Energiatekniikan opiskelija energiatutkimuskeskuksessa.

Insinööri (AMK), energia-
tekniikka, päivä-
toteutus

Ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin!

Koulutuspaikkakunta: Varkaus
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Energiatekniikan insinöörinä olet kestävien energiaratkaisujen asiantuntija. Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme isoja haasteita – näihin haasteisiin pääset insinöörinä etsimään kestäviä ratkaisuja.

Savonia-ammattikorkeakoulun energiatekniikan opinnoissa opit voimalaitostekniikkaa, kiertotaloutta, puhtaan energian teknologioita ja sovelluksia, suunnittelua, konetekniikkaa sekä prosessi- ja automaatiotekniikkaa.

Energiatekniikan koulutus järjestetään Savonian Varkauden kampuksella, jossa opiskelulle on erinomaiset puitteet. Kampusalueella sijaitsee Energiatutkimuskeskus ja monipuoliset laboratoriotilat.

Savonian ja alueen lukuisten energia-alan yritysten välinen yhteistyö on tiivistä. Opintoja toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa alueen yritysten kanssa sekä Savonian omassa Energiatutkimuskeskuksessa.

Kun valmistut, olet energiatekniikan asiantuntija. Osaat suunnitella ja käyttää erilaisia energiatekniikan järjestelmiä. Lisäksi sinulla on tiedot ja taidot toimia vaativissa esihenkilötehtävissä. Osaat tehdä asiat entistä paremmin ja ympäristöystävällisemmin ja haluat löytää uudenlaisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin!

Koulutuksen sisältö

Savonian energiatekniikan insinöörikoulutus tarjoaa tietotaidon, jota tarvitaan energia-alan erilaisissa asiantuntijatehtävissä työskenneltäessä. 

Opintosi muodostuvat yleisaineopinnoista, energiatekniikan perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Eri opintovuosille on muodostettu omat teemansa.

Ensimmäisenä vuotena opiskelijat perehtyvät ammattialaan.

Toisena vuotena osaamista kehitetään energia-alan tuntemusta ja tietotaitoa harjoittavien opintojen parissa.

Kolmantena vuotena osaamista syvennetään sekä yhteisten ammatillisten aineiden että omien suuntaavien opintojen muodossa. Neljännellä vuosikurssilla opinnoissa korostuu entistä vahvemmin oman ammatillisen osaamisen soveltaminen muun muassa opinnäytetyön muodossa.

Merkittävä osa opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat energiantuotantotekniikoihin, puhtaan energian teknologioihin ja niiden sovelluksiin sekä prosessi- ja automaatiotekniikan opintoihin.

Harjoitustehtävät ja projektityöt valmentavat sinua käytännönläheisesti insinöörin työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuusosaamisen ja esiintymistaitojen kehittymistä.

Tessa Kumpulainen

Tessan tarina

”Opinnot ovat monipuolisia. Teoriatuntien ohella tutustumme muun muassa lähellä oleviin yrityksiin ja teemme satunnaisesti ekskursiomatkoja kauemmaksikin. Itse olen ollut mukana tutustumassa Varkaudessa Stora Enson tehtaalla, Sahala Works Oy:ssä, AFT Oy:ssä, Leppävirralla Riikinvoimalla sekä Joroisissa OC-Systems Oy:ssä.”

Tekniikan alan opiskelijoita luokassa.

Opiskelu Varkauden kampuksella

Varkauden kampus toimii energiatekniikan opetuksen kotipesänä. Kampusalueella on myös energiatutkimuskeskus, monipuoliset laboratoriotilat ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan tutkimusyksikkö. Kampuksella on vipinää, koska siellä opiskelee myös lukiolaisia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita.

Kaksi opiskelijaa katsoo puhelinta.

Energiatekniikka somessa

Tutustu Varkauden kampukseen ja energiatekniikan opiskeluun somessa.

Tekniikan alan opiskelija laboratoriossa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Energiainsinöörin uramahdollisuudet ovat laajat. Tyypillisiä työtehtäviä ovat:

Prosessi-, laite- tai laitossuunnittelu, jolloin tehtäväsi liittyvät tyypillisesti uusien laitosten suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden insinööritehtäviin. Näitä tehtäviä tarjoavat sekä suurten energiajärjestelmien laitostoimittajayritykset alihankintaverkostoineen, että pienemmät hajautetun ja uusiutuvan energian järjestelmiä myyvät ja markkinoivat yritykset.

Käyttöinsinöörin tehtävät taas liittyvät usein käytön valvonnan, käyttö- ja tuotantopäällikön tehtäviin. Tällöin tehtävänäsi on huolehtia olemassa olevien energiantuotantolaitosten toimintavarmuudesta ja käytön aikaisesta kunnossapidosta.

Energiatuotantotekniikan ja energiajärjestelmien prosessien ja suunnittelun ymmärtäminen tarjoaa lisäksi laajat työllistymismahdollisuudet uusiutuvan energian ja kiertotalouden projekteissa, järjestöissä ja energia-alan asiantuntija- tai neuvontatehtävissä. Voit myös suunnata kansainväliselle uralle ja työskennellä energiajärjestelmiä toimittavissa kansainvälisissä yrityksissä.

Kesä 2024, lisähaku

Hakuaika

01.08.2024 – 07.08.2024

Hakeminen

Voit hakea syksyllä 2024 alkavaan koulutukseen vielä lisähaussa 1. – 7.8.2024. Lisähaun hakuaika päättyy 7.8.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Lisähaussa opiskelijat valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoe järjestetään perjantaina 9.8.2024 klo 9.00 – 13.00 Savonian Varkauden kampuksella (Opiskelijankatu 3,  78210 Varkaus). Ulko-ovilta on opastus koetilaan.

Valintakoepäivän aikataulu:

 • ilmoittautuminen klo 9.00­­­ – 9.15
 • alkujärjestelyt klo 9.15 – 9.30
 • koeaika klo 9.30 – 13.00 (3,5 h)
 • kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 10.30

Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle (loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan /kemian perusosaamista).

Kokeessa saa käyttää tavanomaisten kirjoitus- ja laskentavälineiden (kynä, kumi, viivoitin, harppi, kulma-astelevy) lisäksi laskinta (kännykkä ei ole laskin). Kokeen järjestäjä jakaa vastauslomakkeet ja apupaperia.

Laskimen muisti tulee olla tyhjennetty ennen kokeen alkua, eikä laskimessa saa olla tietoliikenneominaisuuksia. Valintakokeessa ei saa olla mukana laskimen käyttöohjeita, ohjelmakortteja eikä muita oheislaitteita.

Kokeessa ei saa käyttää kaavastoja eikä taulukkokirjoja.

Matkapuhelin ei saa olla esillä valintakokeen aikana ja lisäksi sen on oltava suljettuna.

Varaa valintakoetilaisuuteen valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti, passi, valokuvallinen Kela-kortti).

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Suuntautumisen valinta

Energiatekniikan koulutuksessa suuntaudut valintasi mukaan:

 • energiantuotantotekniikkaan
 • energia-automaatioon
 • puhtaan energian teknologioihin ja sovelluksiin

Vaikka opiskelisit päivätoteutuksessa, suuntaavia opintoja voidaan toteuttaa myös monimuoto-opetuksena.

Energiatuotantotekniikan suuntautumisessa paneudut erityisesti laite- ja laitossuunnitteluun. Lisäksi perehdyt 3D-suunnitteluohjelmistoihin, joita Suomen kansainvälisesti merkittävät energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät.

Energia-automaation suuntautumisessa opiskelet ensin mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikkaa. Tämän jälkeen opiskelet energiantuotantoprosessien automaatiojärjestelmien suunnittelua, ohjelmointia ja testaamista sekä tuotantoprosessien käyttöä ja kunnossapitoa.

Puhtaan energian teknologiat ja sovellukset -suuntautumisessa opit suunnittelemaan, kehittämään ja käyttämään muun muassa bioenergiaan sekä aurinko- ja tuulivoimaan perustuvia ratkaisuja. Opinnoissa syvennytään myös lämpöpumppuihin, vetysovelluksiin ja energian varastointiin.

Voit suunnata osaamistasi valitsemalla valinnaisiin opintoihisi opintoja muiden koulutusalojen tarjonnasta niin Savoniasta kuin muistakin korkeakouluista.

Opintojen aikana rakennat henkilökohtaisen oppimispolun, jota tukee ohjaus- ja opetushenkilöstömme.

Opintojen rakenne

Energiatekniikan insinöörin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 50 op
 • ammattiopinnot 60 op
 • osaamisen syventävät yhteiset opinnot 40 op
 • suuntaavat syventävät opinnot 10 op
 • osaamisen soveltavat yhteiset opinnot 15 op
 • suuntaavat soveltavat opinnot 5 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Opetuksen toteutus

Päivätoteutuksessa opiskelijan työ koostuu muun muassa lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Lähiopetus järjestetään Savonian Varkauden kampuksella. Kun etenet opinnoissasi ja siirryt suuntaaviin opintoihin, suuntaavia opintoja voidaan toteuttaa myös monimuoto-opetuksena.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Olli-Pekka Kähkönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6752

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 20
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 16 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 5 (4) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 5 (4) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 10 (8) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 27. – 30.5.2024 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Energiatekniikan koulutuksessa suuntaudut valintasi mukaan:

 • energiantuotantotekniikkaan
 • energia-automaatioon
 • puhtaan energian teknologioihin ja sovelluksiin

Vaikka opiskelisit päivätoteutuksessa, suuntaavia opintoja voidaan toteuttaa myös monimuoto-opetuksena.

Energiatuotantotekniikan suuntautumisessa paneudut erityisesti laite- ja laitossuunnitteluun. Lisäksi perehdyt 3D-suunnitteluohjelmistoihin, joita Suomen kansainvälisesti merkittävät energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät.

Energia-automaation suuntautumisessa opiskelet ensin mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikkaa. Tämän jälkeen opiskelet energiantuotantoprosessien automaatiojärjestelmien suunnittelua, ohjelmointia ja testaamista sekä tuotantoprosessien käyttöä ja kunnossapitoa.

Puhtaan energian teknologiat ja sovellukset -suuntautumisessa opit suunnittelemaan, kehittämään ja käyttämään muun muassa bioenergiaan sekä aurinko- ja tuulivoimaan perustuvia ratkaisuja. Opinnoissa syvennytään myös lämpöpumppuihin, vetysovelluksiin ja energian varastointiin.

Voit suunnata osaamistasi valitsemalla valinnaisiin opintoihisi opintoja muiden koulutusalojen tarjonnasta niin Savoniasta kuin muistakin korkeakouluista.

Opintojen aikana rakennat henkilökohtaisen oppimispolun, jota tukee ohjaus- ja opetushenkilöstömme.

Opintojen rakenne

Energiatekniikan insinöörin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 50 op
 • ammattiopinnot 60 op
 • osaamisen syventävät yhteiset opinnot 40 op
 • suuntaavat syventävät opinnot 10 op
 • osaamisen soveltavat yhteiset opinnot 15 op
 • suuntaavat soveltavat opinnot 5 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Opetuksen toteutus

Päivätoteutuksessa opiskelijan työ koostuu muun muassa lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Lähiopetus järjestetään Savonian Varkauden kampuksella. Kun etenet opinnoissasi ja siirryt suuntaaviin opintoihin, suuntaavia opintoja voidaan toteuttaa myös monimuoto-opetuksena.