Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIMTP21
NimiMielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä
Nimi englanniksiMental Health and Substance Abuse Nursing in Different Nursing Contexts
Laajuus10 op
Vieraskielinen osuus2 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-arvioida mielenterveys- ja päihdeongelmaa kokemuksellisena ilmiönä elämänkulun eri vaiheissa
-analysoida ajankohtaisia mielenterveys- ja päihdehoitotyön ilmiöitä ja trendejä
-käyttää monipuolisesti ja tarpeenmukaisesti mielenterveys- ja päihdehoitotyön arviointi-, ohjaus- ja auttamismenetelmiä
-käyttää erityisiä mielenterveyden edistämisen menetelmiä asiakkaan mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi
-soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
-arvioida omaa ammatillista osaamistaan ja kehitystarpeitaan
-osaa mielenterveys-ja päihdetyössä käytettävän lääkityksen ja tarvittavat lääkelaskut
Keskeiset sisällötMielenterveystyön taidot ja osaaminen 5op. Mielen hyvinvoinnin edistäminen elämänkulun eri vaiheissa. Mielenterveyshoitotyön uudistuvat palvelut. Hoidon tarpeen arviointi mielenterveyshäiriöissä ja kriiseissä. Asiakkaiden tukeminen itsehoitoon. Psyykkinen kriisi / mielenterveyshäiriö asiakkaan kokemuksena. Kriisit ja kriisien hoitotyö. Itsetuhoisen ihmisen auttaminen, itsemurhavaaran arviointi ja itsemurhaa yrittäneen hoitotyö. Psykoedukaatio, koulutuksellinen perhetyö ja läheisten osallistaminen potilaan hoitoon. Psykoterapiamenetelmät. Pakon käytön vähentäminen mielenterveyshoitotyössä. Tehostettu läsnäolo auttamismenetelmänä. Eritystä tukea tarvitsevien ryhmien mielenterveyshoitotyö. Skitsofreniaa sairastavien potilaiden elämänlaadun edistäminen. Päihdetyön taidot ja osaaminen 5op. Päihdehäiriö/riippuvuus asiakkaan kokemuksena. Päihdehoitotyön palvelut elämänkulun eri vaiheissa. Hoidon tarpeen arviointi päihdehäiriöissä ja riippuvuusongelmissa. Asiakkaiden tukeminen itsehoitoon. Erilaiset riippuvuudet ja riippuvuuksien hoitotyö. Motivoiva toimintatapa päihdehoitotyössä. Eritystä tukea tarvitsevien ryhmien hoitotyö. Lääkelaskenta.
SuoritustavatLähiopiskeluun, taitopajoihin(100%), simulaatioihin (100%) ja tutoriaalityöskentelyyn (100%) osallistuminen. Englanninkieliseen materiaaliin perhtyminen ja sen käyttö oppimistehtävissä. Oppimistehtävien suorittaminen.Tentin ja lääkelaskujen (100% oikein) hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliANTIKAINEN R. & RANTA, M. (toim) 2008. Kohti vastavuoroisuutta. Psykoterapeuttinen hoitosuhde. Kustannusyhtiö Duodecim Oy TAI Lindberg M, Louheranta O, Mustonen K, Salo O, Stenius J. (toim.) 2015. Psykoterapeuttinen hoitosuhde. Kustannus oy Duodecim Oy.

PARTANEN, Airi, HOLMBERG, Jan, INKINEN, Maria., KURKI, Marjo. & SALO-CHYDENIUS, Sisko. 2015. Päihdehoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki. (ei luku 3).
NORDLING, Esa & TOIVIO, Timo. 2013. Mielenterveyden psykologia. Helsinki. Edita. (luvut 3, 4 ja 8) tai HUTTUNEN Matti, KALSKA Hely. (toim.) 2015 tai 2012. Psykoterapiat. Kustannus oy Duodecim Oy. (luvut 1-8 ja 23-26) (vanhemmassa versiossa luvut 22-25).
ASTON V. & COFFEY, M. 2012. Recovery: What mental health nurses and service users say about the concept of recovery. Journal Psychiatric and Mental Health Nursing, 19 (3), 257-263.

Muut ajankohtaiset englanninkieliset tutkimusartikkelit/oppikirjat ilmoitetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnotPerusopinnot ja pakolliset ammattiopinnot
Muuta huomioitavaaToteutetaan vain suomen kielellä (Implementation only in Finnish)
Läsnäolovelvoitteinen opetus ilmoitetaan opintojakson alussa.
YhteyshenkilöAho Jukka
Kainulainen Arja-Sisko

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.