Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DM21SP Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 KMYY111 Ammattialan perusteet 5              
4 DXR1000 Svenska för musik och dans   5            
4 DXE1000 English for Music and Dance Teachers 5              
4 KMYY112 Taiteen tutkimuksen perusteet         5      
 
Ammattiopinnot
Musiikillinen osaaminen
Kaikille yhteiset opinnot
4 KMMZ916 Musiikin hahmottaminen 1 5              
4 KMMZ917 Musiikin hahmottaminen 2     5          
4 KMMZ918 Musiikin hahmottaminen 3       5        
4 KMMZ919 Musiikin hahmottaminen 4         5      
4 KMMZ901 Yhteismusisointi 1 5              
4 KMMZ902 Yhteismusisointi 2     5          
4 DMYPR01 Projektityöskentely 1   5            
4 DMYPR02 Projektityöskentely 2       5        
4 DMYIN014 Instrumenttiopinnot C-taso 1   10            
4 KMMZ903 Vapaa säestys ja improvisaatio   5            
Syventävät opinnot
Musiikkioppilaitoksen opettajan syventävät opinnot
4 DMXIN01 Instrumenttiopinnot C-taso 2 - 4       20        
4 DMXIN02 Instrumenttiopinnot B-taso 1           20    
4 DMXIN03 Instrumenttiopinnot B-taso 2               20
Musiikin opettajan syventävät opinnot
4 DMZIN01 Instrumenttiopinnot C-taso 2       5        
4 DMZIN02 Instrumenttiopinnot C-taso 3           5    
4 DMZIN03 Instrumenttiopinnot C-taso 4               10
4 DMZTÄ01 Täydentävät instrumenttiopinnot 1       5        
4 DMZTÄ02 Täydentävät instrumenttiopinnot 2           5    
4 KMMZ913 Perehtyminen bändisoittimiin       5        
4 KMMZ904 Maailmanmusiikki       5        
4 KMMZ906 Musiikin luova tuottaminen 1         5      
4 KMMZ907 Musiikin luova tuottaminen 2             5  
4 DMZSJ01 Musiikin sovitus ja johto           5    
4 DMZMM01 Monimuotoinen muusikkous               5
Pedagoginen osaaminen
Kasvatustieteelliset perusopinnot
4 KMPY201 Opettaminen ammattina 5              
4 KMPY202 Oppiminen ja opetussuunnitelmat     5          
4 KMPY203 Ohjaus ja arviointi         5      
4 KMPY204 Tutkiva opettajuus             5  
Ammattipedagoginen osaaminen
4 KMPM111 Musiikkipedagogiikka 5              
4 KMPM112 Evaluation and feedback     5          
4 KMPM117 Pedagogiikan eri kontekstit         5      
4 KMPM113 Työelämävalmiudet kulttuurialalla             5  
4 KMPM115 Pääaineen pedagogiikka ja opetusharjoittelu 1a     5          
4 KMPM116 Pääaineen pedagogiikka ja opetusharjoittelu 1b         5      
4 KMPX200 Pääaineen pedagogiikka ja opetusharjoittelu 2             5  
4 KMPM118 Kansalais- ja kansanopistoharjoittelu             5  
4 KMPM114 Ryhmäopetuksen pedagogiikka ja opetusharjoittelu             5  
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 DMYHA01 Harjoittelu 1           5    
4 DMYHA02 Harjoittelu 2             5  
4 DMYHA03 Harjoittelu 3               5
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 KMONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 KMONT20  Opinnäytetyön toteutus             5  
   5 KMONT30  Opinnäytetyön viimeistely               5
   5 KMONT40  Kypsyysnäyte               0
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 KMONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 KMONT60  Opinnäytetyö, projekti 2             5  
   5 KMONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5
5 KMONT80 Kypsyysnäyte               0
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 DMS15VV1 Valinnaiset opinnot 1 5              
4 DMS15VV2 Valinnaiset opinnot 2     5          
4 DMS15VV3 Valinnaiset opinnot 3         5      

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.