opiskelijoita kaivurin kanssa.

Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering

Opiskele englanniksi ja kouluttaudu mekatroniikan kansainväliseksi osaajaksi!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering -tutkinto-ohjelmasta valmistuu mekatroniikkaan erikoistuneita teknologiateollisuuden asiantuntijoita. Mekatroniikka on tieteenala, jossa yhdistyvät mekaaniset laitteet, konetekniikka ja elektroniikka.

Savonia-ammattikorkeakoulussa mekatroniikkaa opiskellaan muun muassa pienoiskaivinkoneen avulla. Opintojen aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat kaivinkoneeseen erilaisia osia. Muita esimerkkejä mekatroniikasta ovat robottikäsivarret ja hitsausrobotit.

Tutkinto-ohjelma valmentaa insinöörejä työskentelemään korkean teknologian projekteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Valmistuneet insinöörit työskentelevät konetekniikan ja ohjausjärjestelmän (Control System) parissa. Työtehtäviin voi kuulua muun muassa suunnittelua, koneiden suunnittelua, tuotekehitystä, tuotannon kehittämistä, valmistusta, hankintaa, tuotannonohjausta, tuotantoketjun hallintaa, johtamista, huoltoketjun johtamista, huoltoa ja muita konetekniikkaan liittyviä työtehtäviä.

Insinööritaitojen lisäksi opiskelija kehittää kansainvälisyysosaamista ja oppii toimimaan kansainvälisissä verkostoissa. Opintoihin kuuluu: viestintää, ryhmätyötä, vuorovaikutustaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa taitavia tiimipelaajia, yksilösuorittajien sijaan.

Tutkinto-ohjelmalla on vahvat juuret Pohjois-Savossa. Insinöörejä on koulutettu Savossa vuodesta 1886 asti. Tämän vuoksi Savonialla on vahvat verkostot paikallisen yritystoiminnan kanssa.

Koulutuksen sisältö

Insinöörit tarvitsevat hyvät perustiedot ja -taidot matematiikassa, luonnontieteissä, tuotesuunnittelussa, tuotekehityksessä ja valmistusteknologiassa. Tästä syytä nämä muodostavat tutkinto-ohjelman rungon ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena. Edellä mainitut aihealueet tarjoavat vahvan perustan ammatilliselle kehittymiselle konetekniikan alalla. Lisäksi mekatroniikan opinnot tarjoavat opiskelijoille monipuolisen osaamisen koneiden osien suunniteluun.

Projektin hallintaa painotetaan opinnoissa erityisesti. Opintojen aikana käydään läpi periaatteet ja työmenetelmät, joiden avulla projekteja, prosesseja ja muutosta voidaan hallita. Projektityöskentely on myös keskeinen osa insinöörin opintoja. Koska opiskelu tapahtuu monikulttuurisessa ryhmässä, oppii opiskelija työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä jo opintojensa aikana.

Energiatekniikan opiskelija energiatutkimuskeskuksessa.

Erkan tarina

”Konetekniikka kiinnitti huomioni, sillä siinä korostuivat itselleni vahvat teoria-aineet sekä erittäin laajat ja monipuoliset työtehtävät.”

Tekniikan opiskelija ja minikaivuri.

Opiskelu tekniikan alalla

Alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun monipuolisella ja kehittyvällä kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus.

Opiskelijoita konetekniikan työsalissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Mechanical Engineering -opinnot suorittaneena insinöörinä (Bachelor of Engineering) sinulla on useita eri uramahdollisuuksia. Koulutuksen aikana opiskelet monipuolisesti tekniikkaa ja liiketoiminnan eri osa-alueita, mikä mahdollistaa työllistymisen vaativiin tehtäviin. Opinnot ja harjoittelut auttavat sinua oman urapolkusi ja kiinnostuksen kohteittesi löytämisessä.

Mechanical Engineering -tutkinnon suorittaneet insinöörit työllistyvät asiantuntija-, esimies- ja johtotehtäviin, joihin liittyy yleensä toiminnansuunnittelua ja kehittämistä sekä usein myös liiketalouden osaamista vaativia tehtäviä, muun muassa teknisten tuotteiden ja palveluiden myyntitehtäviä.

Valmistuttuasi voit työllistyä yritysten lisäksi myös julkisorganisaatioiden, kuten valtion ja kuntien tehtäviin. Myös kolmannen sektorin toimijat, kuten erilaiset järjestöt työllistävät Mechanical Engineering -insinöörejä.

Kevät 2024, 1. yhteishaku

Hakuaika

03.01.2024 – 17.01.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 ensimmäisessä yhteishaussa. Hakuaika päättyy 17.1.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Tapio Korpijaakko
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6090

Tiina Salli
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 5795

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 15

  • 10 International UAS Examin perusteella
  • 5 SAT kokeen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Tarkemmat tiedot opiskelijavalinnasta löydät Savonian englanninkielisiltä sivuilta.

Lukuvuosimaksu

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lue lisätietoja lukuvuosimaksusta.

Pääaineen valinta

Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering -tutkinto-ohjelma keskittyy mekatroniikkaan.

Opinnot koostuvat valmistamus ja materiaali teknologiasta, 3D-mallinnuksesta, sähkötekniikasta, mekaniikasta sekä tuotesuunnittelusta ja tuotekehityksestä. Lisäksi opinnot sisältävät ohjausjärjestelmän suunnittelua: hydrauliikkaa, pneumatiikkaa, ohjelmointia, robotiikkaa ja simulointia.

Opintojen rakenne

Opinnot ovat laajuudeltaan 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Opinnot sisältävät kontaktiopetusta, etä- ja itsenäistä opiskelua, projektityöskentelyä, sekä käytännön harjoittelua.

Opetuskieli

Tutkinto-ohjelman opetuskieli on englanti. Kansainvälisille opiskelijoille opintoihin kuuluu suomen kielen opintoja. Suomalaisten opiskelijoiden opintoihin kuuluu ruotsin kielen opintoja.

Opiskelijan ei tarvitse hallita englantia täydellisesti opintoja aloittaessaan. Kielitaito paranee opintojen edetessä. Monikulttuurinen oppimisympäristö, jossa kanssaopiskelijat puhuvat useita eri kieliä, on omiaan valmentamaan kansainvälisen työelämän haasteisiin!

Kansainvälisyys

Savonia mekatroniikka-ryhmät ovat luonnostaan monikansallisia ja -kulttuurisia. Opiskelija pääsee työskentelemään kansainvälisessä toimintaympäristössä ensimmäisestä päivästä alkaen.

Myös koko mekatroniikka-tutkinto-ohjelma on suunniteltu kansainvälisyys edellä. Tiivis yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden verkostoitua ihmisten ja organisaatioiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Opiskelijavaihto on myös keskeinen osa opintoja.

Kielikurssien valintamahdollisuudet Savoniassa ovat hyvät. Lisäksi kieliopintotarjontaa täydentää Itä-Suomen yliopiston tarjonta.