Sähkötekniikan opiskelija työskentelee suurjännitekontissa.

Savonia aloittaa harvinaisen sähköenergiajärjestelmiin keskittyvän YAMK-tutkinnon – Vastaa kansalliseen tarpeeseen

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Sähköstä on tullut viimeksi kuluneen vuoden aikana tärkeä puheenaihe, kun maailmanpoliittinen tilanne ja energiatuotannon murros ovat samanaikaisesti myllänneet ajatuksiamme sähkön saatavuudesta, tuotannosta ja jakelusta.

Sähkön tuotannon murros on käsillä nyt, kun tuulivoima ja muut sähköntuotannon muodot lisääntyvät. Alalla kehitellään jatkuvasti uusia ratkaisuja ja innovaatioita muun muassa akkuteknologiassa. Kantaverkkoja pyritään vahvistamaan tuulivoiman ollessa vielä toistaiseksi epävarma sähkön lähde.

Savonia-ammattikorkeakoulu vastaa kansalliseen ja kansainvälisen tarpeeseen lisäämällä tarjontaansa uuden kehittyneet sähköenergiajärjestelmät (YAMK) -tutkinto-ohjelman.

Tuomas Rauhala on suomalaisen kantaverkkoyhtiö Fingridin johtoryhmän jäsen. Hänen mielestään on erinomaista, että alalle koulutetaan uusia osaajia.

– Energiajärjestelmät sähköistyvät, joten luotettavan sähkön siirtämisen ja jakelun merkitys tulee olemaan jo ihan lähitulevaisuudessa suurempi kuin koskaan aiemmin. Yhteiskuntamme sähköistyy kiihtyvällä tahdilla, kun teollisuus, lämmitys ja liikenne alkavat hyödyntää enenevissä määrin sähköisiä ratkaisuja. Näiden uusien sähkönkäyttömuotojen vaatima energia pitää saada sähkön käyttäjille, joten verkkojen uudistaminen, rakentaminen ja tehokkaampi hyödyntäminen ovat avainasemassa yhteiskuntamme kehityksessä, Rauhala kertoo.

Sähköenergiajärjestelmät vaativat tekijöiltä uusia ratkaisuja energiantuotantoon, varastointiin, automaatioon ja tiedon analysointiin liittyen. Savonian kehittyneet sähköenergiajärjestelmät (YAMK) -tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia johtaa, kehittää ja uudistaa sähköenergiajärjestelmiä tulevaisuuden tarpeisiin.

Tutkinnosta valmistuvat saavat ylemmän korkeakoukututkinnon (insinööri, ylempi AMK). Yhteishaussa 15.-30.3. haettavana oleva tutkinto on ensisijaisesti suunnattu alemman AMK-tutkinnon jo suorittaneille insinööreille. Koulutus toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opinnot toteutetaan pääasiassa verkkovälitteisesti.

– Tällaisen tutkinnon tarve on noussut jatkuvasti esiin verkostoitumistilaisuuksissa, joissa henkilökuntamme on keskustellut aiheesta alueen yritysten kanssa. Tutkinnolle on yrityksissä selkeä tarve. Lisäksi tekniikan alalta on Savossa hyvin vähän ylempiä tutkintoja, yliopisto mukaan lukien. Nimenoman sähköenergiajärjestelmiin keskittyneitä tutkintoja puolestaan ei löydy juurikaan koko Suomesta, kertoo lehtori Sami Tiilikainen.

Koulutus kehittää opiskelijan valmiuksia tulevaisuuden sähköverkoista, hajautetuista sähköenergiajärjestelmistä, sähköenergian varastoinnista, digitaalisesta sähköverkosta, sähkötekniikan automaatioratkaisuista, sähkön data-analytiikasta ja johtamisesta. Opiskelija saa myös valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssään ja työn kehittämisessä.

Opinnot tarjoavat lisäksi mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoiden kanssa.
Koulutus on työelämälähtöinen ja se toteutetaan verkkototeutuksena ja opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta.

Lisätietoja:

Sami Tiilikainen, p. 044 785 6052, sami.tiilikainen@savonia.fi

Lue lisää uudesta koulutuksestamme klikkaamalla tästä.

Lisää tietoa yhteishausta löydät klikkaamalla tästä.