Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus (Varkaus)

Ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin!

Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme isoja haasteita. Energiatekniikan insinöörinä etsit näihin haasteisiin kestäviä ratkaisuja!

Savonian energiatekniikan opinnoissa opit perinteistä voimalaitostekniikkaa, uusiutuvan energiantuotannon muotoja ja kiertotaloutta. Lisäksi tutustut niiden ympäristövaikutuksiin.

Insinööriosaamisen lisäksi opit viestinnän, suunnittelun, konetekniikan sekä prosessi- ja automaatiotekniikan perustiedot ja -taidot. Koulutus valmentaa sinua myös itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja tiimityöskentelyyn. Kaikkia näitä taitoja tarvitset energia-alan insinöörin monipuolisissa tehtävissä.

Energiatekniikan koulutus järjestetään Savonian Varkauden kampuksella, jossa koulutukselle on loistavat puitteet. Kampusalueella sijaitsee Energiatutkimuskeskus ja monipuoliset laboratoriotilat.

Savonian ja alueen yritysten yhteistyö on tiivistä. Iso osa opinnoista toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa Energiatutkimuskeskuksessa ja alueen yritysten kanssa.

Valmistuttuasi olet energiatekniikan asiantuntija. Osaat suunnitella, valmistaa ja hyödyntää energiatekniikan järjestelmiä. Lisäksi sinulla on kiinnostus tehdä asioita entistä paremmin – halu löytää uudenlaisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin!

Tutustu energiatekniikan insinöörikoulutukseen Instagramissa @savoniavarkaus ja Facebookissa @Savonia.Varkaus


Koulutuksen sisältö

Opintosi muodostuvat yleisaineopinnoista, energiatekniikan perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Ensimmäisenä vuotena opiskelijat perehtyvät ammattialaan. Toisena vuotena energia-alan osaamista kehitetään energia-alan tuntemusta ja tietotaitoa harjoittavien opintojen parissa

Kolmantena vuotena energia-alan osaamista syvennetään sekä yhteisten ammatillisten aineiden että omien suuntaavien opintojen muodossa. Neljännellä vuosikurssilla opinnoissa korostuu entistä vahvemmin oman ammatillisen osaamisen soveltaminen.

Merkittävä osa opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat energiantuotantotekniikoiden, uusiutuvan energian ja kiertotalouden sekä energia-automaation opintoihin. Keskeinen osa ammattiopintoja on energiatutkimuskeskuksessa tehtävät projektityöt.

Harjoitustehtävät ja projektityöt harjoittavat sinua käytännönläheisesti insinöörin työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuuden ja esiintymistaitojen kehittymistä.


Kesän 2022 lisähaku

Hakuaika

28.07.2022 – 04.08.2022

Hakeminen

Koulutukseen on jäänyt vapaita opiskelupaikkoja, joten voit hakea koulutukseen kesän 2022 lisähaussa. Lisähaku päättyy 4.8.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 5
Ensikertalaisuuskiintiö: ei käytössä
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Lisähaun opiskelijat valitaan Savonian oman valintakokeen perusteella.

Valintakoe järjestetään keskiviikkona 10.8.2022 Varkauden kampuksella, osoitteessa Opiskelijankatu 3, luokka C3022, 3. kerros. Ilmoittautuminen valintakokeeseen alkaa klo 9.30 ja koeaika on 10.00 – 12.30.

Hakijan tulee ottaa mukaan kokeeseen henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet, viivoitin ja laskin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Energiatekniikan koulutuksessa syvennyt valintasi mukaan:

 • energiantuotantotekniikkaan
 • energia-automaatioon
 • uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen

Energiantuotantotekniikan ja energia-automaation suuntautumiset toteutetaan yhdessä monimuotototeutuksen kanssa.

Energiatuotantotekniikan suuntaavissa opinnoissa paneudutaan erityisesti laite- ja laitossuunnitteluun. Lisäksi perehdytään 3D-suunnitteluohjelmistoihin, joita Suomen kansainvälisesti merkittävät energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät.

Energia-automaation suuntautumisessa opiskellaan ensin mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikkaa. Tämän jälkeen opiskellaan energiantuotantoprosessien automaatiojärjestelmien suunnittelua, ohjelmointia ja testaamista sekä tuotantoprosessien käyttöä ja kunnossapitoa.

Uusiutuvan energian ja kiertotalouden suuntaavissa opinnoissa opitaan suunnittelemaan, kehittämään ja käyttämään muun muassa bio-, aurinko-, tuuli- ja vesienergiaan perustuvia tekniikoita. Opinnoissa syvennytään myös bioenergian jalostusmenetelmiin ja kiertotalousprosessien kehittämiseen.

Osaamistasi voit suunnata myös valitsemalla valinnaisiin opintoihisi opintoja Savonian muiden koulutusalojen tarjonnasta.

Opintojen aikana rakennat henkilökohtaisen oppimispolun, jota tukee ohjaus- ja opetushenkilöstömme. Sinulle nimetään henkilökohtainen ammatillisen kasvun ohjaajaopettaja eli opettajatuutori koko koulutuksen ajaksi.

Opintojen rakenne

Energiatekniikan insinöörin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Päivätoteutuksessa opiskelijan työ koostuu muun muassa lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Savonian energiatekniikan opinnoissa valitset yhden kolmesta suuntautumisesta. Se ei kuitenkaan rajaa pois mahdollisuutta, että poimit valinnaisiin opintoihisi sinua kiinnostavia opintojaksoja myös toisen suuntautumisvaihtoehdon opetustarjonnasta. Se on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 45 op
 • ammattiopinnot 60 op
 • osaamisen syventävät yhteiset opinnot 30 op
 • suuntaavat syventävät opinnot 15 op
 • osaamisen soveltavat yhteiset opinnot 15 op
 • suuntaavat soveltavat opinnot 15 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 20
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 16 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 5 (4) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 5 (4) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 10 (8) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 30.5. – 3.6.2022 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Energiatekniikan koulutuksessa syvennyt valintasi mukaan:

 • energiantuotantotekniikkaan
 • energia-automaatioon
 • uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen

Energiantuotantotekniikan ja energia-automaation suuntautumiset toteutetaan yhdessä monimuotototeutuksen kanssa.

Energiatuotantotekniikan suuntaavissa opinnoissa paneudutaan erityisesti laite- ja laitossuunnitteluun. Lisäksi perehdytään 3D-suunnitteluohjelmistoihin, joita Suomen kansainvälisesti merkittävät energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät.

Energia-automaation suuntautumisessa opiskellaan ensin mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikkaa. Tämän jälkeen opiskellaan energiantuotantoprosessien automaatiojärjestelmien suunnittelua, ohjelmointia ja testaamista sekä tuotantoprosessien käyttöä ja kunnossapitoa.

Uusiutuvan energian ja kiertotalouden suuntaavissa opinnoissa opitaan suunnittelemaan, kehittämään ja käyttämään muun muassa bio-, aurinko-, tuuli- ja vesienergiaan perustuvia tekniikoita. Opinnoissa syvennytään myös bioenergian jalostusmenetelmiin ja kiertotalousprosessien kehittämiseen.

Osaamistasi voit suunnata myös valitsemalla valinnaisiin opintoihisi opintoja Savonian muiden koulutusalojen tarjonnasta.

Opintojen aikana rakennat henkilökohtaisen oppimispolun, jota tukee ohjaus- ja opetushenkilöstömme. Sinulle nimetään henkilökohtainen ammatillisen kasvun ohjaajaopettaja eli opettajatuutori koko koulutuksen ajaksi.

Opintojen rakenne

Energiatekniikan insinöörin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Päivätoteutuksessa opiskelijan työ koostuu muun muassa lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Savonian energiatekniikan opinnoissa valitset yhden kolmesta suuntautumisesta. Se ei kuitenkaan rajaa pois mahdollisuutta, että poimit valinnaisiin opintoihisi sinua kiinnostavia opintojaksoja myös toisen suuntautumisvaihtoehdon opetustarjonnasta. Se on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 45 op
 • ammattiopinnot 60 op
 • osaamisen syventävät yhteiset opinnot 30 op
 • suuntaavat syventävät opinnot 15 op
 • osaamisen soveltavat yhteiset opinnot 15 op
 • suuntaavat soveltavat opinnot 15 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Pöydällä yleismittari ja muita työkaluja.

Tessa Kumpulaisen tarina

"Opinnot ovat monipuolisia. Teoriatuntien ohella tutustumme muun muassa lähellä oleviin yrityksiin ja teemme satunnaisesti ekskursiomatkoja kauemmaksikin. Itse olen ollut mukana tutustumassa Varkaudessa Stora Enson tehtaalla, Sahala Works Oy:ssä, AFT Oy:ssä, Leppävirralla Riikinvoimalla sekä Joroisissa OC-Systems Oy:ssä."

Roosa Lipsanen.

Opiskelu tekniikan alalla

Varkauden kampus toimii energiatekniikan opetuksen kotipesänä. Kampusalueella on myös energiatutkimuskeskus, monipuoliset laboratoriotilat ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan tutkimusyksikkö. Kampuksella on vipinää, koska siellä opiskelee myös lukiolaisia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita.

Kannettava tietokone, sekä kahvikuppi ja kyniä pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Energiainsinöörin koulutus tuo ulottuvillesi useita erilaisia urapolkuja. Halutessasi voit lähteä rakentamaan uraasi suurissa, maailmanmarkkinoille energiajärjestelmiä toimittavissa kansainvälisissä yrityksissä alihankintaverkostoineen, tai vaihtoehtoisesti kiinnostuksesi kohteena voivat olla pk-yritykset, jotka tarjoavat töitä mm. laitesuunnittelu- ja käyttötehtävissä.

Tyypillisiä työtehtäviä energiainsinööreille ovat:

Prosessi-, laite- tai laitossuunnittelu, jolloin tehtäväsi liittyvät tyypillisesti uusien laitosten suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden insinööritehtäviin. Näitä tehtäviä tarjoavat sekä suurten energiajärjestelmien laitostoimittajayritykset alihankintaverkostoineen, että pienemmät hajautetun ja uusiutuvan energian järjestelmiä myyvät ja markkinoivat yritykset.

Käyttöinsinöörin tehtävät taas liittyvät usein käytön valvonnan, käyttö- ja tuotantopäällikön tehtäviin. Tällöin tehtävänäsi on huolehtia olemassa olevien energiantuotantolaitosten toimintavarmuudesta ja käytön aikaisesta kunnossapidosta.

Energiatuotantotekniikan ja energiajärjestelmien prosessien ja suunnittelun ymmärtäminen tarjoaa lisäksi mahdollisuuden työllistyä mitä erilaisimmissa uusiutuvan energian ja kiertotaloudenprojekteissa tai muiden alojen järjestöissä ja valtakunnallisissa energia-alan asiantuntija- tai neuvontatehtävissä.