Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA22SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 DAP81
NimiDesign svenska
Nimi englanniksiDesign Swedish
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa soveltaa ja kehittää aikaisemmin oppimaansa ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa muotoilijan ammatissa. Hän saavuttaa sellaisen kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen taidon, joka vastaa laissa säädettyä kielitaitoa (ns. virkamiesruotsi). Opiskelija osaa kuvata ammattiaan, tuotteita ja prosesseja kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä alan keskeistä sanastoa käyttäen. Hän osaa kertoa alan työtehtävistä ja hakea työpaikkaa. Hän osaa laatia ruotsinkielisiä kirjallisia ja suullisia esityksiä eri lähteistä saamaansa tietoa muokkaamalla. Opiskelijalle kehittyy valmius lukea alaansa liittyviä ruotsinkielisiä artikkeleita, ja hän pystyy hyödyntämään ruotsinkielisiä lähteitä ammatissaan. Opiskelija hallitsee kielen keskeisimmät perusrakenteet ja osaa kirjoittaa joitain työelämän viestinnän kirjeitä ruotsiksi. Opiskelija kykenee toimimaan oman alansa työtehtävissä ruotsin kielellä. Hän ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Pohjoismaissa ja kykenee toimimaan kansainvälisessä työelämässä ruotsin kielellä.
Keskeiset sisällöt Muotoilualan työtehtäviä ja työnhaku. Tuotteiden ja yrityksen esittely. Omaan ammattialaan liittyviä tekstejä ja perusterminologia. Kielen perusrakenteet. Erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita.
SuoritustavatOpintojaksoon sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 75 %) harjoituksineen, kotitehtävät ja etätehtävät sekä itsenäinen opiskelu.
Design svenska -opintojakso on myös olemassa verkkototeutuksena.

Mikäli opiskelijalla on jo hyvä ruotsin kielen taito (vähintään arvosana 4), voi hän osoittaa osaamisensa kirjallisen ja suullisen näyttökokeen avulla.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOppikirjana Pietilä, KONTAKT - Teknisk svenska, Edita 2016 (saatavissa myös digikirjana): kappaleet 1-4 sekä kurssilla jaettava muotoilualan materiaali tehtävineen.
Edeltävät opinnotLähtötasona toisen asteen ruotsin kielen opinnot ja taitotasotestissä osoitettu riittävä ruotsin kielen taito.
Muuta huomioitavaaOpintojakson Design Svenska alussa kaikki opiskelijat osallistuvat ruotsin lähtötasotestiin. Opintojakson Design Svenska yhteydessä järjestetään lisäohjausta sitä tarvitseville.
YhteyshenkilöRuhanen Lea

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.