Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOE21SMIE Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MIEKO1
NimiMielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen
Nimi englanniksiOutlining mental health and substance abuse care
Laajuus2 op
OsaamistavoitteetHallitsee mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat.
Osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.
Tietää mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä.
Ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.
Tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista.
Keskeiset sisällötMielenterveyskäsitteen moniulotteisuus ja päihteet.
Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuus: edistävä ja ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdehoitotyö, mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien hoito ja kuntoutus.
Ihmisen jakamattomuus ja ainutlaatuisuus, yhdenvertaisuus.
Voimaantuminen, ihmisen voimavarat (keholliset, psykofyysiset, elämäntavat, hengellisyys / henkisyys) ja elämän taidot.
Eettisyys: stigma, kokonaisvaltainen ihmisen kohtaamisen taito, asenteisiin vaikuttaminen.
Mielenterveys- ja päihdeongelmien ylisukupolvisuuden ehkäisy.
Ajankohtaiset yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja kansainväliset näkökulmat mielenterveys- ja päihdetyössä.
SuoritustavatLuennot, itsenäinen työskentely, oppimistehtävä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAjankohtaiset artikkelit ja muu materiaali
Ennalta määrätty oppimateriaali:
• Holmberg, J. Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä. Edita, 2016.
• Mental health promotion glossery
• Tamminen, N. & Solin, P. (toim.) Mielenterveyden edistäminen asumis- ja hoivapalveluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013.http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-913-8
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRissanen Marja-Liisa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.