kv-savonia-1_kuva_markus_aspegren_peilikuva

Bachelor of Engineering, Industrial Management

Opiskele englanniksi ja kouluttaudu kansainväliseksi tuotantotekniikan asiantuntijaksi!

Koulutuspaikkakunta: Varkaus
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Bachelor of Engineering, Industrial Management -tutkinto-ohjelmasta valmistuu monitaitoisia tuotantotalouden asiantuntijoita, painopistealueenaan teollisuuden palveluliiketoiminta ja tuotanto.

Tutkinto-ohjelma valmentaa insinöörejä työskentelemään korkean teknologian projekteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Todennäköisimmin valmistuneen insinöörin työtehtävät löytyvät tuotantotekniikan ja liiketoiminnan johdon parista. Tehtäviin voi kuulua muun muassa: alihankintaketjun hallintaa, projektinhallintaa, liiketoimintaoperaatioiden hallintaa, myyntityötä ja asiakasrajapinnassa toimimista ja muita tuotantotekniikkaan liittyviä työtehtäviä. Valmistunut insinööri ymmärtää tuote- ja palvelusuuntautuneen liiketoimintamallin. Lisäksi hänellä on tietotaito suunnitella uusia tuotteita ja palveluita asiakkaiden tarpeen pohjalta.

Insinööriosaamisen hankkimisen ohella keskeisen osan opintoja muodostavat johtamisosaamisen ja kansainvälisyysosaamisen kehittäminen: opiskelija oppii toimimaan tehokkaasti kansainvälisissä verkostoissa. Lisäksi opiskelija kehittää viestintätaitoja, sosiaalisia taitoja, ryhmätyötaitoja sekä ongelmanratkaisuosaamista. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa taitavia tiimipelaajia, yksilösuorittajien sijaan.

Erinomaisten johtamis- ja projektinhallintataitojensa ansiosta valmistuneet insinöörit menestyvät työelämässä ja hallitsevat yritysten tuotantotalouden kehittämisen.

Tutkinto-ohjelmalla on vahvat juuret Pohjois-Savossa. Insinöörejä on koulutettu Savossa vuodesta 1886 asti. Tämän vuoksi Savonialla on vahvat verkostot paikallisen yritystoiminnan kanssa.

Koulutuksen sisältö

Insinöörit tarvitsevat hyvät perustiedot ja -taidot matematiikassa, luonnontieteissä, tuotesuunnittelussa, tuotekehityksessä ja valmistusteknologiassa. Tästä syytä nämä muodostavat tutkinto-ohjelman rungon ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena. Edellä mainitut aihealueet tarjoavat vahvan perustan ammatilliselle kehittymiselle konetekniikan alalla. Lisäksi mekatroniikan opinnot tarjoavat opiskelijoille monipuolisen osaamisen koneiden osien suunniteluun.

Projektin hallintaa painotetaan opinnoissa erityisesti. Opintojen aikana käydään läpi periaatteet ja työmenetelmät, joiden avulla projekteja, prosesseja ja muutosta voidaan hallita. Projektityöskentely on myös keskeinen osa insinöörin opintoja. Koska opiskelu tapahtuu monikulttuurisessa ryhmässä, oppii opiskelija työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä jo opintojensa aikana.

Energiatekniikan opiskelija energiatutkimuskeskuksessa.

Erkan tarina

”Konetekniikka kiinnitti huomioni, sillä siinä korostuivat itselleni vahvat teoria-aineet sekä erittäin laajat ja monipuoliset työtehtävät.”

Energiatekniikan opiskelija energiatutkimuskeskuksessa.

Insinööriksi Varkaudessa

Industrial Management -koulutus järjestetään Savonian Varkauden kampuksella. Kampus tunnetaan insinöörikoulutuksesta ja energiaosaamisestaan. Alueen yritykset toimivat tiiviissä yhteistyössä Savonian kanssa.

Tekniikan alan opiskelijoita luokassa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Industrial Management -opinnot suorittaneena insinöörinä (Bachelor of Engineering) sinulla on useita eri uramahdollisuuksia. Koulutuksen aikana opiskelet monipuolisesti tekniikkaa ja liiketoiminnan eri osa-alueita, mikä mahdollistaa työllistymisen vaativiin tehtäviin. Opinnot ja harjoittelut auttavat sinua oman urapolkusi ja kiinnostuksen kohteittesi löytämisessä.

Tutkinnon suorittaneet insinöörit työskentelevät usein asiantuntija- ja johtotehtävissä vastuualueinaan tuotannon suunnittelu, tuotekehitys ja projektinhallinta. Yritysten lisäksi voit työllistyä myös julkisorganisaatioiden, kuten valtion ja kuntien tehtäviin. Myös kolmannen sektorin toimijat, kuten erilaiset järjestöt työllistävät Indusrial Management -insinöörejä.

Kevät 2024, 1. yhteishaku

Hakuaika

03.01.2024 – 17.01.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 ensimmäisessä yhteishaussa. Hakuaika päättyy 17.1.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Kari Kokkonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6393

Olli-Pekka Kähkönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6752

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 15

  • 10 International UAS Examin perusteella
  • 5 SAT kokeen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Tarkemmat tiedot opiskelijavalinnasta löydät Savonian englanninkielisiltä sivuilta.

Lukuvuosimaksu

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lue lisätietoja lukuvuosimaksusta.

Pääaineen valinta

The Bachelor of Engineering, Industrial Management -tutkinto-ohjelma painottuu erityisesti hankintatoimeen, asioiden internetiin ja siihen, miten asiakkaiden tarpeiden pohjalta suunnitellaan uusia koneita tai koneen osia ja palveluita.

Opiskelijat kehittävät ammattiosaamistaan myös projektinhallinnassa, tuotannon johtamisessa, huollon suunnittelussa, johtamisessa ja alihankintaketjun hallinnassa.

Opintojen rakenne

Opintojen aikana saat tietotaidon, jonka avulla osaat muuntaa asiakkaiden tarpeet tuotteiksi ja palveluiksi. Tämä tapahtuu opiskelemalla tuote–palvelu-ajattelua, esineiden internetiä ja hankintatoimen hallintaa.

Insinöörit tarvitsevat myös hyvät perustiedot ja -taidot matematiikassa, luonnontieteissä, tuotesuunnittelussa, tuotekehityksessä ja valmistusteknologiassa. Tästä syytä nämä muodostavat tutkinto-ohjelman rungon ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena. Edellä mainitut aihealueet tarjoavat vahvan perustan ammatilliselle kehittymiselle tuotantotekniikan alalla.

Projektin hallintaa painotetaan opinnoissa erityisesti. Opintojen aikana käydään läpi periaatteet ja työmenetelmät, joiden avulla projekteja, prosesseja ja muutosta voidaan hallita. Projektityöskentely on myös keskeinen osa insinöörin opintoja, ja opinnossa projektityöskentelyä hyödynnetään paljon oppimismenetelmänä. Projekteissa opiskelija oppii sekä insinööritaitoja että yleisiä työelämätaitoja – muun muassa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja kansainvälisessä toimintaympäristössä ja verkostoissa toimimista.

Koska opiskelu tapahtuu monikulttuurisessa ryhmässä, oppii opiskelija työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä jo opintojensa aikana.

Opetuskieli

Tutkinto-ohjelman opetuskieli on englanti. Kansainvälisille opiskelijoille opintoihin kuuluu suomen kielen opintoja. Suomalaisten opiskelijoiden opintoihin kuuluu ruotsin kielen opintoja.

Opiskelijan ei tarvitse hallita englantia täydellisesti opintoja aloittaessaan. Kielitaito paranee opintojen edetessä. Monikulttuurinen oppimisympäristö, jossa kanssaopiskelijat puhuvat useita eri kieliä, on omiaan valmentamaan kansainvälisen työelämän haasteisiin!

Kansainvälisyys

Savonian Bachelor of Engineering -opiskelijaryhmät ovat luonnostaan monikansallisia ja -kulttuurisia. Opiskelija pääsee työskentelemään kansainvälisessä toimintaympäristössä ensimmäisestä päivästä alkaen.

Myös koko tutkinto-ohjelma on suunniteltu kansainvälisyys edellä. Tiivis yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden verkostoitua ihmisten ja organisaatioiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Opiskelijavaihto on myös keskeinen osa opintoja.

Kielikurssien valintamahdollisuudet Savoniassa ovat hyvät. Lisäksi kieliopintotarjontaa täydentää Itä-Suomen yliopiston tarjonta.