Opiskelija istuu auditoriossa ja käyttää kannettavaa tietokonettaan.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK)

Kehittäminen ja johtaminen, monimuotototeutus

Maailma tarvitsee kehittämistä!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 90 op, 3 vuotta

YAMK-koulutuksesta saat osaamisen sosiaali- ja terveysalan vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Lisääntynyt osaaminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia työuralla etenemiseen!

Opinnoissa vahvistat kehittämisosaamistasi. Saat valmiudet kehittämishaasteiden tunnistamiseen ja kykenet vastaamaan kehittämishaasteisiin muun muassa innovatiivisilla työmenetelmillä, hallituilla ongelmanratkaisuprosesseilla sekä kannustavalla vuorovaikutus- ja tiedottamisosaamisella.

Kehität myös johtamisosaamistasi. Opit ymmärtämään erilaisten organisaatioiden rakenteita sekä niissä esiintyviä voimavaroja, tilanteita ja työprosesseja. Opit analysoimaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa organisaation tai työyhteisön tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi opit itsensä johtamisen taitoja ja opit tuntemaan muun muassa psykologisen ja sosiaalisen pääoman merkityksen työyhteisön toiminnassa.

Opiskelet myös talouden prosessien ymmärtämistä. Tämä luo sinulle realistisen perustan ammattitaitoiselle johtamiselle ja auttaa hahmottamaan toiminnan kehittämismahdollisuuksia voimavarat ja mahdollisuudet huomioiden. Asiantuntijuusosaamisen kasvun tavoitteissa painottuu kyky hahmottaa oma työyhteisö osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä halu vaikuttaa työyhteisön kehittymiseen.

Valmistuttuasi hallitset työyhteisöjen ja organisaatioiden johtamisen sekä palveluiden tuottamisen johtamisen. Voit toimia esihenkilönä, asiantuntijana, projektipäällikkönä ja työyhteisön kehittäjänä sosiaali- ja terveysalalla. Opintojen jälkeen osaat kehittää myös omaa johtajuuttasi ja sinulla on kyky uudistaa organisaation johtamisprosesseja.

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -koulutuksessa opiskellaan kehittämis- ja johtamisopintoja, tutkimuksellisen kehittämistyön opintoja sekä johtamisen ja esihenkilötyön asiantuntijuusopintoja.

Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhdessä ohjaavan opettajansa kanssa. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaa ja tukee henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Sami opiskelee YAMK-tutkintoa

Samin tarina

”Olen Sami Keski-Pohjanmaalta. Savoon vuonna 2002 minut houkutteli sairaanhoitajakoulun hyvä maine. 2018 vuoden tienoilla aika alkoi olla kypsä koulun penkille palaamiseen. Ajatuksenani oli lukea hoitotyön johtamista. Aloittelin varovasti avoimen AMK:n kautta opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opintoja.”

Opiskelijat tekevät ryhmätyötä yhteistyötilassa.

Työelämä vahvasti taustalla

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Opiskelija opiskelee istuen kahvikupin äärellä.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Savonia-brändätty kahvikuppi pöydällä kannettavan tietokoneen vieressä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin koulutuksen opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Asiantuntijakoulutuksen jälkeen sinun on mahdollista työskennellä sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja johtamistehtävissä moniammatillisissa työyhteisöissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on englanniksi Master of Health Care (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014).

Mahdollisia tehtävänimikkeitä: johtaja, apulaisosastonhoitaja, osastonhoitaja, ylihoitaja, asiantuntija, hanke- tai projektipäällikkö, työyhteisön kehittäjä

Syksyn yhteishaku 2024

Hakuaika

28.08.2024 – 11.09.2024

Hakeminen

Tiedot päivitetään kevään aikana

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Tiedot päivitetään kevään aikana

Opiskelijavalinta

Tiedot päivitetään kevään aikana

Opintojen rakenne

Opetuksen toteutus

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, verkkoympäristössä opiskelusta, käytännön työstä ja kehittämistehtävistä.

Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista. Lähiopiskelua syventävissä alakohtaisissa opinnoissa on noin kaksi päivää kuukaudessa, joista lukukausittain 2–4 päivää Kuopiossa Microkadun kampuksella. Lähiopetus koostuu osallistavista luennoista ja seminaareista, eikä niitä nauhoiteta.

Monimuoto-opinnoissa oppiminen tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Monimuoto-opiskelijana olet aktiivinen oppija ja vastaat itse opintojesi etenemisestä. Henkilöstömme tukee sinua tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.

YAMK-opinnoissa opiskellaan lukuvuoden aikana keskimäärin 30 op, mikä tarkoittaa opiskelijan kannalta noin 800 tunnin työpanosta.