Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LW22SM Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Wellness-liiketoiminta (monimuotototeutus)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 2 KS 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 LWP100 Wellness-toimintaympäristö 5                
4 LXMR100 Svenska på företaget 5                
4 LWM8000 Yritystoiminta ja talousprosessi 5                
4 LXM8010 Juridiikan perusteet 5                
4 LWM8010 Markkinoinnin perusteet 5                
4 LXM8020 Tietotekniset taidot 5                
4 LXM8030 Talousmatematiikka   5              
4 LXM8040 Kansantalous   5              
4 LXM8050 Vuorovaikutteinen asiakaspalvelu ja myyntityö   5              
4 LXM8060 Talouden suunnittelu   5              
4 LXM8070 Projektinhallinta   5              
4 LXME100 Business English   5              
 
Ammattiopinnot
4 LXM8100 Asiantuntijaviestintä     5            
4 LWM8020 Asiakas ja tuoteosaaminen     5            
4 LXM8110 Kustannusten hallinta ja taloudellinen analyysi     5            
4 LWM2030 Wellness-liiketoiminnan mahdollisuudet     5            
4 LWM8040 Wellness-liiketoiminnan kehittäminen       5          
4 LWM8050 Wellness-palveluiden myynti ja markkinointi       5          
4 LXME200 English for International Communication       5          
4 LXM8120 Tutkiva ja kehittävä toiminta 5 (NonStop)
4 LXM8130 Innovaatiojohtaminen           5      
4 LWM8060 Markkinoinnin suunnittelu           5      
4 LLX2300 Vuorovaikutteinen lähijohtaminen           5      
4 LXM8150 Talouden ohjaus           5      
4 LWM8070 Hyvinvointiteknologia           5      
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 LLX1400 Hallinto-oikeuden perusteet     5            
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
4 LLX2200 Työelämän digitaidot       5          
4 LXM8200 Palkkahallinto         5        
4 LLK1001 KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 (NonStop)
4 LLK2001 KY2: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 (NonStop)
4 LLK3001 KY3: Tunnusluvut ja johtaminen 5 (NonStop)
4 LLXE400 Business, Culture and Society       5          
4 LL82020 Kehittämisprojekti       5          
4 LLHAR35 Kohdennettu harjoittelu       5          
International Sales
4 LIX1000 Sales Process and Tools     5            
4 LIX2000 International Sales Management       5          
4 LIX3000 Storytelling and Content Marketing           5      
Design Business
4 LIX7000 Service Design Thinking     5            
4 LIX8000 Sustainable Fashion     5            
4 LIX9000 Creative Leadership       5          
4 LIX1100 User Experience Design     5            
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö           15      
   5 LLONT10  Opinnäytetyön suunnittelu           5      
   5 LLONT20  Opinnäytetyön toteutus             5    
   5 LLONT30  Opinnäytetyön viimeistely               5  
   5 LLONT40  Kypsyysnäyte               0  
4 SAVONT2 Opinnäytetyö           15      
   5 LLONT50  Opinnäytetyö, projekti 1           5      
   5 LLONT60  Opinnäytetyö, projekti 2             5    
   5 LLONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5  
   5 LLONT80  Kypsyysnäyte               0  
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 LLHAR1 Harjoittelu 1   6              
4 LLHAR2 Harjoittelu 2   6              
4 LLHAR3 Harjoittelu 3             6    
4 LLHAR4 Harjoittelu 4             6    
4 LLHAR5 Harjoittelu 5             6    

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.