Koulutus rauhan asialla – Savonialla monipuolisia palveluja ukrainalaisille

Tammikuun 27. päivänä vietetään YK:n kansainvälistä koulutuksen päivää. Tänä vuonna päivän teemana on ”learning for lasting peace”. YK muistuttaa, että perusta rauhallisempaan, oikeudenmukaisempaan ja kestävään elämäntapaan syntyy nimenomaan koulutuksen kautta.

Koulutus on välttämättömyys kaikkien Agenda 2030 -ohjelman tavoitteiden toteutumiselle. Kestävän kehityksen tavoitteen 4 päämääränä on erityisesti ”varmistaa osallistava ja tasapuolinen laadukas koulutus ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille” vuoteen 2030 mennessä. Koulutus onkin keskeinen kokonaisturvallisuuden tekijä maailmassa.

Savonia-ammattikorkeakoululla tehdään töitä sen eteen, että myös Ukrainasta sotaa paenneet pystyvät kouluttautumaan, jatkamaan tai täydentämään jo olemassa olevaa koulutustaan. Savonia tarjoaa yhdessä yhteistyökumppaneiden ja verkostojensa kanssa monipuolisia palveluja sotaa paenneiden ukrainalaisten kouluttautumisen ja työllistymisen edistämiseksi Pohjois-Savossa.

SIMHE-Ukraine – ohjausta korkeakouluopintoihin

Savonia perusti heti huhtikuussa 2022 SIMHE-Ukraine -palvelun. Palvelun kautta on tarjottu vuosina 2022-2023 ohjausta lähes 300 ukrainalaiselle. Yksittäisiä ohjauskertoja on tätä enemmän. SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) on valtakunnallinen OPH:n rahoittama palvelu niille kv-taustaisille, joilla on jo korkeakoulututkinto kotimaastaan tai jotka haluaisivat Suomessa opiskelemaan korkeakouluun. Savonian lisäksi Yrkeshögskolan Arcada, Turun yliopisto ja OAMK tarjoavat venäjän- tai ukrainankielistä SIMHE-ohjausta.

-Tarve ohjaukselle on valtava. Ohjauksessa käymme läpi asiakkaan jo olemassa olevat tutkinnot, niiden mahdollisen rinnastamisprosessin, samoin suomen kielen taidon ja ohjaamme maksuttomille suomen kielen kursseillemme. Sen lisäksi mietimme, millainen urapolku olisi Pohjois-Savossa mahdollinen, silloin kun suomen ja englannin kielen taso on vielä alkeistasolla, maahanmuuttaneiden SIMHE-koordinaattori Kaja Rahkema kertoo.

Niillä ukrainalaisilla, jotka ovat joutuneet keskeyttämään yliopisto-opintonsa Ukrainassa sodan vuoksi ja haluavat jatkaa oman alan opintoja, on mahdollisuus hakea Savonian englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin erillisopinto-oikeudella ilman lukukausimaksuja.

Lisätietoa:

Savonialla tarjotaan monipuolisia palveluja ukrainalaisten kouluttautumisen ja työllistymisen edistämiseksi. Kuvassa (vas.) Essi Markoff, Olga Ruotsalainen, Kaja Rahkema, Mariia Pohorila, Johanna Taavitsainen ja Kukka-Maaria Raatikainen.

Talent Harvest teki tärkeää kartoitustyötä ukrainalaisten keskuudessa

On selvää, että Pohjois-Savossa olevien ukrainalaisten taustat ja tarpeet eroavat toisistaan. Talent Harvest -hankkeessa kartoitettiin kyselytutkimusten ja haastattelujen avulla alueella olevien ukrainan- ja venäjänkielisten työhistoriaa, koulutustaustaa ja tulevaisuuden toiveita sekä pyrittiin parantamaan heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Kohderyhmänä olivatkin paitsi ukrainalaiset myös alueen koulutusorganisaatiot, yritykset ja muut sidosryhmät ja projektit, Johanna Taavitsainen kertoo.

Talent Harvestin tarjoama tuki on tarvittaessa ollut myös hyvin konkreettista: hankkeen puitteissa on järjestetty käännös- ja tulkkausapua englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi yritysten tarpeiden mukaan. Yrityksille on esimerkiksi käännetty työhön liittyviä dokumentteja ja työohjeita. Käännösapua on tarjottu myös ukrainalaisille työhön ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa ja asiakirjoissa sekä autettu maahanmuuttaneita työnhaussa.

Hankkeessa on tehty yhteistyötä mm. seuraavien toimijoiden kanssa Life and Career Iisalmi, Savogrow, Navigaattori, Vamos, Vastaanottokeskus, Elävä Säätiö, Kuopion kaupunki, Osuma, Sakky sekä Simhe.

Talent Harvest -hankkeessa kartoitettiin Pohjois-Savossa olevien ukrainalaisten koulutus- ja työhistoriaa sekä pyrittiin parantamaan heidän työllistymismahdollisuuksiaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Valmentavasta koulutuksesta kielitaitoa opiskeluun

PrepProg-hankkeessa kehitetään englanninkielistä korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Syyskuussa 2023 aloitetun pilottikoulutuksen kohderyhmänä ovat OKM:n rahoituspäätöksen mukaisesti Ukrainasta paenneet, tilapäistä suojelua saavat henkilöt. Pilottitoteutus kestää viisi kuukautta ja päättyy helmikuussa 2024. Englanninkielisiin korkeakouluopintoihin valmentava koulutus on tarkoitettu heille, jotka haluavat opiskella korkeakoulututkinnon Suomessa englanniksi, mutta heidän kielitaitonsa ei ole vielä riittävällä tasolla.

Pilottiin osallistuneet opiskelijat ovat kertoneet oppineensa ensimmäisten kuukausien aikana ryhmätyötaitoja, harjoitelleet englanniksi puhumista sekä saaneet tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja koulujärjestelmästä. Haasteita koulutuksen alussa aiheuttivat uusien järjestelmien käyttö sekä vieraalla kielellä opiskelu. Positiivisena asiana opiskelijat ovat kokeneet suomalaisen matalan hierarkian opettajien ja opiskelijoiden välillä sekä opettajien halun auttaa opiskelijoita onnistumaan. Monet hakivat tammikuun ensimmäisessä yhteishaussa opiskelupaikkaa.

PrepProg-hankkeessa on mukana yhdeksän ammattikorkeakoulua ja pilottikoulutus järjestetään valtakunnallisena yhteistoteutuksena verkossa. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa englanninkielinen valmentava koulutus osaksi korkeakoulujen opintotarjontaa ja jatkossa koulutus olisi avoin kaikille Suomeen muuttaneille.  

Sairaanhoitajille täydennyskoulutusta

Ukrainalaisten kanssa on tehty töitä myös Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeessa, jossa EU- ja ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajaksi valmistuneet pätevöityvät suomalaiseen työelämään. Tavoitteena on lisätä koulutettavien sairaanhoitajien tietoa suomalaisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä vahvistaa heidän suomen kielen taitoaan. Hankkeen yhteistyöammattikorkeakoulut ovat Laurea, OAMK, TAMK, Turun AMK ja Savonia. Hankkeen rahoittajana on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Savonian koulutuksessa valintatilaisuudet, taitopajat ja simulaatiot pidetään Kuopion kampuksella Savilahdessa ja suomen kielen sekä hoitotyön muut opinnot verkkoluennoilla Zoomissa ja verkko-oppimisympäristöissä.

– Savonian erityisvastuualueena on kehittää nykyaikaisia verkko-oppimismahdollisuuksia suomen kielen haltuunottoon, kuvailee projektityöntekijä, suomen kielen ja viestinnän lehtori Kukka-Maaria Raatikainen Savoniasta.

Juuri varmistuneissa jatkorahoitushankkeissa kehitetään edelleen näitä Sairaanhoitajien pätevöitymistoimintamalleja (OKM-rahoitus) ja pilotoidaan Sairaanhoitajaksi pätevöityvien osaamispalveluja (JOTPA-rahoitus) yhdessä 20 Suomessa sairaanhoitajakoulutusta järjestävän ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

sairaalasängyssä makaavan nukern ympärillä seisoo yksi opettaja ja kolme opiskelijaa.
Hoitotyön lehtori Leena Koponen esittelee hankkeen opiskelijoille Savonian simulaatiokeskusta Kuopiossa.

Ilmastotyötä Ukrainassa

Savonia on mukana kansainvälisten kumppanuuksiensa kanssa tukemassa ilmasto- ja innovaatiotyötä Ukrainassa. Savonian vetämä Innovation Laboratories for Climate Actions (ILCA) -hankkeessa tavoitteena on kouluttaa korkeakoulujen opiskelijoita, henkilökuntaa sekä start-up-yrityksiä kehittämään ratkaisuja ilmastokriisin aiheuttamiin muutoksiin maataloudessa. ILCAN ukrainalaiset kumppanit ovat Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (ChNU), National Scientific Center Institute of Agriculture NAAS (NSC) sekä King Danylo University.  ILCA on ollut muun muassa tekemässä tiekarttaa Ukrainan jälleenrakentamiseksi vihreä siirtymä huomioon ottaen. Savonia isännöi ILCA:n kumppaneiden tapaamista Kuopiossa viime vuoden marraskuussa.

Ilca-kumppaneita kokoontui Savonialle marraskuussa 2023.