Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22SP Sosionomin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSLATU02
NimiSosiaalialan lainsäädäntö ja sosiaaliturva
Nimi englanniksiSocial Legislation and Social Security System
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-osaa soveltaa sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluita ja hyvää hallintoa sekä perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä
-osaa jäsentää sosiaaliturvajärjestelmän keskeisiltä osin sekä ohjata eri elämänkulun vaiheessa olevia asiakkaita sosiaalipalveluiden ja -turvan käytössä
-tietää oikeusturva- ja muutoksenhakujärjestelmät
-hallitsee asiakasturvallisuuden kokonaisuuden
Keskeiset sisällöt-suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä ja sosiaalioikeus
-sosiaalihuoltolaki, sosiaalihuollon asiakaslaki, vammaispalvelu-, varhaiskasvatus-, vanhuspalvelu- ja lastensuojelulaki, hallintolaki
-oikeusturvakeinot ja asiakasmaksut
-sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköinen käsittely ja siihen liittyvä lainsäädäntö
-asiakasturvallisuus, hyvä hallintokäytäntö, perus- ja ihmisoikeudet
SuoritustavatAktivoivat luennot, case-tehtävät ja tentti.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliTuori, Kaarlo 2016. Sosiaalioikeus. Verkkojulkaisu https://savonia.finna.fi/Record/savonia.991851386406248
Kurki, Taina ja Jylhä, Virpi ja Kekoni, Taru (2021). Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla.
Voutilainen, Tomi ja Kurkinen Evgeniya 2022. Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn sääntely (ilmestyy 5/2022)
Edeltävät opinnotSTYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKaija-Kortelainen Minna
Niskanen Tuula

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.