Agrologi (AMK) monimuotototeutus

#luonnonvara-ala

Agrologiksi Iisalmessa

Luonnonvara-alan koulutuksen tavoitteena on, että opit tuottamaan ruokaa ja luonnonvara-alan palveluita vastuullisesti ja kestävästi. Sinulle muodostuu opintojen aikana vahva ammatti-identiteetti, sekä halua ja osaamista työskennellä suomalaisen maaseudun hyväksi.

Monimuotototeutukseen voit osallistua Iisalmen kampuksen lisäksi pienryhmissä, joita järjestetään kysynnän mukaan Varkaudessa, Joensuussa ja Kymenlaaksossa. Monimuotototeutuksessa itsenäisen opiskelun määrä on päivätoteutusta suurempi ja laadukasta lähiopetusta on noin viikon verran kuukaudessa. Väliviikoilla opiskelet itsenäisesti verkossa. Monimuoto-opiskelussa voit hyödyntää aiempaa osaamistasi ja opintojen suorittaminen esimerkiksi työn ohessa on joustavaa.

Agrologi-opinnoissa ratkot työelämälähtöisiä tehtäviä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Agrologiopintoihin kuuluu kaksi harjoittelua, joissa pääset oppimaan aidossa työympäristössä kotimaassa tai ulkomailla. Savoniassa kaikilla opinnäytetöillä on toimeksiantaja ja niissä ratkotaan maatalouden ajankohtaisia haasteita.

Savonian luonnonvara-alalla agrologiopetus ja maatalouden kehitystyö kulkevat käsi kädessä. Opiskelijat osallistuvat hanketyöhön opintojensa aikana ja kehityshankkeissa saatu tieto ja uudet innovaatiot siirtyvät opetuksen välityksellä käytäntöön. Tiivis koulutuksen ja kehitystoiminnan yhteistyö valmentaa opiskelijoita työelämään!

Katso Petran tarina opiskelusta agrologin monimuotoryhmässä!

Katso Petran tarina!


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Heli Wahlroos
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6656


Koulutuksen sisältö

Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Tarjoamme sinulle laadukasta kontaktiopetusta, jossa panostamme tekemällä oppimisesi ohjaamiseen, tekemällä oppimiseen, keskusteluihin ja verkostoitumiseen. Käytämme opetuksessamme joustavasti digitaalisia välineitä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakurssin ja haastattelun perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva 2 opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan päättymisen jälkeen ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 13.4.2021 klo 10.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 11.5.2021 klo 23:59 mennessä. Haastattelut toteutetaan 24. – 28.5.2021 välisenä aikana verkon välityksellä. Tarkempi haastatteluaika ilmoitetaan 19.5.2021.

Valintakurssin ja haastattelun yhteismaksimipistemäärä on 100 pistettä. Jokainen valintakurssin osio sekä haastattelu on suoritettava hyväksytysti (joka osiosta on saatava vähintään 5 pistettä) voidakseen tulla valituksi.

  • Valintakurssi:
    • Kasvituotanto (0 – 30 pistettä, minimi 5 pistettä)
    • Eläintuotanto (0 – 30 pistettä, minimi 5 pistettä)
    • Motivaatiokirje (0 – 20 pistettä, minimi 5 pistettä)
  • Haastattelu (0 – 20 pistettä, minimi 5 pistettä)

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Agrologina tunnet maatalouden biologiset prosessit, maaseutuelinkeinojen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen sekä maaseudun monipuolisen yritystoiminnan. Osaat myös hyödyntää työssäsi tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa. Lisäksi sinun on mahdollista valita hevostalouteen liittyviä opintojaksoja. Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko maaseutuyrittäjän tai asiantuntijan suuntautumisen.

Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin, joka tukee opintojesi etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamistasi voidaan hyödyntää. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä, mutta toki henkilöstömme tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin.

Opintojen rakenne

Opinnoissasi valitset sinua kiinnostavan suuntautumisen (maaseutuyrittäjä tai asiantuntija), joka ohjaa ammattiopintojesi sisältöä. Voit poimia valinnaisiin opintoihisi opintojaksoja toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai eri koulutusalojen opetustarjonnasta. Se on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi.


Lauri Vasalammen tarina

Voisi hyvin olla, että Lauri Vasalampi (23) olisi ollut jo muutaman vuoden isäntänä kinnulalaisella maitotilalla yhdessä veljensä kanssa ja opinnoiksi olisi riittänyt heti peruskoulun jälkeen suoritettu maatalousyrittäjän tutkinto Kpedussa Perhossa. Opettajat onneksi kannustivat jatkamaan agrologiksi.

Mies ja nainen lähikuvassa.

Opiskelu luonnonvara-alalla

Luonnonvara-alaa opiskellaan Iisalmen monialaisella ja kansainvälisellä kampuksella. Käytännönläheinen, monipuolinen, mielenkiintoinen ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva ala odottaa asiantuntijoita. 

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Agrologikoulutus valmistaa sinut erityisesti toimimaan luonnonvara-alaan liittyvänä yrittäjänä tai alan kehittäjänä ja asiantuntijana. Tyypillisesti agrologit työskentelevätkin yrittäjänä, tai alan neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, alan järjestöissä, kehittämishankkeiden ja koulutuksen parissa.

Valmistuttuasi tehtävänimikkeesi voi olla: maatila- / talliyrittäjä, asiantuntija, projektipäällikkö, projektityöntekijä, toiminnanjohtaja, kaupan alan erilaiset tehtävät, rahoitusneuvoja, vakuutusneuvoja, maatalous / hevostalousoppilaitoksen opettaja tai EU-tarkastaja.