Savonia

Savonialta valmistuneet ovat tyytyväisiä koulutukseensa ja työuraansa

#SavoniaAMK

Savonialla amk-tutkinnon suorittaneista 84 prosenttia oli melko- tai erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa ja sen tuottamaan osaamiseen. Vastaava luku ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli 92 prosenttia. Valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn perusteella viisi vuotta sitten valmistuneiden tyytyväisyys tutkintoon on kasvanut edellisestä vuodesta.

– Tärkeimmiksi osaamisalueiksi nykyisessä työtehtävässä vastaajat nimesivät muun muassa oma-aloitteisuuden ja itseohjautuvuuden, stressinsietokyvyn ja sopeutumisen erilaisiin tilanteisiin, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä ongelmanratkaisutaidot, kertoo koulutusjohtaja Esa Viklund.

Tyytyväisyys tutkintoon on vahvasti yhteydessä vastaajan tyytyväisyyteen työuraansa. Vuonna 2017 tutkinnon suorittaneista 88 prosenttia oli vähintäänkin melko tyytyväisiä työuraansa. Tutkinnon antamat riittävät valmiudet työelämään, mahdollisuus hyödyntää osaamista työssä sekä työnantajan arvostus tutkintoa kohtaan vaikuttavat siihen, miten tyytyväisiä vastaajat ovat tutkintoon.

Jo viidettä kertaa toteutettuun valtakunnalliseen uraseurantakyselyyn vastasi melkein 11 000 vuonna 2017 ammattikorkeakoulututkinnosta tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistunutta. Uraseurantakysely tuottaa ajantasaista tietoa valmistuneiden työurista ja työmarkkinatilanteesta, lisäkouluttautumisesta sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Vastauksia hyödynnetään muun muassa koulutuksen kehittämisessä ja uraohjauksessa.

Savonialla myös valmistumisvaiheen opiskelijatyytyväisyys on jo useita vuosia ollut Suomen huipputasoa useassa tutkinto-ohjelmassa. Parhaiten opinnoissaan viihtyvät agrologit, röntgenhoitajat, tanssinopettajat, suuhygienistit sekä restonomit. Lue lisää Savonian tuloksista: https://www.savonia.fi/uutiset/savonian-opiskelijoiden-tyytyvaisyys-jatkaa-kasvuaan-agrologit-jalleen-suomen-karkikastia/

Lähde: Arene