Vihreällä pohjalla graafinen kädenjälki.

Vastuullisempaa kattausta ravintoloihin

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Elämme kestävyyskriisin aikaa, joka vaikuttaa vahvasti myös jo ravintola-alaan. Jotta yhteiskunta pystyy kehittymään kestävämmäksi ja pystymme takaamaan ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin tarvitaan enemmän vastuullisia toimia ja valintoja. On tehtävä merkittäviä arvovalintoja, jotta voimme luoda kestävää tulevaisuutta. Tämä tarkoittaa pohdintoja siitä mistä olemme valmiita luopumaan ja mikä on oikeasti arvokasta.

Ravintolan vastuullisuuden kivijalkaa muuratessa kestävämmäksi on huomioitava monia asioita ja tehtävä konkreettisia tekoja. Huomiota tulee kiinnittää niin hävikin hallintaan, energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen, kestävän ruokatarjonnan lisäämiseen kuin sosiaaliseen ja taloudelliseenkin vastuullisuuteen. Tämän laajan kokonaisuuden haltuun ottamiseksi kannattaa ehdottomasti kuunnella toisten ravintoloitsijoiden aitoja esimerkkejä ja hyödyntää sitä missä alalla ollaan jo onnistuttu.

Vastuullisuustyö ei ole pikamatka. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö, digitalisaatio ja ilmastonmuutos takaavat sen, että vastuullisuustyö on alati jatkuvaa ja koko ajan eteenpäin menevää kehittämistyötä, uusia innovaatioita sekä inspiroitumista. Vastuullisuustyön ottaminen osaksi arkipäivää takaa taloudellisesti kannattavan, ekologisesti turvallisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen yritystoiminnan.

Yhteiskehittäen tuloksia

Mission Positive Handprint -hankkeen päätavoite oli tukea ravintola-alan pk-yrityksiä vihreässä siirtymässä ja muutoskyvykkyyden kasvattamisessa. Konkreettisena tuloksena on syntynyt uusia, yhteiskehittäen tuotettuja vastuullisia toimintamalleja, joita pilotoitiin hankkeeseen valituissa ravintola-alan yrityksissä. Hanke tarjosi mahdollisuuden ravitsemisalan toimijoille verkostoitua ja vertaisoppia toisiltaan sekä paikallisesti että ylimaakunnallisesti. Hankkeen teemat käsittelivät mm. asiakaslähtöisyyttä ja vastuullisuusviestintää, muutosjohtamista ja ennakointiosaamista, vastuullista liiketoimintaa, vastuullisuustyötä tukevia digitaalisia ratkaisuja sekä ravitsemusosaamista ja kestävää ruokatarjontaa.

Hankkeeseen on osallistunut kestävän kehityksen asiantuntijoita edistämään ravitsemisalan kestävää tulevaisuutta. Hankkeessa on osallistettu myös alan toimijoita ja ammattilaisia. Pohjois-Savosta on ollut mukana erityisesti Ravintolamestarit, Vararengasravintolat, Iltalypsy, Sawo House, Lounasravintola CaWa, Koivumäen kartano ja Hotel Golden Dome. Hankkeen tuloksena on koostettu Vastuullisempaa kattausta -työkirja kaikille ravitsemisalan toimijoille, jotka haluavat päästä alkuun tai ovat jo matkalla kohti kestävämpää liiketoimintaa. Työkirja palvelee myös alan asiantuntijoita sekä koulutusorganisaatioita. Toivomme, että hyödynnät työkirjaa matkallasi kohti kestävämpää tulevaisuutta!

Vastuullisempaa kattausta -työkirjaan pääset klikkaamalla tästä.

Mission Positive Handprint -hanke on Laurea-ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteishanke, jossa tuetaan ravintola-alaa vihreässä siirtymässä ja muutoskyvykkyydessä kestävän kehityksen merkityksen kasvaessa yhteiskunnassa ja asiakkaiden arvomaailmassa. Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto ja se on osa unionin Covid-19- pandemian johdosta toteutettuja toimia.