Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus (Varkaus)

Ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin!

Energiatekniikan insinöörinä olet kestävien energiaratkaisujen asiantuntija. Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme isoja haasteita – näihin haasteisiin pääset insinöörinä etsimään kestäviä ratkaisuja. 

Savonia-ammattikorkeakoulun energiatekniikan opinnoissa opit perinteistä voimalaitostekniikkaa, energia-automaatiota, kiertotaloutta ja uusiutuvan energiantuotannon muotoja. Lisäksi tutustut energiantuotannon ympäristövaikutuksiin. 

Insinööriosaamisen lisäksi opit viestinnän, suunnittelun, konetekniikan sekä prosessi- ja automaatiotekniikan perustiedot ja -taidot. Koulutus valmentaa sinua myös itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja tiimityöskentelyyn. Kaikkia näitä taitoja tarvitset energia-alan insinöörin monipuolisissa tehtävissä. 

Energiatekniikan koulutus järjestetään Savonian Varkauden kampuksella, jossa koulutukselle on mainiot puitteet: kampusalueella sijaitsee Energiatutkimuskeskus ja monipuoliset laboratoriotilat. 

Savonian ja alueen yritysten yhteistyö on tiivistä. Iso osa opinnoista toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa Energiatutkimuskeskuksessa ja alueen yritysten kanssa. 

Valmistuttuasi olet energiatekniikan asiantuntija. Osaat suunnitella, valmistaa ja hyödyntää energiatekniikan järjestelmiä. Lisäksi sinulla on pyrkimys tehdä asiat entistä paremmin ja ympäristöystävällisemmin – haluat löytää uudenlaisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin!

Tutustu energiatekniikan insinöörikoulutukseen Instagramissa @savoniavarkaus ja Facebookissa @Savonia.Varkaus 


Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun energiatekniikan insinöörikoulutus tarjoaa tietotaidon, jota tarvitaan voimalaitostekniikan ja kiertotalouden parissa työskenneltäessä.  

Opintosi muodostuvat yleisaineopinnoista, energiatekniikan perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Eri opintovuosille on muodostettu omat teemansa. 

Ensimmäisenä vuotena opiskelijat perehtyvät ammattialaan. Toisena vuotena energia-alan osaamista kehitetään energia-alan tuntemusta ja tietotaitoa harjoittavien opintojen parissa. 

Kolmantena vuotena energia-alan osaamista syvennetään sekä yhteisten ammatillisten aineiden että omien suuntaavien opintojen muodossa. Neljännellä vuosikurssilla opinnoissa korostuu entistä vahvemmin oman ammatillisen osaamisen soveltaminen. 

Merkittävä osa opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat energiantuotantotekniikoiden, uusiutuvan energian ja kiertotalouden sekä energia-automaation opintoihin. Keskeinen osa ammattiopintoja on energiatutkimuskeskuksessa tehtävät projektityöt. 

Harjoitustehtävät ja projektityöt harjoittavat sinua käytännönläheisesti insinöörin työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuuden ja esiintymistaitojen kehittymistä. 


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Olli-Pekka Kähkönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6752

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 20
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 16 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 5 (4) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 5 (4) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 10 (8) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 29.5. – 2.6.2023 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Energiatekniikan koulutuksessa suuntaudut valintasi mukaan: 

 • energiantuotantotekniikkaan 
 • energia-automaatioon 
 • uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen 

Energiantuotantotekniikan ja energia-automaation suuntautumiset toteutetaan yhdessä monimuotototeutuksen kanssa. 

Energiatuotantotekniikan suuntautumisessa paneudutaan erityisesti laite- ja laitossuunnitteluun. Lisäksi perehdyt 3D-suunnitteluohjelmistoihin, joita Suomen kansainvälisesti merkittävät energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät. 

Energia-automaation suuntautumisessa opiskellaan ensin mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikkaa. Tämän jälkeen opiskellaan energiantuotantoprosessien automaatiojärjestelmien suunnittelua, ohjelmointia ja testaamista sekä tuotantoprosessien käyttöä ja kunnossapitoa. 

Uusiutuvan energian ja kiertotalouden suuntautumisessa opitaan suunnittelemaan, kehittämään ja käyttämään muun muassa bio-, aurinko-, tuuli- ja vesienergiaan perustuvia tekniikoita. Opinnoissa syvennytään myös bioenergian jalostusmenetelmiin ja kiertotalousprosessien kehittämiseen. 

Osaamistasi voit suunnata myös valitsemalla valinnaisiin opintoihisi opintoja Savonian muiden koulutusalojen tarjonnasta. 

Opintojen aikana rakennat henkilökohtaisen oppimispolun, jota tukee ohjaus- ja opetushenkilöstömme. Sinulle nimetään henkilökohtainen ammatillisen kasvun ohjaajaopettaja eli opettajatuutori koko koulutuksen ajaksi. 

Opintojen rakenne

Energiatekniikan insinöörin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta. 

Päivätoteutuksessa opiskelijan työ koostuu muun muassa lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 

Savonian energiatekniikan opinnoissa valitset yhden kolmesta suuntautumisesta. Se ei kuitenkaan rajaa pois mahdollisuutta, että poimit valinnaisiin opintoihisi sinua kiinnostavia opintojaksoja myös toisen suuntautumisvaihtoehdon opetustarjonnasta. Se on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi. 

Opintojen rakenne: 

 • perusopinnot 45 op 
 • ammattiopinnot 60 op 
 • osaamisen syventävät yhteiset opinnot 30 op 
 • suuntaavat syventävät opinnot 15 op 
 • osaamisen soveltavat yhteiset opinnot 15 op 
 • suuntaavat soveltavat opinnot 15 op 
 • valinnaiset opinnot 15 op 
 • harjoittelu 30 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Pöydällä yleismittari ja muita työkaluja.

Tessa Kumpulaisen tarina

"Opinnot ovat monipuolisia. Teoriatuntien ohella tutustumme muun muassa lähellä oleviin yrityksiin ja teemme satunnaisesti ekskursiomatkoja kauemmaksikin. Itse olen ollut mukana tutustumassa Varkaudessa Stora Enson tehtaalla, Sahala Works Oy:ssä, AFT Oy:ssä, Leppävirralla Riikinvoimalla sekä Joroisissa OC-Systems Oy:ssä."

Voimalaitos Varkaudesssa.

Opiskelu Varkauden kampuksella

Varkauden kampus toimii energiatekniikan opetuksen kotipesänä. Kampusalueella on myös energiatutkimuskeskus, monipuoliset laboratoriotilat ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan tutkimusyksikkö. Kampuksella on vipinää, koska siellä opiskelee myös lukiolaisia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita.

Sähkötekniikan opiskelija lukemassa käyttöohjetta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Energiainsinöörin uramahdollisuudet ovat laajat. Tyypillisiä työtehtäviä ovat: 

Prosessi-, laite- tai laitossuunnittelu, jolloin tehtäväsi liittyvät tyypillisesti uusien laitosten suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden insinööritehtäviin. Näitä tehtäviä tarjoavat sekä suurten energiajärjestelmien laitostoimittajayritykset alihankintaverkostoineen, että pienemmät hajautetun ja uusiutuvan energian järjestelmiä myyvät ja markkinoivat yritykset. 

Käyttöinsinöörin tehtävät taas liittyvät usein käytön valvonnan, käyttö- ja tuotantopäällikön tehtäviin. Tällöin tehtävänäsi on huolehtia olemassa olevien energiantuotantolaitosten toimintavarmuudesta ja käytön aikaisesta kunnossapidosta. 

Energiatuotantotekniikan ja energiajärjestelmien prosessien ja suunnittelun ymmärtäminen tarjoaa lisäksi laajat työllistymismahdollisuudet uusiutuvan energian ja kiertotalouden projekteissa, järjestöissä ja energia-alan asiantuntija- tai neuvontatehtävissä. Voit myös suunnata kansainväliselle uralle ja työskennellä energiajärjestelmiä toimittavissa kansainvälisissä yrityksissä.