Kaksi röntgenhoitajaopiskelijaa harjoittelemassa.

Sairaan-
hoitaja (AMK), monimuoto-
toteutus lähihoitajille (Kuopio)

Suuntaa ihmisten pariin!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Savonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa saat laaja-alaisen osaamisen hoitotyöhön. Opit hoitotyössä tarvittavat käsitteet ja menetelmät sekä hankit osaamista, jonka avulla pystyt tekemään päätöksiä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. 

Valmistuttuasi olet hoitotyön asiantuntija. Teet ihmisläheistä työtä ja sinulla on valmiudet työskennellä monialaisissa työryhmissä. Lisäksi osaat soveltaa tietoa muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

Työssäsi sairaanhoitajana toteutat terveyttä edistävää, ylläpitävää ja sairauksia ehkäisevää hoitotyötä. Hallitset myös parantavan ja kuntouttavan hoitotyön. Sinulla on hyvä tietoperusta, jota käytät hoitotyön suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. 

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on lähihoitajan tutkinto (poislukien suunhoidon osaamisala), ja jotka haluavat opiskella sairaanhoitajaksi nopeutetussa aikataulussa, myös kesäaikana. Opinnot on mahdollista suorittaa 2,5 vuodessa, jos hakijalla on riittävä osaaminen ja työkokemusta hoitotyöstä.

Koulutuksen sisältö

Savonian sairaanhoitajakoulutuksessa käytäntö ja teoriaopetus täydentävät toisiaan. Opinnot etenevät vuositeemojen mukaisesti kohti hoitotyön asiantuntijuutta.  

Opintojesi ensimmäisenä vuotena kehität opiskelutaitojasi sekä osaamistasi hoitotaidossa ja lääkehoidossa. Opit lisää ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta sekä diagnostisista tutkimuksista. Edelleen opit käyttämään tietoa ihmisestä, hoitotyön arvoista, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä sisätautia sairastavan potilaan hoidosta. Harjoittelet hoitotyötä myös käytännössä. 

Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena laajennat hoitotyön osaamistasi perioperatiivisessa, lasten, nuorten ja perheiden sekä ikääntyneiden hoitotyössä ja mielenterveys- ja päihdehoitotyössä. Kehität ohjaus- ja hoidon tarpeen arviointitaitojasi ja osaat toteuttaa hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opit myös käyttämään englannin ja ruotsin kieltä hoitotyössä. Lisäksi opit ymmärtämään ja soveltamaan erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä opinnäytetyötä tehdessäsi. 

Opintojen päättyessä osaat soveltaa, analysoida ja arvioida hoitotyön osaamistasi hoitotyön eri alueilla. Lisäksi osaat koordinoida hoitotyötä ja työskennellä itsenäisesti. Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että sinusta kehittyy hoitotyön asiantuntija, joka on sisäistänyt hoitotyön arvo-, tieto- ja taitoperustan.

tyttö sairaanhoitajan vaatteissa ottaa selfietä peilin kautta

Jasmiinan tarina

”Päätin hakea sairaanhoitajan koulutukseen välivuoden jälkeen, koska jo lukiossa minua kiinnosti mielenterveys- ja päihdetyö.”

Kaksi röntgenhoitajaopiskelijaa harjoittelemassa.

Työelämäläheistä tekemistä

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja ammattitaitoa.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) voi toimia sosiaali- ja terveysalalla eri tehtävänimikkeillä erilaisissa toimintaympäristöissä. Sairaanhoitajana voit työskennellä esimerkiksi terveyskeskusten vastaanotoilla ja vuodeosastoilla, sairaaloiden poliklinikoilla, teho- ja leikkausosastoilla, kodeissa, kotisairaalassa, projekti- ja tutkimustehtävissä sekä erilaisissa järjestöissä.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä: sairaanhoitaja, palveluvastaava, ohjaaja (sosiaaliala), yrittäjä

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 35
Hakukelpoisuusvaatimukset: Hakukelpoisuuden antaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja tai perustason ensihoitaja), poislukien suunhoidon osaamisala, joka ei anna hakukelpoisuutta. Tutkinnon on oltava valmis viimeistään 11.7.2024 mennessä.

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu 11.4.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 16.5.2024 klo 23.59.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä. Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti voidakseen tulla valituksi. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hakija saa jokaisesta valintakurssin osiosta vähintään 40 % osion maksimipisteistä.

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, eikä hakukohteessa käytetä AMK-valintakoetta tai todistusvalintaa. Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti. 

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajan opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 2,5 vuotta.

Tutkinto on suunniteltu sairaanhoitajan ammattitaitovaatimusten ja pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Tutkinto sisältää 185 opintopistettä kaikille yhteisiä ammattiopintoja.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 30 op
 • ammattiopinnot:
  • teoria 60 op
  • harjoittelu 75 op
  • syventävät opinnot 20 op (10 op teoriaa ja 10 op harjoittelua)
  • valinnaiset 10 op
 • opinnäytetyö 15 op

Suuntautumisen valinta

Tutkinto ei sisällä varsinaista suuntautumisen valintaa.

Opintojen loppuvaiheessa valitset yhden 20 opintopisteen kokonaisuuden syventäviä ammattiopintoja, joita ovat:

 • akuutti- ja tehohoitotyö
 • perioperatiivisen potilaan hoitotyö
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö
 • palliatiivinen hoitotyö

Opintoihin voit sisällyttää myös vieraskielisiä opintoja ja yrittäjyysopintoja. Voit kehittää yrittäjyysosaamista myös harjoittelujaksojen aikana.

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena. Monimuoto-opinnoissa opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Yksi lukuvuosi on laajuudeltaan noin 60 opintopistettä ja sen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tunnin työpanos.

Opiskelu on päätoimista, mutta etäopiskelu luo sinulle ajoittaisen mahdollisuuden paikasta ja ajasta riippumattomaan opiskeluun. Etäopiskelussa hyödynnetään digitaalisia opiskelumenetelmiä.

Tutkinnon aikana suoritettavien opintojen määrä riippuu aiemmin hankkimastasi osaamisesta. Jos sinulla on runsaasti osaamista ja työkokemusta, voit hyväksilukea aikaisempaa työelämässä tai muutoin hankkimaasi osaamista näytöillä tai muilla opintojaksoilla osoitetuilla tavoilla.

Opinnot alkavat elokuussa 2024. Koulutuksen aloitusviikolla on viisi lähiopetuspäivää, jotka ovat läsnäolovelvoitteisia. Syksyn lähiopiskelupäivät tarkentuvat kevään aikana. Lähiopetus koostuu seminaareista, taitopajoista ja simulaatioista. Lähiopetus järjestetään Kuopiossa Microkadun kampuksella.

Osa opinnoista toteutetaan etäopetuksena ja osa itsenäisenä opiskeluna.

Noin puolet opinnoista tehdään 5–7 viikkoa kestävinä työelämäharjoitteluina, jotka on mahdollista tehdä osin työsuhteessa. Harjoittelut ovat pääosin kolmivuorotyötä. Harjoittelua voi olla eripuolilla Suomea tai opiskelijan valinnan mukaan ulkomailla.

Harjoittelujaksot ovat päätoimista opiskelua ja edellyttävät läsnäoloa. Harjoitteluista voi koitua matka- ja asumiskustannuksia.

Monimuoto-opiskelijana olet aktiivinen oppija ja vastaat itse opintojesi etenemisestä järjestämällä opiskelulle riittävästi aikaa. Henkilöstömme tukee sinua tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Tämä luo sinulle ajoittaisen mahdollisuuden paikasta ja ajasta riippumattomaan opiskeluun.