Insinööri (AMK), energiatekniikka, monimuotototeutus (Varkaus)

Ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin!

Energiatekniikan insinöörinä olet kestävien energiaratkaisujen asiantuntija. Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme isoja haasteita – näihin haasteisiin pääset insinöörinä etsimään kestäviä ratkaisuja. 

Savonia-ammattikorkeakoulun energiatekniikan opinnoissa opit perinteistä voimalaitostekniikkaa, energia-automaatiota, kiertotaloutta ja uusiutuvan energiantuotannon muotoja. Lisäksi tutustut energiantuotannon ympäristövaikutuksiin. 

Insinööriosaamisen lisäksi opit viestinnän, suunnittelun, konetekniikan sekä prosessi- ja automaatiotekniikan perustiedot ja -taidot. Koulutus valmentaa sinua myös itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja tiimityöskentelyyn. Kaikkia näitä taitoja tarvitset energia-alan insinöörin monipuolisissa tehtävissä. 

Energiatekniikan koulutus järjestetään Savonian Varkauden kampuksella, jossa koulutukselle on mainiot puitteet. Kampusalueella sijaitsee Energiatutkimuskeskus ja monipuoliset laboratoriotilat. 

Energiatekniikan monimuoto-opetus painottuu verkko-opiskeluun. Opintoihin kuuluu 4–5 lähiopetusjaksoa lukukausittain Varkauden kampuksella. Lukuvuonna 2023-2024 lähiopetusta järjestetään torstaista lauantaihin viikoilla 36, 40, 45 ja 48, sekä 2, 7, 11, 15 ja 18.

Savonian ja alueen yritysten yhteistyö on tiivistä. Iso osa opinnoista toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa Energiatutkimuskeskuksessa ja alueen yritysten kanssa. 

Valmistuttuasi olet energiatekniikan asiantuntija. Osaat suunnitella, valmistaa ja hyödyntää energiatekniikan järjestelmiä. Lisäksi sinulla on pyrkimys tehdä asiat entistä paremmin ja ympäristöystävällisemmin – haluat löytää uudenlaisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin! 

Tutustu energiatekniikan insinöörikoulutukseen Instagramissa @savoniavarkaus ja Facebookissa @Savonia.Varkaus 


Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun energiatekniikan insinöörikoulutus tarjoaa tietotaidon, jota tarvitaan voimalaitostekniikan ja kiertotalouden parissa työskenneltäessä.  

Opintosi muodostuvat yleisaineopinnoista, energiatekniikan perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Eri opintovuosille on muodostettu omat teemansa. 

Ensimmäisenä vuonna opiskelijat perehtyvät ammattialaan. Toisena vuonna energia-alan osaamista kehitetään energia-alan tuntemusta ja tietotaitoa harjoittavien opintojen parissa. 

Kolmantena vuonna energia-alan osaamista syvennetään sekä yhteisten ammatillisten aineiden että omien suuntaavien opintojen muodossa. Neljännellä vuosikurssilla opinnoissa korostuu entistä vahvemmin oman ammatillisen osaamisen soveltaminen. 

Merkittävä osa opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat energiantuotantotekniikoiden, uusiutuvan energian ja kiertotalouden sekä energia-automaation opintoihin. Keskeisessä osassa ammattiopinnoissa on myös Energiatutkimuskeskuksessa tehtävät projektityöt. 

Harjoitustehtävät ja projektityöt harjoittavat sinua käytännönläheisesti insinöörin työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuuden ja esiintymistaitojen kehittymistä. 


Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Olli-Pekka Kähkönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6752

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30
Ensikertalaisuuskiintiö: 24

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu 11.4.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 16.5.2024 klo 23.59.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Suoritusmerkinnän Savonian Avoimen amk:n rekisteriin saavat ne, jotka suorittavat valintakurssin hyväksytysti.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Suuntautumisen valinta

Energiatekniikan monimuotototeutuksessa syvennyt valintasi mukaan:  

 • energiantuotantotekniikkaan  
 • energia-automaatioon  

Energiantuotantotekniikan ja energia-automaation suuntautumiset toteutetaan yhdessä päivätoteutuksen kanssa.  

Energiatuotantotekniikan suuntautumisessa paneudutaan erityisesti laite- ja laitossuunnitteluun. Lisäksi perehdytään 3D-suunnitteluohjelmistoihin, joita Suomen kansainvälisesti merkittävät energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät.  

Energia-automaation suuntautumisessa opiskellaan ensin mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikkaa. Tämän jälkeen opiskellaan energiantuotantoprosessien automaatiojärjestelmien suunnittelua, ohjelmointia ja testaamista sekä tuotantoprosessien käyttöä ja kunnossapitoa.  

Osaamistasi voit suunnata myös valitsemalla valinnaisiin opintoihisi opintoja Savonian muiden koulutusalojen tarjonnasta.  

Opintojen aikana rakennat henkilökohtaisen oppimispolun, jota tukee ohjaus- ja opetushenkilöstömme. Sinulle nimetään henkilökohtainen ammatillisen kasvun ohjaajaopettaja eli opettajatuutori koko koulutuksen ajaksi. 

Opintojen rakenne

Energiatekniikan insinöörin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta. 

Monimuoto-opetus painottuu verkko-opiskeluun, mutta vaatii osallistumista pakollisille lähiopetusjaksoille.  

Opintoihin liittyvää verkko-ohjausta järjestetään tarvittaessa opintojaksokohtaisesti erikseen sovittavina ajankohtina. Opiskelu perustuu opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn verkkokursseilla. Opiskelijalla on oltava käytössään tietokone, mikrofoni ja kuulokkeet sekä riittävän nopea nettiyhteys. 

Lähiopetusjaksoja on noin 4–5 lukukaudessa ja jaksojen kesto on noin kolme päivää. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka- ja majoituskuluista lähiopetusjaksojen ajalta. Lähijaksot järjestetään Varkauden kampuksella. 

Opintojen rakenne: 

 • perusopinnot 45 op 
 • ammattiopinnot 60 op 
 • osaamisen syventävät yhteiset opinnot 30 op 
 • suuntaavat syventävät opinnot 15 op 
 • osaamisen soveltavat yhteiset opinnot 15 op 
 • suuntaavat soveltavat opinnot 15 op 
 • valinnaiset opinnot 15 op 
 • harjoittelu 30 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Pöydällä yleismittari ja muita työkaluja.

Tessa Kumpulaisen tarina

"Opinnot ovat monipuolisia. Teoriatuntien ohella tutustumme muun muassa lähellä oleviin yrityksiin ja teemme satunnaisesti ekskursiomatkoja kauemmaksikin. Itse olen ollut mukana tutustumassa Varkaudessa Stora Enson tehtaalla, Sahala Works Oy:ssä, AFT Oy:ssä, Leppävirralla Riikinvoimalla sekä Joroisissa OC-Systems Oy:ssä."

Voimalaitos Varkaudesssa.

Opiskelu Varkauden kampuksella

Varkauden kampus toimii energiatekniikan opetuksen kotipesänä. Kampusalueella on myös energiatutkimuskeskus, monipuoliset laboratoriotilat ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan tutkimusyksikkö. Kampuksella on vipinää, koska siellä opiskelee myös lukiolaisia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita.

Sähkötekniikan opiskelija lukemassa käyttöohjetta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Energiainsinöörin uramahdollisuudet ovat laajat. Tyypillisiä työtehtäviä ovat: 

Prosessi-, laite- tai laitossuunnittelu, jolloin tehtäväsi liittyvät tyypillisesti uusien laitosten suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden insinööritehtäviin. Näitä tehtäviä tarjoavat sekä suurten energiajärjestelmien laitostoimittajayritykset alihankintaverkostoineen, että pienemmät hajautetun ja uusiutuvan energian järjestelmiä myyvät ja markkinoivat yritykset. 

Käyttöinsinöörin tehtävät taas liittyvät usein käytön valvonnan, käyttö- ja tuotantopäällikön tehtäviin. Tällöin tehtävänäsi on huolehtia olemassa olevien energiantuotantolaitosten toimintavarmuudesta ja käytön aikaisesta kunnossapidosta. 

Energiatuotantotekniikan ja energiajärjestelmien prosessien ja suunnittelun ymmärtäminen tarjoaa lisäksi laajat työllistymismahdollisuudet uusiutuvan energian ja kiertotalouden projekteissa, järjestöissä ja energia-alan asiantuntija- tai neuvontatehtävissä. Voit myös suunnata kansainväliselle uralle ja työskennellä energiajärjestelmiä toimittavissa kansainvälisissä yrityksissä.