Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

#sosiaali- ja terveysala

Hyville tekijöille on todellista tarvetta

Röntgenhoitajana toimit näyttöön perustuvan kliinisen radiografian asiantuntijana. Röntgenhoitajan työssäsi korostuu teknologian hyödyntäminen ja lääketieteellisen säteilyn käyttö osana potilaan hoitoa. Röntgenhoitajana ydinosaamisalueitasi ovat erilaiset kuvantamistutkimukset (röntgen-, ultraääni-, magneetti- ja isotooppitutkimukset), sekä niihin liittyvät radiologiset toimenpiteet, sädehoito, potilaan hoitaminen ja ohjaus. Röntgenhoitajana vastaat osaltasi mm. röntgentutkimusten suorittamisesta, röntgenkuvien käsittelystä, analysoinnista, arkistoinnista ja tarvittaessa tulostamisesta. Röntgenhoitajana tehtäviisi kuuluu myös tutkimuslaitteiden tarkkailu, jotta tutkimusten suorittaminen olisi turvallista ja tutkimustulokset laadukkaita.

Röntgenhoitajaksi opiskelu ja alalla työskentely edellyttävät sinulta kiinnostusta mm. matematiikan, fysiikan sekä tietotekniikan tietojen ja taitojen hankintaan ja soveltamiseen. Ammatissasi tulet tarvitsemaan kädentaitoja, luovuutta sekä tarkkuutta. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot korostuvat tutkimus- ja hoitotilanteissa, ja työssäsi tarvitaankin kykyä asettua potilaan asemaan. Yhteistyö muun terveydenhuollon henkilökunnan kanssa edellyttää ryhmätyötaitoja, joita osana opintojasi tulet harjoittelemaan.

Röntgenhoitajan työ on jatkuvassa muutoksessa. Teknologian kehittyminen, ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset ja alan tutkimustiedon lisääntyminen edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista, oman osaamisen kehittämistä ja uusien työmenetelmien sekä laitteiden hyötykäytön haltuunottoa. Myös eri kulttuureista ja kielialueilta tulevien potilaiden monimuotoisuus asettaa haasteita alalla toimimiseen. Savoniassa saamasi koulutus valmistaa sinut vastaamaan näihin haasteisiin, ja menestymään työssä jolle todellakin on tarvetta!


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412


Koulutuksen sisältö

Asiantuntijuutesi kehittyminen alkaa ammattialaan perehtymisestä ja etenee harjaantumisen ja soveltamisen kautta kliinisen radiografian asiantuntijaksi. Oppimisesi on tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista toimintaa, ja se edellyttää päämäärien tunnistamista. Asiantuntijuuden kehittyminen on elinikäinen oppimisen kasvuprosessi. 

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa voi olla vuorotyötä sisältäviä jaksoja. 

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 13 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 5 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 14 AMK-valintakokeen perusteella
  • 3 aiempien korkeakouluopintojen perusteella

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 31.5. – 9.6.2021 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

OPISKELIJAVALINTA AIEMPIEN KORKEAKOULUOPINTOJEN PERUSTEELLA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi aiempien korkeakouluopintojesi perusteella. Lisätietoa opiskelijavalinnasta aiempien korkeakouluopintojen perusteella löydät täältä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Pääaineen valinta

Röntgenhoitajan koulutuksessa et tee varsinaista pääainevalintaa. Voit syventää osaamistasi mielenkiintosi mukaan opintojen loppuvaiheen valinnaisissa opinnoissa ja syventävissä ammattiopinnoissa. Valinnaiset opinnot koostuvat teoriaopinnoista 10 op ja syventävät ammattiopinnot sisältävät ammattitaitoa edistävää harjoittelusta ja säteilyturvallisuusvastaavan koulutuksen yhteensä 15 op. Harjoittelun teemoja ovat natiiviröntgen-, tietokonetomografia, magneettitutkimukset, ultraäänitutkimukset, angiografiatutkimukset, isotooppitutkimukset ja sädehoito. Syventäviin ammattiopintoihin liittyy aina tehtävä, jonka avulla kehität näyttöön perustuvaa kliinistä radiografiaa.

Opintojen rakenne

Röntgenhoitajan opinnot ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1 600 tuntia opiskelijan työtä.

Ammattiopinnoissa paneudut monipuolisesti röntgenhoitajan laajoihin osaamisalueisiin. Työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta on osa opiskeluasi ja tukee työelämävalmiuksiesi kehittymistä.

Röntgenhoitaja 210 OP


Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Röntgenhoitajan koulutus tapahtuu pääasiassa Microkadun kehittyvällä kampuksella.

Työelämäläheistä tekemistä

Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja ammattitaitoa. Harjoittelut ovat alalla keskeisessä roolissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Röntgenhoitajat työskentelevät terveyskeskusten ja sairaaloiden röntgen-, isotooppi- ja sädehoito-osastoilla sekä yksityisillä lääkäriasemilla ja sairaaloissa. Terveydenhuollon organisaatioiden lisäksi voit työskennellä terveydenhuoltoa palvelevissa yrityksissä mm. tuotekehitys-, markkinointi- ja koulutustehtävissä. Työpaikkoja voi olla teollisuuden ja ympäristöterveydenhuollon palveluksessa, tutkimus- ja opetustehtävissä sekä eläinlääkintähuollossa työskentelee lukuisia röntgenhoitajia.