Sairaanhoitajaopiskelijoita pöydän ääressä.

Bachelor of Health Care, Registered Nurse

Opiskele englanniksi ja kouluttaudu kansainvälisesti suuntautuneeksi sairaanhoitajaksi!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Bachelor of Health Care, Registered Nurse -tutkinto-ohjelmasta valmistuu taitavia ja monipuolisia sairaanhoitajia, joilla on erinomainen tietotaito terveysongelmista kärsivien ihmisten hoitamisessa, valvomisessa ja kohtaamisessa.

Opintojen jälkeen sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus ja hallitset hoitotyössä tarvittavat käsitteet, menetelmät ja tiedot. Niiden avulla pystyt kriittisesti arvioimaan ja tekemään päätöksiä muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön tilanteissa.

Koulutuksen aikana opit johtamaan ammatillista työskentelyä ja työskentelemään hoitotyön asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Opit arvioimaan oman osaamisesi lisäksi myös yksilöiden ja ryhmien osaamista sekä kehittämistä. Opit soveltamaan ja arvioimaan hoitotyön osaamistasi erilaisissa hoitotyön tilanteissa. Sairaanhoitajana sinulla on valmius jatkuvaan oppimiseen, osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä hoitotyön asiantuntijoille että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Registered Nurse -tutkinto-ohjelma tarjoaa moniammatillisen oppimisympäristön nykyaikaisissa oppimisympäristöissä ja simulaatiotiloissa.

Valmistuttuasi sinulla on hyvä tietoperusta ja taidot hoitaa potilaita sekä kykyä soveltaa tietojasi erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä.

Koulutus toteutetaan englannin kielellä monikulttuurisessa ryhmässä. Kielitaito ja taito työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä tulevat olemaan erityisiä vahvuuksiasi ja valtteja työmarkkinoilla.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan päivätoteutuksena. Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista.

Opiskelijan työ koostuu muun muassa lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Harjoittelujaksot ovat päätoimista opiskelua ja edellyttävät läsnäoloa.

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman toteutuksen periaatteita ovat käytännön ja teoriaopetuksen vuoropuhelu. Opiskelussa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä muun muassa taitopajoja ja simulaatioita. Opiskelija on aktiivinen toimija ja oppija omassa oppimisprosessissaan.

seonmi-wu-2-3

Seonmi Wun tarina

”Hain opiskelemaan juuri tätä alaa, koska olen innostunut terveysasioista. Savoniassa tykkään ystävistä, opettajista, ravintoloista ja kirjastoista.”

Terveydenhoitajaopiskelijat mittaavat pituutta.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia kehittyä. Kouluttaudu osaavan henkilöstömme johdolla ja tärkeissä käytännön harjoitteluissa. Koulutus tapahtuu Microkadun kampuksella ja upeissa simulaatiokeskuksen tiloissa.

Röntgenhoitajaopiskelija valmistelemassa röntgenkuvausta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Maailma tarvitsee välittämistä – suuntaa ihmisten pariin! Sairaanhoitajana voit toimia erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä muun muassa perusterveydenhuollossa, sairaalassa, yksityisissä palveluissa tai kolmannen sektorin järjestöissä.

Kevät 2024, 1. yhteishaku

Hakuaika

03.01.2024 – 17.01.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 ensimmäisessä yhteishaussa. Hakuaika päättyy 17.1.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Katri Huuskola
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6410

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 10

 • 7 International UAS Examin perusteella
 • 3 SAT kokeen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Tarkemmat tiedot opiskelijavalinnasta löydät Savonian englanninkielisiltä sivuilta.

Lukuvuosimaksu

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lue lisätietoja lukuvuosimaksusta.

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus
 • bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Pääaineen valinta ja opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelma sisältää 180 opintopistettä pakollisia opintoja ja 30 opintopistettä valinnaisia opintoja. Valinnaiset opinnot koostuvat valinnaisista ammattiopinnoista (20 op) ja valinnaista opinnoista (10 op).

Tutkinto-ohjelmassa on valittavana neljä valinnaista ammattiopintokokonaisuutta. Yksi kokonaisuus opetetaan englanniksi ja muut suomeksi.

 • Akuutti- ja tehohoitotyö, suomeksi
 • Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, suomeksi
 • Perioperatiivisen potilaan hoitotyö, suomeksi
 • sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö, englanniksi

Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää vieraita kieliä ja yrittäjyysopintoja. Harjoittelut ovat myös mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamista.

Opetuskieli

Tutkinto-ohjelman opetuskieli on englanti. Kansainvälisille opiskelijoille opintoihin kuuluu suomen kielen opintoja. Suomalaisten opiskelijoiden opintoihin kuuluu ruotsin kielen opintoja.

Opiskelijan ei tarvitse hallita englantia täydellisesti opintoja aloittaessaan. Kielitaito paranee opintojen edetessä. Monikulttuurinen oppimisympäristö, jossa kanssaopiskelijat puhuvat useita eri kieliä, on omiaan valmentamaan kansainvälisen työelämän haasteisiin!

Kansainvälisyys

Savonian Registered Nurse -ryhmät ovat luonnostaan monikansallisia ja -kulttuurisia. Opiskelijana pääset työskentelemään kansainvälisessä toimintaympäristössä ensimmäisestä päivästä alkaen.

Koko tutkinto-ohjelma on suunniteltu kansainvälisyys edellä. Tiivis yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden verkostoitua ihmisten ja organisaatioiden kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Opiskelijavaihto on myös keskeinen osa opintoja. Vaihtokumppanikorkeakouluja löytyy muun muassa Australiasta, Itävallasta, Belgiasta, Kanadasta, Kiinasta, Intiasta, Keniasta, Mosambikista, Nomibiasta, Slovakiasta, Sloveniasta, Espanjasta, Thaimaasta ja Iso-Britanniasta.

Kielikurssien valintamahdollisuudet Savoniassa ovat hyvät. Lisäksi kieliopintotarjontaa täydentää Itä-Suomen yliopiston tarjonta.