Bioanalyytikko tutkimassa näytteitä.

Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus

Muuttuva maailma tarvitsee tekijöitä!

Bioanalyytikkkona olet laboratoriotutkimusprosessin ja tutkimukseen liittyvän näytteenoton asiantuntija.  

Savonia-ammattikorkeakoulun bioanalyytikon koulutuksessa opit kliinisen laboratoriotyön perustiedot ja -taidot ja saat osaamisen laboratoriotutkimusprosessin kehittämiseen. Tutustut ihmisen elintoimintoihin sekä sairauksien syntyyn, vaikutuksiin ja ilmenemismuotoihin. 

Työssäsi bioanalyytikkona tarvitset vahvaa luonnontieteellistä perusosaamista. Sinulla tulee olla myös moniammatillisen yhteistyön taitoja, itsensä johtamisen taitoja, mukautumiskykyä, kulttuurien tuntemusta, ongelmanratkaisutaitoja ja asiakaspalvelutaitoa. Bioanalyytikko ohjaa potilaita ja terveydenhuollon henkilökuntaa, ottaa ja analysoi erilaisia näytteitä sekä tekee potilastutkimuksia. 

Bioanalyytikon työ muuttuu jatkuvasti: otat haltuun uusia menetelmiä ja teknologioita läpi työuran.  Digitaaliteknologia laitteineen ja sovelluksineen on osa bioanalyytikon arkea. 

Valmistuttuasi sinulla on laaja-alaiset tiedot ja taidot toimia alan asiantuntijana moniammatillisessa yhteistyössä. Hallitset laboratorio- ja potilastutkimusprosessin sekä kliinisen kemian, kliinisen hematologian, kliinisen mikrobiologian, kliinisen fysiologian, kliinisen histologian, kliinisen sytologian, kliinisen neurofysiologian sekä molekyylibiologian erikoisalojen osaamisen. Lisäksi toimit vastuullisesti ja tuotat luotettavia laboratoriotutkimustuloksia, joita käytetään asiakkaan terveydentilan arviointiin ja terveyden edistämiseen. 


Bioanalyytikko tutkimassa näytteitä.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutuksesta saat bioanalyytikon työssä tarvittavan tietotaidon.  

Opintojen edetessä osaamisesi kehittyy perustason osaajasta kliinisen laboratoriotyön soveltajaksi. Teet urasuunnitelmasi mukaisia valintoja oppimistehtävien, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta. 

Voit laajentaa asiantuntijuuttasi valinnaisilla opinnoilla, joita voit valita omasta tutkinto-ohjelmastasi tai Savonian muiden koulutusalojen opetussuunnitelmista. 

Opiskelusi tueksi laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, jossa aiemmin hankittua osaamista voidaan hyödyntää. Henkilöstömme tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin. 

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä. Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu voi olla osin kolmivuorotyötä. 


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 24 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 8 (6) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 7 (6) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 15 (12) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 29.5. – 2.6.2023 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Suuntautumisen valinta

Bioanalyytikon koulutuksessa ei valita suuntautumista. 

Voit kohdistaa osaamistasi oman urapolkusi ja kiinnostuksesi mukaan opinnäytetyön ja opintojen loppuvaiheen valinnaisten opintojen avulla 

20 opintopisteen laajuisten valinnaisten opintojen teemoja ovat muun muassa erikoisalaopinnot, vierianalytiikka, laboratoriotutkimukset ja potilasturvallisuus. 

Opintojen rakenne

Bioanalyytikon opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta. 

Opintojen rakenne: 

 • perusopinnot 30 op 
 • ammattiopinnot 155 op, joihin sisältyy: 
  • 75 op harjoittelua 
  • 10 op valinnaisia opintoja 
 • muita valinnaisia korkeakoulutasoisia opintoja 10 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Jenna opiskelee bioanalyytikoksi.

Lue Jennan tarina

"Laboratorioala tuo mukanaan paljon erilaisia työllistymismahdollisuuksia ja erikoisaloja, joissa on mahdollisuus jatkokouluttautua ja kehittyä. Laboratorioala ylipäätään on nopeasti kehittyvä ala, jossa täytyy olla koko ajan ajan hermolla."

Bioanalyytikot käyttävät mikroskooppia.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Suuhygienistikoulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Bioanalyytikkona voit työskennellä muun muassa sairaaloiden ja terveyskeskusten laboratorioissa, tutkimusryhmissä sekä alaan liittyvissä kaupallisissa myynti- ja tuotekehitystehtävissä.