Nainen luonnossa kahvitauolla.

Kiinnostus ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kasvaa jatkuvasti – Savoniassa on nyt mahdollista opiskella hyvinvointimatkailun kehittämistä

Hae yhteishaussa 15.–30.3.

Savonia-ammattikorkeakoulun suosittu Wellness-tradenomikoulutus saa rinnalleen läheisen kumppanin. Jatkossa Savonian restonomikoulutuksen keskiössä on hyvinvointimatkailun kehittäminen.

Restonomikoulutuksessa tarjotaan edelleen monipuoliset valmiudet matkailu- ja ravitsemisalan asiantuntija- sekä esihenkilötehtäviin. Lisäksi perehdytään liiketoimintaosaamiseen – muun muassa markkinointiin, esihenkilötyöhön ja yrittäjyyteen. Läpileikkaava painotus on hyvinvointimatkailussa. Tärkeässä roolissa opiskelussa on yritysten kanssa tehtävä yhteistyö.

Hyvinvointimatkailu on käsitteenä hyvin laaja. Kaikki asiakkaan hyvinvointia kohentava tekeminen voidaan katsoa kuuluvan hyvinvointimatkailuun. Suomessa luontomatkailu ja saunakulttuuri ovat tästä hyviä esimerkkejä. Myös ruoka- ja juomaelämykset, tapahtumat ja aktiviteetit ovat osa hyvinvointimatkailupalveluita.

Hyvinvointiajatteluun sisältyy myös opiskelu- ja työhyvinvointi. Savoniassa opiskelijahyvinvointi on opiskelijatyytyväisyyskyselyjen perusteella jo nyt korkealla tasolla. Jo useamman vuoden ajan Savoniasta valmistuneet restonomit ovat olleet valmistumisvaiheessa Suomen tyytyväisimpiä opintoihinsa. Erityisesti yhteisöllisyys koulutusalan opiskelijoiden ja henkilöstön kesken ja opintojen joustavuus on saanut opiskelijoilta kiitosta. Uudessa tutkinto-ohjelmassa panostetaan entistäkin vahvemmin opiskelijoiden hyvinvointiin, itsensä johtamisen valmiuksiin ja urakehityksen tukemiseen.

Hakuaika restonomi (AMK), hyvinvointimatkailun kehittäminen -koulutukseen on 15.–30. maaliskuuta ja opinnot alkavat syksyllä 2023.

Koulutuksesta valmistuneet saavat valmiudet työskennellä matkailu- ja ravitsemisalan asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Työelämäläheinen restonomikoulutus antaa valmiuksia paitsi hyvinvointimatkailuun ja sen kehittämiseen, myös koko palveluliiketoiminnan kentälle.