elintärkeitä. Kehitä henkilöstöjohtamisen taitojasi ja hanki lisää valmiuksia operatiiviseen johtamiseen. Ole mukana rakentamassa viranomaiskentän läpileikkaavaa yhteistyötä.

Kouluttajat

Kouluttajat Marko Kolula, Simo Ekman, Kalle Hakamäki, Harri Gustavsberg ja Marko Tolonen seisomassa tiiliseinän edessä.

Kuvassa vasemmalta (klikkaamalla pääset katsomaan kouluttajaesittelyn):
Marko Kolula, ensihoidon kenttäjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue
Simo Ekman, pelastuspäällikkö, Finavia Oyj / Helsinki-Vantaan lentoasema
Kalle Hakamäki, operatiivinen palomestari, Keski-Suomen hyvinvointialue
Harri Gustafsberg, mielen taitoja ja henkisiä voimavaroja tutkiva, kehittävä ja valmentava filosofian tohtori
Marko Tolonen, lehtori, vastuukouluttaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensihoidon, poliisin ja pelastustoiminnan operatiivisen johtamisen tehtävissä toimiville, tai näihin tehtäviin pyrkiville ammattilaisille. Koulutus on suunnattu kaikille korkeakoulututkinnon suorittaneille ja myös vanhamuotoisen opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneille. Hakijoilla tulee olla työkokemusta toimialalta vähintään 5 vuotta. Koulutus soveltuu myös akuuttisosiaalityötä tekeville sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstölle. Koulutukseen osallistuvia yhdistää työskentely ja päätöksenteko aikapaineen alaisena tilanteissa, joissa oma ja/tai asiakkaan terveys saattaa olla uhattuna.

Tavoite

Viranomaistoiminnan johtamisen koulutuksen (30 op) tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä johtamisesta ja rakentaa viranomaiskentän läpileikkaavaa yhteistyötä. Koulutus kehittää henkilöstöjohtamisen taitoja, antaa valmiuksia operatiiviseen johtamiseen ja tukee osallistujien itsensä johtamista. Koulutus vahvistaa opiskelijoiden psykologisia valmiuksia erilaisten tilanteiden kohtaamiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita, jotka kykenevät ratkaisemaan haastavia henkilöstöjohtamisen tilanteita, johtamaan aikapaineen alaisia operatiivisia tehtäviä ja kehittämään viranomaisyhteistyötä.

Kouluttaja Harri Gustavsberg istumassa portailla.

Sisältö

  • Viranomaistoiminnan arvoideologinen perusta 5 op
  • Tunne johtaminen, tuntematon johtaja 5 op
  • Johtaminen ja päätöksenteko paineen alla 10 op
  • Parhaat käytänteet viranomaisyhteistyön kehittämiseksi 5 op
  • Viranomaistoiminnan johtaminen suuronnettomuudessa 5 op

    Koulutus antaa pätevyyden ainakin ensihoidon kenttäjohtajan tehtäviin. Opinnot ovat ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia. 

Toteutus

Koulutus koostuu kuukausittain toistuvista lähiopetusjaksoista (2-3 päivää) ja omatoimisesta opiskelusta. Lähiopetus sisältää teoriaopintoja, harjoituksia ja seminaareja. Koulutuksessa opiskelija koostaa ja reflektoi oppimaansa sekä jakaa tietoa kanssaopiskelijoilleen. Opintojaksoilla on vaihtuva vastuuopettaja. Koulutuksen päätoteuttajana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu.

Opetusmenetelmät

Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä, muun muassa teoriaopetusta, simulaatioita, ryhmätehtäviä, käytännön harjoitteita ja oppimispäiväkirjaa.

Kouluttajat Simo Ekman, Kalle Hakamäki, Marko Kolula, Harri Gustavsberg ja Marko Tolonen seisomassa tiilitalon edessä.

Ajankohta ja paikka

16.8.2024 – 18.5.2025
Savonia ammattikorkeakoulu, KPY Novapolis, Microkatu 1, Kuopio
Lähipäivät syksyllä 2024: 16.-18.8 (pe-su), 19.-21.9 (to-la), 14.-16.11 (to-la), 12.-13.12. (to-pe)
Kevään lähipäivien koulutuspaikkakunta ilmoitetaan myöhemmin
Lähipäivät keväällä 2025: 22.-24.1. (ke-pe), 27.-28.3. (to-pe), 16.-18.5. (to-la)

Hinta

5500 euroa/osallistuja (alv 24 %)
Koulutuksen hinta laskutetaan neljässä yhtä suuressa erässä; syys- ja marraskuussa 2024 sekä helmi- ja huhtikuussa 2025.

Hakukelpoisuus

Opiskelijavalinnassa painotetaan erityisesti motivaatiota koulutuksen suorittamiseksi. Opiskelijoilta edellytetään riittävää kokemusta ja asiantuntijuutta omalta toimialalta. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa alempaa ammattikorkeakoulututkintoa.

Koulutukseen hakeminen

Haku 31.3.2024 mennessä.
Hakijat kutsutaan Teams-haastatteluun viimeistään viikolla 17. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 19.
Koulutuspaikka tulee vahvistaa 13.5.2024 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.
HAE KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Lisätietoja

Hakemiseen liittyvät kysymykset:
Puh. 044 785 6420, taydennyskoulutus@savonia.fi,
Kurssisisältöön liittyvät kysymykset:
Marko Tolonen, puh. 044 785 6520, marko.tolonen@savonia.fi

Katso maistiainen koulutuksesta oheisilta videoilta:

Johtaminen ja päätöksenteko paineen alla (Marko Tolonen ja Harri Gustafsberg)

Ammattina etulinja (Marko Tolonen ja Harri Gustafsberg)