Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA22SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Course Description

Code4 DAP61
NameDesign English
Credits5 cr
Credits in Foreign Language5 cr
ObjectivesOpiskelija osaa kertoa itsestään ja tuoda esiin omaa osaamistaan englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija hallitsee omaan ammattialaansa liittyvän keskeisimmän sanaston ja viestintätilanteet. Hän osaa kuvata ammattiaan, tuotteita ja prosesseja kirjallisesti ja suullisesti englannin kielellä alan keskeistä sanastoa käyttäen. Opiskelija osaa toimia työelämän kirjallisissa ja suullisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä. Hän osaa huomioida kulttuurien välisen viestinnän erityispiirteet ja sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja niiden viestintätyyleihin.
ContentEnglannin kieli ja viestintä 3 op ja työelämätaidot 2 op

Koulutukseen ja työhön liittyvä sanasto sekä ammatti-alan keskeiset käsitteet ja ajankohtaiset aiheet. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Kirjalliset viestintätilanteet mm. työnhaun asiakirjat, sähköpostiviestintä. Suulliset viestintätilanteet kuten puhelinkieli, esityksen laadinta ja esiintymistaidot.
Requirements
Aktiivinen osallistuminen opintojakson lähitunneille (läsnäolovelvoite 70 %), suullisten ja kirjallisten tehtävien suorittaminen sekä itsenäinen opiskelu.
Englannin kielen taitotasotestikurssi alussa. Alle 40 % taitotasotestistä saanut opiskelija suorittaa englannin kielen kertauskurssin hyväksytysti / osallistuu englannin kertaustunneille. Yli 79% taitotasotestistä saanut opiskelija voi suorittaa englannin kielen kurssin myös itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan.
Grading Scale0 - 5
Course material Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. / Toisen asteen englannin kielen opinnot, taitotasotestissä osoitettu vähintään B1 tasoinen englannin kielen taito.
Other considerations
ContactRoth Milla

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.