Rakennusmestarit rakennustyömaalla.

Rakennusmestari (AMK), infrarakentaminen, monimuotototeutus

Toimivaa infrastruktuuria ja sujuvia projekteja!

Rakennusmestarina olet rakentamisen ja projektinhallinnan ammattilainen.

Savonian rakennusmestarikoulutuksessa opit johtamaan projekteja sekä suunnittelemaan ja kehittämään rakennusteollisuuden tuotantoketjuja. Lisäksi saat laajan osaamisen rakennushankkeiden teknisistä ja taloudellisista asioista.

Infrarakentamisessa suuntaudut infrastruktuurin – eli väylien, maanalaisten rakenteiden, teknisten verkostojen sekä rakennusten perustus-, pohja- ja pihatöiden – rakentamiseen.

Työsi rakennusmestarina koostuu monipuolisista ja käytännönläheisistä työmaan hallinta- ja työnjohtotehtävistä. Tehtäviisi voi kuulua erilaisia johtotehtäviä kuten laadun, työturvallisuuden, kustannusten ja aikataulujen hallinta, työn aikana tapahtuvan suunnittelun ohjaus, töiden ja toimitusten organisointi sekä työmaan hankinnat.

Vahvan ammattiosaamisen lisäksi sinun tulee hahmottaa kokonaisuuksia ja ymmärtää asioiden väliset vuorovaikutussuhteet. Johtamisosaaminen ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa rakennusmestarin työtä. Opintojen aikana taitosi kehittyvät oikeissa yrityslähtöisissä projekteissa.

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia infrarakentamisen työnjohtotehtävissä. Lisäksi saat kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.


Opiskelija opiskelee rennosti omalla sohvalla oleillen.

Koulutuksen sisältö

Opintosi koostuvat perusopinnosta, ammattiopinnoista ja valinnaisista opinnoista.

Ammattiopinnoissa opiskelet rakennustekniikka, esimiehenä toimimista, johtamista ja työn suunnittelua. Perehdyt infrarakentamiseen ja opiskelet suunnitelman mukaisen rakennusprojektin toteutusta, hallintaa ja työmaatekniikkaa.

Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja Savonian muiden alojen opiskelijoiden kanssa.


Seuraava hakuaika ei tiedossa

Hakuaika

Hakeminen

Koulutuksen seuraava hakuaika ei ole tiedossa.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6360

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään, kun tiedetään seuraava hakuaika.

Opintojen rakenne

Rakennusmestarin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Monimuotototeutuksessa opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 30 op
  • ammattiopinnot 130 op
  • valinnaiset opinnot 10 op
  • työharjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 10 op

Perusopinnoissa luot laaja-alaisen pohjan ammattiopintoja varten. Perusopintosi suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana. Keskityt rakentamisen perusteisiin, kieliopintoihin ja vuorovaikutustaitoihin.

Ammattiopinnot painottuvat rakennustuotantoon. Ammattiopintojen aikana perehdyt rakennushankkeen vaiheisiin – rakennuttamisesta ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka. Opinnoissa käsittelet muun muassa seuraavia aiheita: rakennusten suunnittelu, rakenteiden mitoitus, rakennusfysiikka ja tietokoneavusteinen suunnittelu.

Syventävissä ammattiopinnoissa suuntaat osaamistasi infrarakentamiseen ja perehdyt alan erityiskysymyksiin: rakennustyömaan toimintoihin, tuotantomenetelmiin, tuotannonohjaukseen, kustannuslaskentaan, uuden rakentamiseen, vanhan korjaamiseen ja kunnossapitoon.

 

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena ja opiskelu on päätoimista. Opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Yksi lukuvuosi on laajuudeltaan noin 60 op ja sen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tunnin työpanos.

Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista. Lähiopiskelua Kuopiossa Microkadun kampuksella on muutama viikko lukuvuodessa. Opetus ja ohjaus tapahtuu pääosin maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 17-21, ja se koostuu luennoista, seminaareista ja käytännön harjoituksista.

Monimuoto-opinnoissa oppiminen tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Monimuoto-opiskelijana olet aktiivinen oppija ja vastaat itse opintojesi etenemisestä. Henkilöstömme tukee sinua tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.


Tekniikan opiskelijat.

Työelämäläheistä tekemistä

Savonia tekee aktiivista yhteistyötä alueen yritysten kanssa, ja opiskelijana pääset myös toimimaan heidän kanssaan erilaisissa yhteyksissä. Verkostoitumalla työnantajien kanssa mm. yritysvierailujen, projektiopintojen ja opinnäytetöiden kautta, saat jatkuvasti luotettavaa tietoa työelämän tarpeista ja odotuksista.

Rakennusarkkitehtiopiskelija piirtää tussilla.

Opiskelu tekniikan alalla

Rakennusmestariksi opiskelet Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus mm. hitsaus-, energia-, sähkö- ja ympäristötekniikassa.

Rakennusarkkitehtiopiskelija tietokoneella.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Rakennusalalta valmistuneet sijoittuvat erinomaisesti työelämään, eli aito tarve koulutuksen saaneille osaajille on olemassa. Rakentamisen määrä pysyy korkealla suhdannevaihteluista huolimatta, koska korjausrakentamisen määrä tulee lisääntymään tulevina vuosina.

Lisäksi rakennusalan eläköityvien osaajien myötä uusia ammattilaisia tarvitaan rakennusalan eri tehtäviin.

Rakennusmestarit työllistyvät rakennustyömaiden työnjohtotehtäviin tai työmaamestariksi.

Työkokemuksen kartuttua rakennusmestarit voivat edetä rakennustyömaiden vastaavan työnjohtajan tehtäviin, rakennusliikkeiden työpäällikön-, projektipäällikön tehtäviin tai rakennuttajaorganisaatioissa esim. valvojan tehtäviin. Rakennusliikkeissä rakennusmestarit voivat sijoittua myös määrälaskenta-, kustannuslaskenta- tai työnsuunnittelutehtäviin.

Monipuolisia työtehtäviä löytyy myös kaupan ja materiaaliteollisuuden palveluksesta, asiakaspalvelussa, myynti- ja neuvontatehtävissä.