Voikukka.

Savonia-artikkeli: Hyvät käytänteet jakoon – paikoin kivikkoistakin polkua helpottamassa

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Kesä kolkuttaa jo ovella ja onkin hyvä hetki vilkaista mennyttä lukuvuotta. Savonian Master Schoolissa on vuoden aikana kehitetty yhteisiä prosesseja niin tutkintojen, opintojaksojen kuin opinnäytetöidenkin osalta. Opettajan näkökulmasta tämä näkyy erityisesti ohjauksen helpottumisena ja opiskelijoiden puolella hallittavampana prosessina. Kaiken kaikkiaan yhteiset käytännöt parantavat opinnäytetöiden ohjauksen laatua myös prosessikuvausten hyödyntämisen avulla.

Ohjaus ja vertaistuki auttaa opinnoissa

Savonian Master Schoolin Digitalisaation asiantuntija ja englanniksi toteutettava Digital Health YAMK -ohjelmissa on niin ikään kehitetty omia sisäisiä prosesseja. Koska opinnäytetyö on noin kolmasosa opintoja, on siihen panostaminen niin ohjauksen kuin ohjeidenkin kannalta tärkeää. Esimerkiksi yhteiset kuukausittain pidettävät opinnäytetyöseminaarit ovat saaneet rinnalleen perjantaiaamujen yhteiset ohjaustapaamiset. Tapaamisiin on voinut tulla kysymään mieltä askarruttavista aiheista niin opinnäytetyöhön, opintojaksoihin kuin opintoihinkin liittyviin kysymyksiin. Osallistujamäärät ovat vaihdelleet yhdestä reiluun kymmeneen. Erityisen hedelmällisiä ovat olleet tapaamiset, joissa on voitu jakaa arjen haasteita ja iloja saaden vertaistukea kanssaopiskelijoilta!

Vaikka opiskelijamäärä yhteisissä keskusteluhetkissä ei aina ole suuri, ovat nämä tapaamiset ovat vähentäneet huomattavasti myös opettajille tulevaa sähköpostitulvaa. Toinen merkittävä tekijä opintojen hallinnan kannalta on niin sanottu tutkinto-ohjelmakohtainen ryhmämoodle, jossa saman koulutusohjelman kaikki opiskelijat on liitetty riippumatta vuosikurssista. Tämä edistää nimensä mukaisesti myös opiskelijoiden ryhmäytymistä ja lisää ryhmään kuulumisen tunnetta. Opiskelijoilla on myös omia WhatsApp-ryhmiä, joissa he voivat keskustella asioista ja saada toisiltaan vertaistukea ilman opettajan läsnäoloa.

Opinnäytetyö – (yleensä) se viimeinen rutistus

Digitalisaation asiantuntija (YAMK) -koulutusohjelma on monialainen ja opiskelijat ovat sote-, liiketalous-, ja tekniikkataustaisia. Näin ollen myös opinnäytetöihin on löytynyt monenlaisia näkökulmia. Opinnäytetöiden menetelmät ovat vaihdelleet narratiivisesta kirjallisuuskatsauksesta laadullisiin ja määrällisiin tutkimuksiin. Valmistuneiden töiden aiheita ovat olleet esimerkiksi sähköinen perhekeskus, virtuaalikotihoito, digimentorit, teho-osaston tietojärjestelmämuutosten vaatimukset, digitaalisten palveluiden kehittäminen ja digitaalinen osaaminen sosiaali- ja terveysalalla, ulkoisen tukirangan hyödyntäminen koulutuskäytössä, muistisairaan ja raskausdiabeetikon digihoitopolku. Myös COVID19-pandemia on kirvoittanut aiheita etävastaanottojen hyödyntämisen näkökulmasta. Kymmeniä uusia opinnäytetöitä mitä erilaisimmin aihein on syntymässä koko ajan. Syksyllä kuulemmekin seminaareissa esityksiä ideapapereista valmiisiin tutkielmiin.

Syksyn uusia yhteistyökuvioita

Syksyllä kehitämme myös yhteistyötä perustutkinto-opiskelijoidemme kanssa. Miksi jättää erinomaiset opintojaksojen tehtävät vain opettajien (ja Turnitin) luettavaksi, kun opiskelevat asiantuntijamme suoraan ”kentältä” voivat jakaa tietouttaan tuleville sote-ammattilaisille. Malli on jo rakenteilla ja se varmasti tullaan jakamaan hyödynnettäväksi muillekin. Savonian sisäisen yhteistyön lisäksi rakennamme muihin ammattikorkeakouluihin yhteistyötä – aina Yhdysvaltoja myöten.

Näitä odotellessa, annetaan aivojen levätä ja ajatusten muhia. Uusin voimin syksyyn! Hyvää kesää!

Kirjoittajat:

Elisa Snicker, CBC, KTM, TtM, lehtori, Master School, Jatkuva oppiminen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Liisa Klemola, FT, lehtori, Master School, Jatkuva oppiminen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) -tutkinnon 2022-2023-lukuvuonna valmistuneet opinnäytetyöt:

Hirvonen Tatja (2023): Palvelun laadun kehittäminen asiakaspalautteiden kautta: case puhelinpalvelun kuntoutusasiakkaat. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060321003

Kiviahde, Marjut & Mourujärvi Juulia (2022): OYS Muisti -digihoitopolku osaksi muistisairaan hoitoprosessia. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022111722991

Miettinen, Jukka (2023): Digitalisaatioon liittyvän osaamisen kartoitus sosiaali- ja terveydenhoito-organisaatiossa. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202301221510

Nykänen, Johanna (2022): Digimentorimalli Eksotessa. Vertaismentorointimalli työyhteisöille. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022110722171

Ojala, Jari (2023): Exoskeleton koulutuskäytössä.  https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305109184

Sipilä, Heidi (2022): Sähköinen perhekeskus : lapsiperheiden tarpeet ja toiveet sähköisille palveluille. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022102921710

Soininen, Päivi (2022): Tietoa ja tukea diginä vuodelle, jolla on väliä: Digitaalisen hoitoketjun kehittäminen raskausdiabeetikolle synnytyksen jälkeiselle ajalle hyödyntäen palvelumuotoilun keinoja. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022062219061

Digital Health (YAMK) -tutkinnon 2022-2023-lukuvuonna valmistuneet opinnäytetyöt:

igunnuoda, Olorunleke (2023): Digital Health: Analyzing wearable device in elderly care. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023051510671

Matkaselkä, Toni (2023): Success Factors and Barriers of Clinical Information System Change in Intensive Care Unit. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305027128

Nissinen, Jesse & Puomilahti, Kati (2023): Virtual Home Care in Eastern Finland: the current state of virtual meetings by the view of information systems and perceptions of employees. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305068046

Rajalampi, Veera & Sorila, Satu (2023): Digital competence of healthcare professionals – requirements and impact on work: A Narrative literature review. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023051510785

Savi, Victor (2023): Impact of Telehealth on healthcare resource utilization during the COVID-19 pandemic in Finland. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023051210369

Strikwerda, Petteri (2022): Methods for keeping track of the fast-changing developments in the digitalisation of social welfare. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022090719947

Taitto, Lin (2022): Digital contact tracing application – Koronavilkku for COVID – 19 epidemic prevention and control. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022121429930