Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering (Industrial Management)

Kohti kansainvälisiä teknologiaprojekteja

Kouluttaudu osaajaksi korkean teknologian yrityksiin, kansainvälisten teknologiaprojektien johto- ja asiantuntijatehtäviin!

Mechanical Engineering tarjoaa monipuoliset eväät konetekniikan ja tuotantotalouden alalle. Koulutuksessa opit tuotesuunnittelua ja tuotantotekniikkaa. Myös yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueet – projektijohtaminen, hankinnat, toimitusketjut, taloushallinto, myynti ja laadunhallinta – ovat olennainen osa opintoja. Lisäksi opit toimimaan tuloksekkaasti osana verkostoja.

Valmistuttuasi osaat huolehtia itsesi jatkuvasta kehittämisestä ja sinulla on hyvät viestintä-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot. Lisäksi kansainvälisyysosaaminen on korkealla tasolla ja olet kasvanut korkeatasoiseksi kansainväliseksi tiimityön asiantuntijaksi.

Savonian Mechanical Engineering -koulutuksessa pääset opiskelemaan englannin kielellä kansainvälisessä ohjelmassa. Koulutus tarjoaa loistavat mahdollisuudet kansainvälisen työharjoitteluun ja opinnäytetyön suorittamiseen.


Koulutuksen sisältö

Insinöörinä tarvitset hyvät matemaattis-luonnontieteelliset sekä tuotekehityksen, tuotesuunnittelun ja tuotantotekniikan perustaidot. Näitä taitoja opiskelet kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Taidot luovat vahvan pohjan teknologiaosaamiselle, joka konealan opinnoissasi on avainasemassa.

Tuotantotalouden opinnoissa opiskelet monipuolisesti yrityksen eri toimintoja, kuten taloushallinnon ja toimitusketjun prosesseja. Erityisenä painopisteenä opinnoissasi on projektiliiketoiminta, johon liittyy muun muassa prosessi-, projekti- ja muutosjohtamisen periaatteiden ja menetelmien hallinta. Nämä opinnot suoritat kahden viimeisen vuoden aikana.

Projektimainen työskentely on tärkeä osa koulutuksesi toteutusta, jotta opit insinöörille tarpeellisia taitoja ja työelämävalmiuksia. Kansainvälinen toiminta, verkostoituminen, hajautetut projektit ja korkeat tulostavoitteet vaativat hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, joita kehität projektityöskentelyssä.


Kevät 2022, 1. yhteishaku

Hakuaika

05.01.2022 – 19.01.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa, hakuaika päättyy 19.1.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Armi Huopanen
etunimi.sukunimi@savonia.fi

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valintaan ammattikorkeakoulujen yhteisen, verkossa toteutettavan ”International UAS Exam” valintakokeen perusteella.
Valintakoe
Valintakoe koostuu kahdesta vaiheesta:
 • Ensimmäinen vaihe – kirjallinen koe: yksipäiväinen kirjallinen koe järjestetään 9.2.2022 klo 12.00.
 • Toinen vaihe – ryhmähaastattelu (suullinen osio): Ryhmähaastattelut järjestetään 2.-16.3.2022 välisenä aikana.
Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. Valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.
 
Löydät tarkempia tietoja International UAS Exam -valintakokeen sisällöstä ja pisteytyksestä UASinfo.fi -sivustolta.
 
International UAS Exam on käytössä seuraavilla koulutusaloilla:
 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala
Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa
Jos tarvitset vamman, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika), tulee sinun täyttää yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.
 
Lisätietoja löydät UASInfo.fi-sivustolta.
Lukuvuosimaksu

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lue lisätietoja lukuvuosimaksusta.

Pääaineen valinta

Koulutus ei sisällä varsinaista pääainevalintaa.

Opinnoissasi suuntaudut tuotantolouteen ja siinä erityisesti projektijohtamiseen ja verkosto-osaamiseen. Mechanical Engineering -tutkinto-ohjelma on osa Savonian konealan koulutuskokonaisuutta.

Mechanical Engineering -opetustarjonnan lisäksi voit valita henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi Savonian laajasta tarjonnasta 15 opintopisteen verran muita tulevaa ammattiasi tukevia opintoja.

Lisäksi sinulla on hyödynnettävänäsi laajan kansainvälisen partneriverkostomme opetustarjonta ja voit omilla projektityö-, työharjoittelu- ja opinnäytetyövalinnoillasi vaikuttaa olennaisesti osaamisesi suuntaamiseen.

Opintojen rakenne

Insinöörin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

 • ammattiin perehtyminen: 60 op
  • tuotantotekniikan ja tuotesuunnittelun perusteet
  • projektitoiminnan perusteet, toiminta projektissa
  • vuorovaikutus- ja kansainvälisyystaidot
  • matematiikka ja luonnontieteet
  • harjoittelu
 • osaamisen kehittäminen: 60 op
  • tuotantotekniikan ja tuotesuunnittelun perusteet
  • matemaattisten taitojen kehittäminen
  • tuotekehitysprojekti ja sen haasteet
  • kielet
  • yrittäjyys ja liiketoiminta
  • harjoittelu
 • osaamisen syventäminen: 60 op
  • projektijohtamisen ja -hallinnan työkalut
  • kansainvälisen liiketoiminta, myynti ja markkinointi
  • laadunhallinta
  • logistiikka ja sen osa-alueet
  • yrityselämälähtöinen projekti ja sen johtaminen
  • vapaasti valittavat opinnot oman valintasi mukaan
  • harjoittelu
 • osaamisen soveltaminen: 60 op
  • toimitusprojektin hallinta ja ohjaus
  • myynti ja markkinointi kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • toimitusketjun hallinta ja verkostot
  • vapaasti valittavat opinnot oman valintasi mukaan
  • opinnäytetyö

Hoitajat laittamassa hiussuojaa päähän.

Erkka Kattaisen tarina

"Konetekniikka kiinnitti huomioni, sillä siinä korostuivat itselleni vahvat teoria-aineet sekä erittäin laajat ja monipuoliset työtehtävät."

Luokkahuoneen pöydällä mittalaitteita.

Opiskelu tekniikan alalla

Alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun monipuolisella ja kehittyvällä kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus.

Hitsausrobotti hitsaa kappaletta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Mechanical Engineering -opinnot suorittaneena insinöörinä (Bachelor of Engineering) sinulla on useita eri uramahdollisuuksia. Koulutuksen aikana opiskelet monipuolisesti tekniikkaa ja liiketoiminnan eri osa-alueita, mikä mahdollistaa työllistymisen vaativiin tehtäviin. Opinnot ja harjoittelut auttavat sinua oman urapolkusi ja kiinnostuksen kohteittesi löytämisessä.

Mechanical Engineering -tutkinnon suorittaneet insinöörit työllistyvät asiantuntija-, esimies- ja johtotehtäviin, joihin liittyy yleensä toiminnansuunnittelua ja kehittämistä sekä usein myös liiketalouden osaamista vaativia tehtäviä, muun muassa teknisten tuotteiden ja palveluiden myyntitehtäviä.

Valmistuttuasi voit työllistyä yritysten lisäksi myös julkisorganisaatioiden, kuten valtion ja kuntien tehtäviin. Myös kolmannen sektorin toimijat, kuten erilaiset järjestöt työllistävät Mechanical Engineering -insinöörejä.