Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

#sosiaali- ja terveysala

Haluatko tehdä merkityksellistä auttamistyötä?

Terveydenhuoltoalan toiminta uudistuu jatkuvasti ja se asettaa haasteita tulevaisuuden asiantuntijoiden osaamiselle. Koulutuksen aikana omaksumasi itsenäinen työote ja kyky nopeaan päätöksentekoon ovat avainasemassa työelämään siirryttäessä. Moniammatillinen ja -kulttuurinen toiminta ja asiakastyö edellyttävät hyviä vuorovaikutus‐ ja tiimityötaitoja sekä erilaisuuden kohtaamisen halua ja kykyä. Opiskelussa hyödynnetään opetusteknologiaa ja digitaalisia oppimisympäristöjä, jotka luovat perustaa digitaalistuvalle toimintaympäristölle.

Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus, hallitset hoitotyössä tarvittavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joiden avulla pystyt kriittisesti arvioimaan ja tekemään päätöksiä muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön tilanteissa.

Koulutuksen aikana opit soveltamaan, arviomaan ja analysoimaan hoitotyön osaamistasi erilaisissa ja äkillisissä hoitotyön tilanteissa, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana kotimaassa ja ulkomailla. Pystyt kehittämään ja johtamaan ammatillista työskentelyä ja kehittämishankkeita. Opit arvioimaan oman osaamisesi lisäksi myös yksittäisten henkilöiden ja ryhmien osaamista ja kehittymistarpeita. Sairaanhoitajana sinulla on valmius jatkuvaan oppimiseen, osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä hoitotyön että alan ulkopuoliselle yleisölle, kykenet itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen. 


Koulutuksen sisältö

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Opiskelu sisältää lähiopetusta, yksin ja ryhmässä tapahtuva itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua, ammattitaitoa edistävää harjoittelua erilaisissa toimintaympäristöissä ja –kulttuureissa. Monimuoto-opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija. Itsenäistä tai ryhmässä tapahtuvaa opiskelua on lähiviikkojen välisenä aikana. Harjoittelujaksot edellyttävät läsnäoloa.

Kevään 2022 alustavat lähiopetusviikot ovat 2, 4, 6, 14, 18 ja 20. Lähiviikoilla opetusta on maanantaista perjantaihin.

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmassa teoriatieto ja käytännön osaaminen tukevat toisiaan ammattitaidon hankkimisessa. Opiskelu alkaa hoitotyöhön perehtymisestä ja etenee oman osaamisen kehittämisen ja syventämisen kautta hoitotyön soveltamiseen eri-ikäisten ja erilaisia sairauksia sairastavien ihmisten hoitotyössä.

Opiskelusi ensimmäisenä vuonna hankit opiskelutaitoja ja hoitotyön perusteiden osaamisen. Opit tarkastelemaan ihmistä kokonaisuutena sekä hoitotyötä ja terveyden edistämistä. Opit käyttämään perustietoa ihmisestä, hoitotyön arvoista, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä sisätautia sairastavan potilaan hoidosta harjoitellessasi hoitotyötä.

Toisena opiskeluvuonna opit käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa perioperatiivisen hoitotyön toiminnoista. Perioperatiivinen hoitotyö käsittää leikkausta edeltävän sekä leikkauksen aikaisen ja jälkeisen hoitotyön. Harjoittelun avulla opit myös soveltamaan ja laajentamaan tietoa lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöstä sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä. Hankit tutkimus- ja kehittämisosaamista.

Kolmantena opiskeluvuonna osaat soveltaa ja analysoida tietoa ikääntymisestä ja erityisryhmien asiakkaiden tarpeista sekä osaat toteuttaa hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Osaat arvioida, suunnitella ja ehdottaa ratkaisuja hoitotyön kehittämiseen osana omaa osaamistasi. Osaat soveltaa opiskelun aikana hankkimaasi tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietoutta opinnäytetyön suunnittelussa ja osaat toteuttaa ja arvioida tutkimus- ja kehittämishanketta opinnäytetyönäsi.

Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa, arvioida ja analysoida hoitotyön osaamistasi erilaisilla hoitotyön toiminta-alueilla, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana myös kansainvälisesti. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä hoitotyön asiantuntijoille, että alan ulkopuoliselle yleisölle, kykenet kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsin ja englannin kielellä.


Syksyn 2021 yhteishaku

Hakuaika

01.09.2021 – 15.09.2021

Hakeminen

Koulutukseen haetaan Syksyn 2021 yhteishaussa, hakuaika päättyy 15.9.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

 

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 32 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 10 (8) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 10 (8) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 16 (13) AMK-valintakokeen perusteella
 • 4 (3) aiempien korkeakouluopintojen perusteella

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit  ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 1.-4.11.2021 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

OPISKELIJAVALINTA AIEMPIEN KORKEAKOULUOPINTOJEN PERUSTEELLA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi aiempien korkeakouluopintojesi perusteella. Lisätietoja opiskelijavalinnasta aiempien korkeakouluopintojen perusteella (pdf)

 

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajan opinnot ovat 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, ja tämä tarkoittaa 1 600 tuntia opiskelijan työtä. Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia. Näin ne eivät ole irrallisia, vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Tutkinto sisältää 185 opintopistettä kaikille yhteisiä ammattiopintoja. Syventäviä ammattiopintoja ovat akuutti- ja tehohoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä, perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä, sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö eri toimintaympäristöissä sekä palliatiivinen hoitotyö eri toimintaympäristöissä

Opetussuunnitelman rakenne:
 • Perusopinnot: 30 op
 • Ammattiopinnot: teoria 60 op
 • Ammattiopinnot: harjoittelu 75 op
 • Ammattiopinnot: syventävät opinnot 20 op (10 op teoriaa ja 10 op harjoittelua)
 • Ammattiopinnot: valinnaiset 10 op
 • Opinnäytetyö: 15 op

Anna-Kaisa Savinainen

Anna-Kaisa Savinaisen tarina

Olen ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Pääsin opiskelemaan Savoniaan suoraan lukiosta todistusvalinnan kautta. Opinnot ovat sopineet minulle erittäin hyvin. Savoniassa myös opiskelun ja urheilun yhdistäminen on onnistunut mainiosti.

stetoskooppi, stetoscope

Työelämäläheistä tekemistä

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja ammattitaitoa.

Pöydällä kannettava tietokone, kahvikuppi, kaksi lyijykynää sekä muistilappuja.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) voi toimia sosiaali- ja terveysalalla eri tehtävänimikkeillä erilaisissa toimintaympäristöissä. Sairaanhoitajana voit työskennellä esimerkiksi terveyskeskusten vastaanotoilla ja vuodeosastoilla, sairaaloiden poliklinikoilla, teho- ja leikkausosastoilla, kodeissa, kotisairaalassa, projekti- ja tutkimustehtävissä sekä erilaisissa järjestöissä.

Tehtävänimikkeitä:
 • Sairaanhoitaja
 • Palveluvastaava
 • Ohjaaja (sosiaaliala)
 • Yrittäjä