Opiskelijaryhmä pitkän pöydän ääressä.

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus

Liiketalouden lainalaisuudet haltuun! – pääosin verkossa opiskellen 

Tradenomi on käytännönläheinen ja monipuolinen liiketalouden asiantuntija.  

Savonia-ammattikorkeakoulun tradenomikoulutuksessa opit ratkomaan markkinointiin, myyntiin, taloushallintoon ja henkilöstötoimintoihin liittyviä haasteita.  Saat myös hyvät valmiudet liiketoiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä.  

Opintoja tehdään paljon tiimityönä, joten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät opintojen aikana. Valmistuttuasi työskentelet tuloksellisesti ja vastuullisesti, niin osana tiimiä kuin itsenäisesti. 

Tradenomina työllistyt monipuolisiin asiatuntijatehtäviin palvelualoille tai kuntien ja valtion hallinnollisiin tehtäviin. Myös teollisuus tarjoaa erilaisia liiketalouden alan tehtäviä tradenomeille. Koulutus antaa hyvät valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen. Tradenomeja tarvitaan aina! 


Opiskelijoita istumassa Kampussydämessä.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun tradenomiopinnoista saat laajan liiketalouden osaamisen. Tradenomin monimuoto-opinnot toteutetaan Savoniassa pääosin verkko-opintoina, joten opinnot sopivat mainiosti myös työelämässä oleville, ja koulutukseen voi osallistua mistä tahansa. 

Opinnoissa saat laaja-alaisen liiketoiminnan, talouden suunnittelun ja hallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin osaamisen. Tutkintoon sisältyy myös laaja valinnaisten opintojen osuus.  

Valinnaisten opintojen tarjonta antaa mahdollisuuden syventää ammatillista profiilia: voit opiskella esimerkiksi henkilöstöjohtamiseen liittyviä opintoja tai vahvistaa kehittämisosaamista oman työpaikkasi projektissa, jonka voit sisällyttää opintosuorituksiin.  Valinnaisissa yrittäjyysopinnoissa voit kehittää omaa yritysideaasi ja vahvistaa yrittäjävalmiuksiasi. Myös runsas kieliopintojen tarjonta on käytettävissäsi. 

Ensimmäisenä opiskeluvuonna kokoonnumme intensiivipäiville kahdesti: etäkokoontuminen to 24.8.2023 ja lähikokoontuminen kampuksella 26.–27.10.2023. Opiskelijan tulee olla läsnä intensiivipäivillä. Seuraavina opiskeluvuosina ei ole intensiivipäiviä.


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Anni Kesänen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6939

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 35
Ensikertalaiskiintiö: 28
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan päättymisen jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 12.4.2023 klo 10.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 17.5.2023 klo 23:59 mennessä.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu neljään osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 20 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Essee arvioidaan sadalta eniten pisteitä saaneelta hakijalta, jotka ovat suorittaneet osiot 1-3 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

  1. Yritystoiminnan perusteet (0 – 35 p., saatava vähintään 7 pistettä)
  2. Markkinoinnin perusteet (0 – 35 p., saatava vähintään 7 pistettä)
  3. Matematiikka (0 – 20 p., saatava vähintään 4 pistettä)
  4. Reflektoiva essee (0 – 10 p., saatava vähintään 2 pistettä)

Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti tullakseen valituksi. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hakijan valintakurssista saama kokonaispistemäärä on vähintään 42 pistettä ja hakija on suorittanut kaikki neljä osiota hyväksytysti.

Suoritusmerkinnän Savonian Avoimen amk:n rekisteriin saavat ne, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1-3 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Tradenomin monimuotokoulutuksessa ei valita suuntautumista. Kaikki opiskelevat pääasiassa samat perus- ja ammattiopinnot. 

Rakennat lisäksi omia kehittymis- ja uratavoitteitasi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Opiskelusuunnitelmassa on mahdollista hyödyntää aiemmin hankittua osaamista. 

Valinnaisilla opinnoilla, työpaikallasi toteutettavalla liiketoiminnan kehittämisprojektilla, harjoittelulla tai opinnäytetyöllä voit suunnata osaamistasi haluamallesi liiketoiminnan osa-alueelle. 

 

Opintojen rakenne

Tradenomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Monimuotototeutuksessa opiskeluaika on noin 3,5 vuotta. 

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista huomioida osaksi opintoja. Osa opinnoista on mahdollista toteuttaa työelämässä. 

Opintojen rakenne: 

  • perusopinnot 60 op 
  • ammattiopinnot 65 op 
  • valinnaiset opinnot 40 op 
  • harjoittelu 30 op 
  • opinnäytetyö 15 op 

Kyösti Iivonen

Kyösti Iivosen tarina

"Opiskelin monimuotototeutuksella, joka selvästi sopi minunlaiselleni käytännön ihmiselle paremmin. Olenhan perustutkinnonkin suorittanut kokonaan työelämässä. Lähipäiviä oli kaksi kuukaudessa, pois lukien lomakaudet. Muuten sain tehdä tehtäviä ja suorituksia hyvin omaehtoiseen tahtiini."

Opettaja ja opiskelijaryhmä.

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketalouden ala tarjoaa laajat menestymisen mahdollisuudet. Wellness-liiketoimintaa opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Opiskelijoita luokassa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Työelämä tarvitsee tradenomeja, ja liiketalouden tradenomina työllistymisnäkymäsi ovat erittäin hyvät. Tradenomitutkinnon suoritettuasi voit toimia vastuullisissa suunnittelu-, esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä. 

Työpaikkanasi voivat olla eri alojen yritykset tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset.  Osana opintojasi saat valmiuden myös kansainväliseen toimintaan, mikä laajentaa työmahdollisuuksiasi entisestään. Opinnot antavat myös hyvät valmiudet yrittäjänä toimimiseen. 

Esimerkkejä mahdollisista tehtävänimikkeistäsi: asiakasneuvoja, asiakaspäällikkö, palveluneuvoja, myyntineuvottelija, markkinointisuunnittelija, markkinointipäällikkö, myymäläpäällikkö, palvelupäällikkö, kirjanpitäjä, taloussihteeri, palkkasihteeri, henkilöstöasiantuntija, rahoitusneuvoja, tilintarkastaja, controller, verosihteeri, talouspäällikkö.