Kaksi röntgenhoitajaopiskelijaa harjoittelemassa röntgenkuvausta.

Röntgen-
hoitaja (AMK), päivä-
toteutus

Suuntaa ihmisten pariin!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Röntgenhoitajana olet näyttöön perustuvan lääketieteellisen kuvantamisen ja sädehoidon toteuttamisen asiantuntija. 

Työssäsi röntgenhoitajana teet kuvantamistutkimuksia ja avustat radiologisissa hoitotoimenpiteissä. Vastaat osaltasi esimerkiksi röntgentutkimusten suorittamisesta, röntgenkuvien käsittelystä, analysoinnista ja arkistoinnista. Röntgenhoitajana tehtäviisi kuuluu myös potilaan hoitaminen ja ohjaus sekä tutkimuslaitteiden tarkkailu, jotta tutkimusten suorittaminen on turvallista ja tutkimustulokset laadukkaita. 

Röntgenhoitajaksi opiskelu ja alalla työskentely edellyttävät sinulta kiinnostusta matematiikkaan ja fysiikkaan. Lisäksi tarvitset kädentaitoja, luovuutta ja tarkkuutta sekä tietoteknisiä taitoja. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot korostuvat tutkimus- ja hoitotilanteissa moniammatillisissa työyhteisöissä.   

Röntgenhoitajan työ on jatkuvassa muutoksessa. Teknologian kehittyminen, ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset ja alan tutkimustiedon lisääntyminen edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista, oman osaamisen kehittämistä ja uusien työmenetelmien sekä laitteiden käytön haltuunottoa. 

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun röntgenhoitajakoulutuksesta saat röntgenhoitajan työssä tarvittavan tietotaidon. 

Asiantuntijuutesi kehittyminen alkaa ammattialaan perehtymisestä, jossa koulutuksen aikana osaaminen kehittyy kohti kliinisen radiografian asiantuntijuutta.

Jesse opiskelee röntgenhoitajaksi.

Jessen tarina

”Pääsykokeet eivät menneet minulla kovinkaan hyvin. Pääsin kuitenkin onnekseni hyvällä todistuksella opiskelemaan röntgenhoitajaksi ja päivääkään en ole katunut päätöstäni.”

Sairaanhoitajaopiskelija ja vuodepotilas.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Röntgenhoitajan koulutus tapahtuu pääasiassa Microkadun kehittyvällä kampuksella.

Röntgenhoitajaopiskelija valmistelemassa röntgenkuvausta.

Työelämäläheistä tekemistä

Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja ammattitaitoa. Harjoittelut ovat alalla keskeisessä roolissa.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Röntgenhoitajat työskentelevät terveyskeskusten ja sairaaloiden röntgen-, isotooppi- ja sädehoito-osastoilla sekä yksityisillä lääkäriasemilla ja sairaaloissa. Terveydenhuollon organisaatioiden lisäksi voit työskennellä terveydenhuoltoa palvelevissa yrityksissä esimerkiksi tuotekehitys-, markkinointi- ja koulutustehtävissä.  

Työpaikkasi voi olla myös teollisuuden ja ympäristöterveydenhuollon palveluksessa, tutkimus- ja opetustehtävissä tai eläinlääkintähuollossa.


Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 38
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 33 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 13 (11) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 5 (4) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 20 (18) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 27. – 30.5.2024 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Suuntautumisen valinta

Röntgenhoitajan koulutuksessa ei valita suuntautumista.

Valinnaisilla opinnoilla ja syventävissä ammattiopinnoissa tehtävillä valinnoilla voit kohdistaa osaamistasi oman urapolkusi ja kiinnostuksesi mukaan.

Opintojen rakenne

Röntgenhoitajan opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • ammattialaan perehtyminen 60 op
  • ammattiosaamisen syventäminen 60 op
  • ammattiosaamisen kehittäminen 60 op
  • ammattiosaamisen soveltaminen 30 op

Opetuksen toteutus

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua sekä ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa voi olla vuorotyötä sisältäviä jaksoja.