Hankintalain muutos jätehuollossa 2017

Vuoden 2017 seminaarissa käsiteltiin Hankintalain muutosta jätehuollossa. Osallistujia oli lähes 70 henkilöä, ja ajankohtainen aihe herätti paljon kysymyksiä ja keskustelua sekä erilaisia mielipiteitä.

Seminaari-ohjelma 7.2.2017

Yleiskatsaus uuteen hankintalakiin ja jätelain muutokset, Tuulia Innala, Kuntaliitto

Julkisten hankintojen valvonta, Lasse Pöyry, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Hankintalain muutos – mahdollisuus vai uhka jätehuoltoalan toimijoille

    Amanda Nikkilä, Jätelaitosyhdistys ry

    Riikka Kinnunen, Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP ry

Oikeuskäytännön ja hankintalain muutosten vaikutukset hankintayksiköiden hankintojen suunnitteluun, Laura Ylitalo, IS-Hankinta Oy

Uuden hankintalain vaikutukset kunnallisen jätehuoltoyhtiön toimintaan;
case Jätekukko, Arto Ryhänen, Jätekukko Oy  

Pakkausten tuottajavastuu – tilannekatsaus, Jari Koivunen, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy           

Kiertotalouskylä, Auli Westerholm, Ekokem Oy  

Jätteen hyödyntäjän puheenvuoro, Miia Varis, Riikinvoima Oy

Jätteen synnyn ehkäisyyn ja hankintoihin liittyvä yritysidea, insinööriopiskelija Harri Kinnunen, Savonia-ammattikorkeakoulu