Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering

#mechanical engineering #tekniikan ala

Askel kohti kansainvälisiä teknologiaprojekteja

Kouluttaudu osaajaksi korkean teknologian yrityksiin, kansainvälisten teknologiaprojektien johto- ja asiantuntijatehtäviin. Asiakkaiden ja toimitusverkostojen kanssa toimiminen on eri alojen ammattilaisia koskevaa yhteistyötä, joka vaatii niin tehtävän hoitoon kuin tiimityöskentelyyn liittyviä tietoja ja taitoja, asennetta ja työkaluja. Mechanical Engineering on monipuolinen opintokokonaisuus sekä konetekniikan että tuotantotalouden asiantuntijatehtäviin.

Mechanical Engineering –tutkinto-ohjelmasta valmistuvan insinöörin (AMK) tarvitsema teknologiaosaaminen keskittyy konealan tuotesuunnitteluun ja tuotantotekniikkaan. Vastaavasti yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueet, kuten projektijohtaminen, hankinnat, toimitusketjut, taloushallinto ja laadunhallinta sekä, myynti, ovat olennainen osa opintoja.

Opit toimimaan erilaisissa verkostoissa tuloksekkaasti. Mechanical Engineering -insinöörinä pystyt huolehtimaan itsesi jatkuvasta kehittämisestä, omaat hyvät viestintä-, vuorovaikutus- sekä ongelmanratkaisutaidot. Myös kansainvälisyysosaaminen on keskeinen osa koulutusta. Kasvat korkeatasoiseksi kansainväliseksi tiimipelaajaksi.

Savonian Mechanical Engineering -koulutuksessa pääset opiskelemaan englannin kielellä kansainvälisessä ohjelmassa ja saat hyvät mahdollisuudet kansainvälisen työharjoittelun sekä opinnäytetyön suorittamiseen.


Hakeminen

Haku koulutukseen oli kevään 2021 ensimmäisessä yhteishaussa 7.–20.1.2021.
Hakuaika päättyi 20.1.2021 klo 15.00.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Irene Hyrkstedt
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 5775


Koulutuksen sisältö

Insinöörinä tarvitset hyvät matemaattis-luonnontieteelliset, tuotekehityksen ja -suunnittelun sekä tuotantotekniikan perustaidot, joita opiskelet parin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Taidot luovat vahvan pohjan teknologiaosaamiselle, joka konealan opinnoissasi on avainasemassa.

Tuotantotalouden opinnoissa opiskelet monipuolisesti yrityksen eri toimintoja, kuten taloushallinnon ja toimitusketjun prosesseja. Erityisenä painopisteenä opinnoissasi on projektiliiketoiminta, johon liittyy mm. prosessi-, projekti- ja muutosjohtamisen periaatteiden ja menetelmien hallinta. Nämä opinnot suoritat kahden viimeisen vuoden aikana.

Projektimainen työskentely on tärkeä osa koulutuksesi toteutusta, jotta opit insinöörille tarpeellisia taitoja ja työelämävalmiuksia. Kansainvälinen toiminta, verkostoituminen, hajautetut projektit ja korkeat tulostavoitteet vaativat hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, joita kehität projektityöskentelyssä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja haastattelun perusteella. Valintakoe ja haastattelu toteutetaan verkon välityksellä.

Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse 1.2.

 • Valintakoe (matematiikka, fysiikka/kemia, motivaatio) 3.2.2021
  • Koe avautuu klo 11.00 ja sulkeutuu 3 tuntia myöhemmin, kli 14.00 (Suomen aikaa)
  • Alin hyväksytty pistemäärä 20 p, enimmäispistemäärä 70 p
  • Hakijat, jotka saavat korkeimmat pisteet valintakokeesta, kutsutaan haastatteluun.
 • Haastattelu 15. – 19.3.2021
  • Alin hyväksytty pistemäärä 10 p, enimmäispistemäärä 30 p

Valintakoetta ja haastattelua varten tarvitset tietokoneen, jossa on mikrofoni ja kamera, sekä internetyhteyden.

Savonia on mukana tekniikan alan vieraskielisten koulutusten valintakoeyhteistyössä niiden ammattikorkeakoulujen kanssa, jotka käyttävät verkkovalintakoetta opiskelijavalinnassa. Katso lista valintakoeyhteistyössä olevista ammattikorkeakouluista.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin yksilöllisten järjestelyjen hakemisesta.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lue lisätietoja lukuvuosimaksusta.

Pääaineen valinta

Mechanical Engineering -tutkinto-ohjelma on osa Savonian konealan koulutuskokonaisuutta. Opinnoissasi suuntaudut tuotantolouteen ja siinä erityisesti projektijohtamiseen ja verkosto-osaamiseen. Näin ollen erillistä suuntautumista ei tarvitse tehdä.

Mechanical Engineering -opetustarjonnan lisäksi voit valita henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi Savonian laajasta tarjonnasta 15 opintopisteen verran muita tulevaa ammattiasi tukevia opintoja. Sen lisäksi sinulla on hyödynnettävänäsi laajan kansainvälisen partneriverkostomme opetustarjonta ja voit omilla projektityö-, työharjoittelu- ja opinnäytetyövalinnoillasi vaikuttaa olennaisesti osaamisesi suuntaamiseen.

Opintojen rakenne

Tutkintosi laajuus on 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Se koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta, projektiopetuksesta sekä harjoittelusta. Osaan opinnoistasi voi liittyä myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Seuraavassa on kuvattu opintojen rakennetta.

Ammattiin perehtyminen 60 op

 • tuotantotekniikan ja tuotesuunnittelun perusteet
 • projektitoiminnan perusteet, toiminta projektissa
 • vuorovaikutus- ja kansainvälisyystaidot
 • matematiikka ja luonnontieteet
 • harjoittelu

Osaamisen kehittäminen 60 op

 • tuotantotekniikan ja tuotesuunnittelun perusteet
 • matemaattisten taitojen kehittäminen
 • tuotekehitysprojekti ja sen haasteet
 • kielet
 • yrittäjyys ja liiketoiminta
 • harjoittelu

Osaamisen syventäminen 60 op

 • projektijohtamisen ja -hallinnan työkalut
 • kansainvälisen liiketoiminta, myynti ja markkinointi
 • laadunhallinta
 • logistiikka ja sen osa-alueet
 • yrityselämälähtöinen projekti ja sen johtaminen
 • vapaasti valittavat opinnot oman valintasi mukaan
 • harjoittelu

Osaamisen soveltaminen 60 op

 • toimitusprojektin hallinta ja ohjaus
 • myynti ja markkinointi kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • toimitusketjun hallinta ja verkostot
 • vapaasti valittavat opinnot oman valintasi mukaan
 • opinnäytetyö

Opiskelu tekniikan alalla

Alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun monipuolisella ja kehittyvällä kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Mechanical Engineering -opinnot suorittaneena insinöörinä (Bachelor of Engineering) sinulla on useita eri uramahdollisuuksia. Koulutuksen aikana opiskelet monipuolisesti tekniikkaa ja liiketoiminnan eri osa-alueita, mikä mahdollistaa työllistymisen vaativiin tehtäviin. Opinnot ja harjoittelut auttavat sinua oman urapolkusi ja kiinnostuksen kohteittesi löytämisessä.

Mechanical Engineering -tutkinnon suorittaneet insinöörit työllistyvät niin asiantuntija- kuin esimies/johtotehtäviinkin, joihin liittyy yleensä toiminnansuunnittelua ja kehittämistä sekä usein myös liiketalouden osaamista vaativia tehtäviä, mm. teknisten tuotteiden ja palveluiden myyntitehtäviä.

Valmistuttuasi voit työllistyä yritysten lisäksi myös julkisorganisaatioiden, kuten valtion ja kuntien tehtäviin. Myös kolmannen sektorin toimijat, kuten erilaiset järjestöt työllistävät Mechanical Engineering -insinöörejä.