Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 S 2 K 2 S 3 K 3 S 4 K 4 S
 
Perusopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa 5              
4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5              
4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication     5          
4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän       5        
4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel         5      
4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys           5    
 
Ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
4 SAIAFDI1 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1 5              
4 SAIHOTA1 Hoitotaito 5              
4 SAIHOTAK1 Hoitotaidon kliininen osaaminen 5              
4 SAILÄPE1 Lääkehoidon perusteet 5              
4 SAIAFDI21 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 2   5            
4 SAISIS12 Sisätautia sairastavan hoitotyö   5            
4 SAIHHOTA1 Harjoittelu: Hoitotaito   10            
4 SAIHSIS12 Harjoittelu: Sisätautia sairastavan hoitotyö   10            
4 SAIKLÄÄ1 Keskeisten sairauksien lääkehoito     5          
4 SAIPEO12 Perioperatiivinen hoitotyö     5          
4 SAILAS12 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö     5          
4 SAIHPEO12 Harjoittelu: Perioperatiivinen hoitotyö     10          
4 SAIMIE12 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö       5        
4 SAIHPER12 Harjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö       10        
4 SAIHMIE12 Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö       10        
4 SAIKOTGER1 Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö         5      
4 SAIHKOTGER Harjoittelu: Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö         10      
4 SAISAI12 Sairaanhoitaja itsenäisenä toimijana ja hoidon tarpeen arvioijana           5    
4 SAIHMETAO1 Harjoittelu: Sairaanhoitaja ohjaajana, mentorina ja terveydenedistäjänä           5    
4 SAIHHOI12 Harjoittelu: Hoitotyön osaamisen täydentäminen           10    
Syventävät ammattiopinnot
4 SAIAKTE21 Akuutti ja tehohoitotyö             10  
4 SAIHAKTE21 Harjoittelu: Akuutti ja tehohoitotyö             10  
4 SAIPEO21 Perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä             10  
4 SAIHPEO21 Harjoittelu: Perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä             10  
4 SAIMTP21 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä             10  
4 SAIHMTP21 Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä             10  
4 SAISKL21 Sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö eri toimintaympäristöissä             10  
4 SAIHSKL21 Harjoittelu: Sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö eri toimintaympäristöissä             10  
4 SAIPAL1 Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito             5  
4 SAIPAL2 Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito             5  
4 SAIPAL3 Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoidossa             5  
4 SAIHPAL1 Harjoittelu: Palliatiivinen hoitotyö eri toimintaympäristöissä             10  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 SOTEONT20  Opinnäytetyön toteutus         5      
   5 SOTEONT30  Opinnäytetyön viimeistely           5    
   5 SOTEONT40  Kypsyysnäyte           0    
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 SOTEONT60  Opinnäytetyö, projekti 2         5      
   5 SOTEONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen           5    
   5 SOTEONT80  Kypsyysnäyte           0    
 
Valinnaiset opinnot
10 (NonStop)
Valinnaiset opinnot

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.