Bachelor of Engineering, Information Technology (Internet of Things)

Kohti kansainvälistä IT-asiantuntijuutta

Opiskele informaatiotekniikan asiantuntijaksi ja suuntaudu esineiden internetiin (Internet of Things | IoT). Koulutuksessa opit seuraamaan jatkuvaa muutosta globaalissa teknologiassa ja olet valmis kansainvälisten kumppaneiden asettamille vaatimuksille.

Valmistuttuasi olet tietotekniikan asiantuntija ja työskentelet sujuvasti monikulttuurisissa ryhmissä, ohjaten tiimisi haluttuihin tavoitteisiin.

Savonian Bachelor of Engineering-koulutuksesta valmistuneet osaajat työskentelevät palvelu- ja tuotesuunnittelussa, tutkimuksessa ja myynnissä sekä muussa kansainvälisessä toiminnassa.

Koulutus toteutetaan kokonaan englanniksi ja opiskelijoita on ympäri maailmaa, joten kansainvälinen verkostosi on laaja jo opintojen päättyessä!


Koulutuksen sisältö

Opinnoissa perehdyt Digital Health ja Industrial Internet -aihepiireihin. Nämä kaksi erilaista sovelluskenttää IoT-tekniikassa ovat tekniikan ratkaisujen kannalta samanlaisia. Vain sovellusohjelmistot ja palvelut ovat erilaisia.

IoT:n tutkinto-ohjelma tukee yrityksiä kansainvälistymispyrkimyksissään. Voit työskennellä opintojesi aikana tutkimus- tai kehitysprojekteissa yrityksissä ja saada arvokasta tietoa teollisuuden tai digitaalisen terveydenhuollon maailmasta.

Opinnot käsittävät muun muassa oppitunteja, etäopiskelua ja itsenäisiä opintoja sekä web-pohjaista oppimista ja harjoittelua. Opintoihin sisältyy työelämälähtöistä projekti- ja kehitystoimintaa.


Kevät 2022, 1. yhteishaku

Hakuaika

05.01.2022 – 19.01.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa, hakuaika päättyy 19.1.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Tuukka Heiskanen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6079

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valintaan ammattikorkeakoulujen yhteisen, verkossa toteutettavan ”International UAS Exam” valintakokeen perusteella.
Valintakoe
Valintakoe koostuu kahdesta vaiheesta:
 • Ensimmäinen vaihe – kirjallinen koe: yksipäiväinen kirjallinen koe järjestetään 9.2.2022 klo 12.00.
 • Toinen vaihe – ryhmähaastattelu (suullinen osio): Ryhmähaastattelut järjestetään 2.-16.3.2022 välisenä aikana.
Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. Valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.
 
Löydät tarkempia tietoja International UAS Exam -valintakokeen sisällöstä ja pisteytyksestä UASinfo.fi -sivustolta.
 
International UAS Exam on käytössä seuraavilla koulutusaloilla:
 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala
Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa
Jos tarvitset vamman, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika), tulee sinun täyttää yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.
 
Lisätietoja löydät UASInfo.fi-sivustolta.
Lukuvuosimaksu

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lue lisätietoja lukuvuosimaksusta.

Opintojen rakenne

Bachelor of Engineering, Internet of Things -opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

Tietotekniikan opinnot 45 op

Tietotekniikan suuntautumisopinnot koostuvat pakollisista kursseista, jotka tarjoavat opiskelijalle vankan perustan digitalisoinnille ja tieto- ja viestintätekniikalle ja ohjaavat häntä yritystoimintaan sekä taloudelliseen ajatteluun monikulttuurisessa ympäristössä.

Ammattiopinnot 75 op

Ammattiopinnot koostuvat pakollisista kursseista, jotka syventävät opiskelijan ohjelmointia ja tietotekniikkaa, IoT-osaamista, jossa keskitytään kansainvälistymiseen ja globaaliin liiketoimintaan sekä työskentelyyn paikallisten yritysten kanssa.

Harjoittelu 30 op

Harjoittelun tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija käytännön työtehtäviin, eri työmenetelmien valintaan ja käyttöön sekä osaamisen ja taitojen soveltamiseen työelämän tilanteissa. Opiskelija oppii parantamaan tehtäviensä laatua ja luomaan uusia ongelmanratkaisumenetelmiä asiakaslähtöisesti. Työharjoittelu valmistelee opiskelijaa työelämässä syventäen ammattitaitoaan, taitojaan ja osaamistaan ​​sekä lisää työllistymismahdollisuuksiaan.

Opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyö on opiskelijan työelämälähtöinen oppimisprosessi, koska se ohjaa, ohjaa ja arvioi ammattilaiset. Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa työelämän elinkelpoisuutta ja samalla syventää opiskelijan ammattitaitoa ja tietämystä valitusta aiheesta. Opinnäytetyö voi olla käytännöllinen tai tutkimuspohjainen tai se voi sisältää subjektiivisen ilmaisun luovan tehtävän.

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Valinnaiset opinnot tukevat opiskelijan ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä ja valitaan hänen eduistaan ​​tutkinto-ohjelman painopistealueilla. Opiskelija voi myös valita kursseja, Savonian muiden alojen tai yhteistyöoppilaitosten koulutustarjonnasta.

Syventävät opinnot 60 op

Tietotekniikan syventävät opinnot valmistelevat opiskelijaa hankkimaan ammattitaitoa ohjelmistoissa, langattomissa, anturi- ja pilvitekniikan aloilla. Opiskelija oppii kiinteän perustan elektroniikalle, mikroprosessoreille ja mobiiliteknologialle. Opiskelija osaa soveltaa Big Data -tekniikoita ja analyysejä datapooleihin. Opiskelija osaa soveltaa näitä taitoja teollisen internetin ja digitaalisen terveydenhuollon aloilla.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on aina yrityselämään liittyvä. Tämä antaa sinulle hyvän tilaisuuden verkostoitumiseen alan ammattilaisten kanssa opintojen aikana ja usein päättötyö osoittautuu urasi lähtökohdaksi.

Opinnäytetyö korostaa opiskelijoiden, työelämän ja Savonian välistä yhteistyötä valitsemastasi aiheesta.

Opinnäytetyön aihe voi olla:

 • kehityshanke, jonka sinä tai tiimisi suunnittelevat ja toteuttavat asiakkaasi tarpeiden mukaan. Esimerkkejä tällaisesta hankkeesta ovat tuote- tai palvelukehitys, teknologian arviointi ja testaus, se voi olla ohjelmiston tai laitteiston painotettu, se voi koostua koko tietoketjusta antureista taustajärjestelmään tai se voi olla siitä jokin rajoitettu osa.
 • tutkimuslähtöinen projekti, jossa sinä tai tiimisi suorittavat asianmukaista tutkimustoimintaa, jotta voit näin selvittää asiakkaan kehitys- tai ongelmanratkaisutarpeet.
 • koottu teos, jossa esimerkiksi tutkimukset, tutkimukset, kehitystyöt tai tieteelliset artikkelit kerätään yhteen ja raportoidaan synteesinä.

Opinnnäytetyön voit tehdä itsenäisesti tai ryhmässä.


Hoitajat laittamassa hiussuojaa päähän.

Patrik Lappalaisen tarina

"Savonian tietotekniikan koulutus antaa sinulle ammatilliset tiedot ja taidot toimia kansainvälistyvällä tietotekniikka-alalla."

Kampuksen aulatila.

Opiskelu tekniikan alalla

Alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun monipuolisella ja kehittyvällä kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus.

Nuoria ihmisiä istumassa tietokoneiden kanssa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

IoT-koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi projekti- tai myynti-insinöörin tehtävissä, tuote- tai web-kehittäjänä tai ICT-asiantuntijana. Sinulla on myös tarvittavat taidot ja osaaminen yrittäjäksi ja esimiestehtäviin.