Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus

#liiketalouden ala

Verkostoitumalla tiimipelaajaksi

Liiketalouden monipuolisella osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla.  Tradenomin tutkinto antaa sinulle laaja-alaisen liiketalouden osaamisen. Toisesta opiskeluvuodesta lähtien suuntaat opintojasi valinnaisia opintoja hyödyntäen haluamallesi liiketoiminnan osa-alueelle ja saat valmiudet toimia osaamistasi vastaavissa asiantuntijatehtävissä myös kansainvälisissä tiimeissä ja verkostoissa. 

Valmistuttuasi osaat toimia tuloksellisesti ja vastuullisesti. Hallitset muutostilanteet ja osaat hyödyntää kehittämisen työkaluja uusien ja kilpailukykyisten toimintatapojen löytämiseksi tulevaisuuden haasteissa. 


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Kaisa Hämäläinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 5752


Koulutuksen sisältö

Tradenomin monimuoto-opinnot sopivat työelämässä oleville, sillä ne toteutetaan verkko-opintoina. Lisäksi lukuvuoden aikana kokoonnumme muutaman kerran intensiivipäiville. Savonialla on kampukset Kuopion lisäksi myös Iisalmessa ja Varkaudessa, joissa yksittäinen intensiivipäivä voidaan myös järjestää. Intensiivipäivän järjestäminen muuallakin on mahdollista, kun ao. ympäristö tukee oppimistavoitteiden saavuttamista. Intensiivipäivillä tavoitteena on opiskelun ohella tutustua myös alueen yrityksiin sekä opintojen teemoihin käytännönläheisesti.

Opiskelijan tulee olla läsnä intensiivipäivillä. Aloittavien opiskelijoiden lukuvuoden 2021-2022 intensiivipäivät ovat 9.-10.9.2021, 29.10.2021 ja 10.-11.2 2022. Seuraavina lukuvuosina intensiivipäiviä on noin 2-4 päivää lukuvuoden aikana. 

Koulutus tuottaa laaja-alaisen liiketoiminnan osaamisen. Osaamisesi kehittyy erityisesti palveluliiketoiminnan, talouden suunnittelun ja hallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin osa-alueilla. Henkilökohtaisilla valinnoilla voit syventää osaamistasi haluamassasi liiketoiminnan osa-alueessa tai laajentaa sitä, esim. HR-osaamiseen. Kehittämisosaamista voit syventää esimerkiksi oman työpaikkasi kehittämisprojekteissa, jotka on mahdollista liittää opintosuorituksiin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan päättymisen jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 13.4.2021 klo 10.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 18.5.2021 klo 23:59 mennessä.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu neljään osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 20 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Essee arvioidaan sadalta eniten pisteitä saaneelta hakijalta, jotka ovat suorittaneet osiot 1-3 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

  • Yritystoiminnan perusteet (0 – 35 p., saatava vähintään 7 pistettä)
  • Markkinoinnin perusteet (0 – 35 p., saatava vähintään 7 pistettä)
  • Matematiikka (0 – 20 p., saatava vähintään 4 pistettä)
  • Reflektoiva essee (0 – 10 p., saatava vähintään 2 pistettä)

Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti tullakseen valituksi. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hakijan valintakurssista saama kokonaispistemäärä on vähintään 42 pistettä ja hakija on suorittanut kaikki neljä osiota hyväksytysti.

Suoritusmerkinnän Savonian Avoimen amk:n rekisteriin saavat ne, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1-3 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei liiketalouden tradenomin monimuotokoulutuksessa tehdä. Jokainen opiskelija rakentaa omiin tavoitteisiin soveltuvan kokonaisuuden, ja laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sen toteuttamiseksi. Henkilökohtaisessa opiskelu- ja urasuunnitelmassa eli HOPSissa sinulla on mahdollisuus hyödyntää aiemmin hankkimaasi osaamista. Voit suunnata opintojasi haluamallesi liiketoiminnan osa-alueelle valinnaisilla opinnoilla, työpaikallasi toteutettavilla liiketoiminnan kehittämisprojekteilla tai syventävällä harjoittelulla.

Opintojen rakenne

Tradenomiopintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan osaksi opintoja. Osa opinnoista on mahdollista toteuttaa työelämässä.

Opintojen rakenne on seuraava:

  • perusopinnot, 60 op
  • ammattiopinnot, 65 op
  • valinnaiset opinnot, 40 op
  • harjoittelu, 30 op
  • opinnäytetyö, 15 op

Tradenomi (AMK) monimuoto opintojen rakennekuva.


Kyösti Iivonen

Kyösti Iivosen tarina

Ammattikorkeakoulutaipaleeni jäi aikoinaan kesken. Työ- ja perhe-elämä veivät mennessään. Hiljalleen ajatus tutkinnon loppuun suorittamisesta kypsyi. Pian jo opiskelin monimuotototeutuksessa ja se sopi käytännön ihmiselle paremmin. Sain opinnoista tutkintotodistuksen lisäksi paljon muutakin pääomaa.

Iso joukko ihmisiä kampuksella.

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketalouden ala tarjoaa laajat menestymisen mahdollisuudet. Tradenomiksi opiskelet Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Liiketalouden tradenomina työllistymisnäkymäsi ovat erittäin hyvät. Liiketalouden tradenomitutkinnon suoritettuasi voit toimia vastuullisissa suunnittelu-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Liiketalouden ala on hyvin laaja ja työtehtävämahdollisuudet monipuolisia. Työpaikkanasi voi olla eri alojen yritykset, tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Osana opintojasi saat valmiudet myös kansainväliseen toimintaan, mikä laajentaa työmahdollisuuksiasi entisestään. Opinnot antavat myös hyvät valmiudet toimia yrittäjänä.

Esimerkkejä tulevista tehtävänimikkeistäsi ovat mm. asiakasneuvoja, asiakaspalvelupäällikkö, digimarkkinoinnin suunnittelija, kirjanpitäjä, markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, palveluneuvoja tai vientisihteeri.